Nitelikli adam öldürme Kasten adam öldürmeye kalkışma Tekerrür Yaş küçüklüğü Olası kastla adama öldürme C. savcısının asliye ceza mahkemesi kararlarına yönelik temyiz süresi Tasarlayarak öldürme Öldürme eyleminin kasten,olası kastla,biliçli taksirle mi işlendiğinin tespiti Sanık beyanının tutarsızlık göstermesi nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması Açıklanması geri bırakılan kararda müsadere kararının temyizi