Dosyanın işlemden kaldırılması Hmk 36. maddesi, reddi hâkim Hmk 36. maddesi, reddi hâkim Hmk 36. maddesi, reddi hâkim Orman kadastrosuna itiraz C. savcısının asliye ceza mahkemesi kararlarına yönelik temyiz süresi Tasarlayarak öldürme Öldürme eyleminin kasten,olası kastla,biliçli taksirle mi işlendiğinin tespiti Sanık beyanının tutarsızlık göstermesi nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması Açıklanması geri bırakılan kararda müsadere kararının temyizi