Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

İstinaf yoluna başvuru dilekçesi örneği - Dilekçede neler olmalı? Nereye verilmeli? Hukuk - HMK

Kanun yolu (istinaf veya temyiz) süresi eğer tefhimle başlıyor ise süreler kısa olduğundan, kararı kanun yoluna götürmek isteyen taraf, gerekçeyi göremediğinden temyiz gerekçelerini de yazamamaktadır.

Süre tutum dilekçesiyle (kısa temyiz dilekçesiyle) temyiz süresi kesilmektedir ve kanun yolu süresi gerekçeli kararın tebliğden itibaren başlayacaktır. Eğer gerekçeli temyiz dilekçesi verilmez ise, karar yine de temyiz edilmiş sayılacaktır.

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

 

İstinaf dilekçesi

MADDE 342- (1) İstinaf yoluna başvurma, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.

(2) İstinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri.

b) Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.

c) Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı.

ç) Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih.

d) Kararın özeti.

e) Başvuru sebepleri ve gerekçesi.

f) Talep sonucu.

g) Başvuranın veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.

(3) İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 355 inci madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır.

İstinaf dilekçesinin verilmesi

MADDE 343- (1) İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. İstinaf dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse, o mahkemece bölge adliye mahkemesi başvuru defterine kaydolunur ve başvurana ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

(2) Kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmiş olanistinaf dilekçesi, bu mahkemece yukarıdaki fıkraya göre işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. Bu durum derhâl mahkemesine bildirilir.

(3) İstinaf yoluna başvurma tarihi konusunda 118 inci madde hükmü uygulanır.

(4) Dosya, kararı veren mahkemece, istinaf dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı kalınmaksızın, ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilir.

 

 

 

SÜRE TUTUM DİLEKÇESİDİR

 

 

 

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

 

Sunulmak Üzere

 

….. HUKUK MAHKEMESİ ’NE,

 

 

 İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI-DAVACILAR  / (veya)  DAVALI-DAVALILAR

 

 ADI VE SOYADI                                        :

 

 TC KİMLİK NUMARASI                         :

 

 ADRES                                                         :

 

 VEKİLİ                                                        :

 

 

DAVALI/DAVALILAR;  / (veya)  DAVACI-DAVACILAR

 

 ADI VE SOYADI                                        :

 

 KİMLİK NUMARASI :

 

ADRESİ                                                        :

 

 VEKİLİ                                                        :

 

DOSYA ESAS NO                                   :

 

 

TALEBİN KONUSU             :...…………..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/….   Gün ve …/… E.  …/… K.   sayılı kararının istinaf incelemesi  için SÜRE TUTUM isteminden ibarettir.

 

 

 

TALEP                                       : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.

 

                              :          

 

 

(İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)

 

DAVACI/DAVACILAR  / (veya) DAVALI-DAVALILAR VEKİLİ 

 

 

 

 

 İstinaf yoluna başvuru dilekçesi örneği -  hukuk - hmk

 İstinaf yoluna başvuru dilekçesi örneği -  ceza

 

 İstinaf süre tutum dilekçesi örneği - hukuk

 İstinaf süre tutum dilekçesi örneği - ceza

 

İstinafta itiraz edilebilecek kararlar nelerdir? - ceza

İstinafta temyiz nedenleri nelerdir? - ceza

 

Uyap'tan dilekçe gönderirken son gün

  
28.3.2016 20:03:34

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim