Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Yaşam
0 Yorum

Rus yazılım firmas na ABD federal kurumlar nda yasak getirildi

ABD G venlik Bakanl , "ulusal g venlik riski" ta d gerek esiyle Rusya k kenli "Kaspersky Lab" adl firman n yaz l mlar n n Amerikan federal kurumlar nda kullan lmamas n istedi.

Rus irketin r nleriyle ilgili olarak G venlik Bakan Vekili Elaine Duke, federal kurumlara yaz l bir talimat g nderdi.

Talimatta, Rus men eli firman n retti i t m yaz l mlar n ABD h k metine ba l kurumlarda art k kullan lmamas istendi ve ilgili firman n Rus h k meti ile ba lant l oldu undan endi e edildi i belirtildi.

- Firma ile Rus h k meti aras nda ba oldu u iddias

Bakanl n talimat nda, s z konusu firma r nlerinin "dosyalara geni bir ekilde eri ebildi i ve gizlilikle ilgili sorunlara neden olabilece i" endi esinin ta nd na vurgu yap larak, "Bakanl k, Kaspersky yetkilileri ile Rus istihbarat ve di er h k met kurumlar aras nda ba lar oldu undan endi elidir." ifadesi kullan ld .

Talimat uygulamalar i in kurumlara 30 g n s re veren Bakanl k, 3 ayl k s re i inde t m Kaspersky r nlerinin kald r laca n da ifade etti.

te yandan, ABD Ba kan Donald Trump' n siber g venlik alan ndaki koordinat r Rob Joyce, G venlik Bakanl n n karar n "risk temelli bir karar" olarak g r p takdir ettiklerini dile getirdi.

Konuyla ilgili yaz l bir a klama yapan Kaspersky firmas n n ise ABD y netiminin yeni ad m n "tamam yla temelsiz" olarak nitelendirdi i kaydedildi.

AA

  
14.9.2017 07:23:10
Kaynak: Bloomberght
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2046738-rus-yazilim-firmasina-abd-federal-kurumlarinda-yasak-getirildi

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim