Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Tüketici hakları
0 Yorum

Takım halinde satılan mobilya ile ilgili emsal karar

Davacı, davalıdan satın aldığı ürünlerin ayıplı olduğunu ileri sürerek, ürünlerin bedelinin iadesi ya da ürünlerin değiştirilmesi istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, yatak odası takımı içinde bulunan gardrobun bedelinin iadesine karar verilmiştir. Gardrobun yanlış montajı nedeni ile sürtünmelerin olduğu ve dolabı deforme ettiği, gardorptaki sürtünmelerin kötü işçilikten kaynaklandığı yapılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporlardan anlaşılmaktadır. Dava konusu yatak odası takımının renk ve model olarak bir takım halinde satılan ürün olması ve umulan faydanın yanı sıra estetik amaçlı olarak da kullanılması hedeflenen bir mal olduğundan tüketicinin ayıplı eşyanın görüntüsüne katlanmasını beklemek doğru olmadığı gibi ayıplı gardrobun iadesinden sonra elde kalan takımın diğer parçalarının da yatak odası takımının renk ve model uyumunun ve estetik görüntüsünün bozulması nedeniyle iadesi ile ödenen bedelin tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.13. Hukuk Dairesi         2015/32475 E.  ,  2017/11009 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı firmadan 13.03.2013 tarihinde yatak odası takımı, TV ünitesi ve koltuk takımı satın aldığını, ürünlerin karşılığında davalı firmaya 6.850,00-TL ödediğini, ürünlerin Mayıs 2013 tarihinde teslim edildiğini, ürünleri teslim aldıktan 3 ay sonra tekli koltukların kumaşlarının solduğunu, yatak odasının camının düştüğünü, camın takıldığını ancak raflar yerinden oynadığı için sürtünmeden dolayı suntada aşınma olduğunu, TV ünitesinin raf bağlantı yerlerinde açılmalar olduğunu, davalı firmaya yapmış olduğu müracaat sonrasında firma tarafından bilirkişi görevlendirildiğini, bilirkişi tarafından hazırlanan raporda kumaşta solma olduğu, yatak odasının raydan çıktığı için zedelendiği, ayna düştüğü için bankoyu zedelediği, ünitenin parçalarının çift kat olduğu için aralarının belli olduğunun belirtildiğini, davalı firmanın ürünlerinin bedelinin iadesine ya da ürünlerin değiştirilmesi talebine cevap vermediğini belirterek, ürünlerin bedelinin aynen iadesi ya da eşyaların değiştirilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile dava konusu gardrop ve televizyon ünitesinin satış bedeli olan 2.350,00-TL’nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davacıya ait ve dava konusu gardrop ve televizyon ünitesinin birlikte ifa kuralı gereğince davalı şirkete iadesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davanın tüketici mahkemesi sıfatıyla açıldığı ve harç alınmadığı, tensip zaptının 1 nolu kararında davanın tüketici davası olduğunun tespit edildiği görülmekle; davaya Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla bakıldığının yazılmamış olması mahallinde her zaman düzeltilecek nitelikte, maddi hataya dayalı olduğu anlaşıldığından ve yine davalı ünvanının karar başlığında ... olarak yazılması doğru değil ise de bu hususun HMK 301. maddesi gereğince talep üzerine veya her zaman mahallinde düzeltilebilmesi mümkün olduğundan bu hususlar bozma sebebi yapılmamıştır.
2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
3-Davacı, davalıdan satın aldığı ürünlerin ayıplı olduğunu ileri sürerek, ürünlerin bedelinin iadesi ya da ürünlerin değiştirilmesi istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, yatak odası takımı içinde bulunan gardrobun bedelinin iadesine karar verilmiştir. Gardrobun yanlış montajı nedeni ile sürtünmelerin olduğu ve dolabı deforme ettiği, gardorptaki sürtünmelerin kötü işçilikten kaynaklandığı yapılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporlardan anlaşılmaktadır. Dava konusu yatak odası takımının renk ve model olarak bir takım halinde satılan ürün olması ve umulan faydanın yanı sıra estetik amaçlı olarak da kullanılması hedeflenen bir mal olduğundan tüketicinin ayıplı eşyanın görüntüsüne katlanmasını beklemek doğru olmadığı gibi ayıplı gardrobun iadesinden sonra elde kalan takımın diğer parçalarının da yatak odası takımının renk ve model uyumunun ve estetik görüntüsünün bozulması nedeniyle iadesi ile ödenen bedelin tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte belirtilen hususların açıklanan nedenlerle bozma sebebi yapılmamasına, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, (3) nolu bentte açıklanan nedenle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  
6.12.2017 23:28:45

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim