Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
İstinaf Mahkemeleri
0 Yorum

Dikkat! İstinaf kanun yoluna başvururken, posta ve tebliğ giderlerini yatırmayı unutmayın.

T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

  20. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO : 2017/165 

KARAR NO : 2017/268T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

İ S T İ N A F   K A R A R IKARAR TARİHİ                          : 01/03/2017

GEREKÇELİ KARAR TARİHİ   : 03/03/2017


Davacı vekili tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesiyle birlikte dosya, mahalli mahkemesince Dairemize gönderilmiş olmakla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 352.maddesi uyarınca  incelendi.

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili tarafından Uyap üzerinden gönderilen 16/12/2016 tarihli dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurulmuş, başvuru dilekçesi deftere kaydedilmesine  rağmen yatırılması gereken  istinaf kanun yoluna başvuru posta ve tebliğ giderlerinin yatırılmadığı, posta ve tebliğ gider eksikliğinin giderilmesi yönünde işlem yapılmadığı, bu konuda  istinaf yoluna başvuran davacı tarafa muhtıra çıkarılmadığı görülmüştür.

HMK.nun 344-(1). maddesi gereğince istinaf dilekçesi verilirken istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderleri de dahil olmak üzere tüm giderlerin ödenmesi gerekmekte olup, bu husus istinaf kanun yoluna başvuru şartıdır, Dairemizin ilk derece mahkemesi yargılaması için yatırılan masrafları kullanma yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.

Bu durumda 6100 sayılı HMK.nun 344-(1). maddesi gereğince yatırılması gereken gider avansına ilişkin eksikliğin giderilmesi, mümkün olmadığı takdirde, aynı yasal düzenlemede gösterilen prosedürün yürütülmesi, sonrasında gerekirse dosyanın istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için mahalline geri çevrilmesine karar verilmesi gerektiği anlaşılmış, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


  KARAR: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle,

İstinaf başvurusunda bulunan davacı tarafça posta ve tebligat giderleri başvuru sırasında yatırılmamış olduğundan, HMK.nun 344-(1). maddesi gereğince başvuran tarafa kesin süre verilerek sonucunun beklenmesi, HMK.nun 344-(1). maddesinde gösterilen prosedürün izlenmesi, sonrasında gerekirse dosyanın istinaf incelemesi  yapılmak üzere Dairemize  gönderilmesinin sağlanması için HMK nun 352. maddesi gereğince ilk derece mahkemesine  GERİ ÇEVRİLMESİNE,

             Hukuk Muhakemeleri Kanununun 352.maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda oy birliği ile  karar verildi. 01/03/2017


Yatırılması gereken masraflar:

İistinaf başvurusunun diğer taraflara tebliği için gerekli tebligat gideri,

İstinaf mahkemesinin kararının taraflara tebliği için gerekli tebligat gideri,

Duruşma açılması ihtimaline göre duruşma gününü taraflara tebliği için gerekli tebligat gideri,

Dosyanın istinafa gönderilme ve iadesi için gerekli posta masrafı,

İstinafa başvuru harcı

İstinaf için dikkat etmeniz gerekenler. Başvuru süresi? Cevap yoluyla istinafa başvuru? İcraya etkisi?...
V- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)

 
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında       
                 
154,3085,70
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında

85,70

 )


(1) İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru için gerekli harçlar ve tebliğ giderleri de dâhil olmak üzere tüm giderler ödenir. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu başvurana yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir. Bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması hâlinde, 346 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır.

  
13.3.2017 10:48:57
Kaynak: Haberler
http://www.haberler.com/bozdag-dan-hollan-ya-tepki-hukuk-cercevesinde-9366428-haberi/

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim