Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Filtreleme
Sırala:

Daire:

Kelime ile Filtrele:

Nerede:
Tümü
Başlıkta Ara
Metinde Ara
Özette Ara

Arama Şekli:
Herhangi Birinin Ekleriyle Ara
Herhangibiri İle Ara
Birlikte Ara

Toplam sonuç sayısı:
  Başlık Dairesi
Kar dağıtılmaması sermaye artırımı olağanüstü yedek akçe bedelsiz 11.daire
E:2008/9248 K:2010/4881
Davalı tarafça ticari defterlerin ibraz edilmemesi - münhasıran bu delile dayanılmaması 18.daire
E:2015/8902 K:2015/211
Davalının ticari defterlerini ibraz etmemesi 11.daire
E:2016/13366 K:2018/4806
Görevsiz mahkemece yapılan işlemler Hukuk genel kurulu
E:2005/315 K:2005/333
Ttk'nın geçici 7. maddesi uyarınca resen terkin - usulüne uygun yapılması durumunda dahi tasfiyesiz terkin edilen şirket adına kayıtlı taşınmaz nedeniyle 15. bendin son cümlesi uyarınca davacının dava açmakta hukuki yararı bulunduğu 11.daire
E:2016/5988 K:0/5950
Murisinin geçirdiği iş kazasında davalıların sorumluluğu - holding- şirket - organik bağ - asıl işveren-alt işveren kavramlarıyla, somut uyuşmazlık için önem arzettiğinden, holding ve şirket topluluklarının işveren niteliği konularının açıklanmasında fayd 21.daire
E:2018/59 K:2018/458
İpotek ile teminat altına alınmış olsa bile tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ihtiyati haciz müessesine başvurulup kambiyo senedi ile takip yapılabileceği 11.daire
E:2016/13070 K:2018/2835
Bankanın ticari krediyi geri çağırmasının kötü niyetli olduğu gerekçesiyle tazminat talebi 11.daire
E:2012/16672 K:2013/15628
Menfi tespit davasında hukuki yarar 19.daire
E:2013/4329 K:2013/7144
Tapu iptali ve tescil davasında kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı saptanarak dava konusu taşınmazın tapusunun iptaline karar verilmesi - tapu sicilinin tutulmasından dolayı devletin sorumluluğuna dayalı maddi tazminat istemi - zamanaşamı süresi Hukuk genel kurulu
E:2017/2025 K:2018/1189
İ hizmet alım sözleşmesinin sona erdirilmesinin işletmesel karar niteliğinde olduğu kararın yerindelik denetimine tabi olmaması nedeniyle sadece feshin son çare olması ilkesi kapsamında araştırma ve inceleme yapılması gerekliliği 22.daire
E:2018/9147 K:2018/16112
Bonoda tacirler arasındaki yetki sözleşmesinin tacir olmayan avalisti de bağlayacağı 12.daire
E:2016/32448 K:2018/4447
Maaş hacizlerinin sıraya konulmasının hukuki niteliği 23.daire
E:2015/9022 K:2018/2033
Fazla çalışma ücreti - gprs kayıtlarının delil değeri 22.daire
E:2017/44912 K:2018/58
Neyin teminatı olarak verildiğinin ya bononun önündeki veya arkasındaki yazılar veya ayrı bir belge (iik’nun 169/a maddesinde öngörülen) ile teminat senedi olduğunun kanıtlanması gerekir. Hukuk genel kurulu
E:2017/1140 K:2018/563
İş davalarında davacıların birbirlerine tanık olmaları - doğrudan doğruya menfaat birliği içerisinde - tanıklık beyanlarına itibar edilemez 9.daire
E:2015/20572 K:2018/1190
Hükmedilen vekalet ücreti kabul veya reddedilen miktarı geçemez. 20.daire
E:2017/2412 K:2018/1914
Ticaret sicil kayıtları, üçüncü kişiler hakkında gazete ile ilanın yapıldığı günü izleyen iş gününde hukuki sonuçlarını doğurur. 12.daire
E:2018/10797 K:2018/7229
Kredi kartının kaybolması veya çalınması halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüzelli yeni türk lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur 19.daire
E:2016/15753 K:2018/813
Açıklama bulunmasa da hükmolunan aylık nafaka miktarı ve bu miktarın katları şeklinde ödemeler görünüyor ise 12.daire
E:2018/1957 K:2018/5382
Yargıtay 20. hukuk dairesi e:2017/7365, k:2017/10518 20.daire
E:2017/7365 K:2017/10518
Yargıtay 5. hukuk dairesi e:2016/18320, k:2017/27932 5.daire
E:2016/18320 K:2017/27932
Yargıtay 9. hukuk dairesi e:2017/7373, k:2017/21128 9.daire
E:2017/7373 K:2017/21128
Yargıtay 10. hukuk dairesi e:2016/18728, k:2017/8681 10.daire
E:2016/18728 K:2017/8681
Yargıtay 13. hukuk dairesi e:2016/20745, k:2017/12167 13.daire
E:2016/20745 K:2017/12167
Yargıtay 9. hukuk dairesi e:2017/7419, k:2017/21193 9.daire
E:2017/7419 K:2017/21193
Yargıtay 22. hukuk dairesi e:2016/22726, k:2017/27956 22.daire
E:2016/22726 K:2017/27956
Yargıtay 9. hukuk dairesi e:2017/7553, k:2017/21151 9.daire
E:2017/7553 K:2017/21151
Yargıtay 9. hukuk dairesi e:2017/7558, k:2017/21215 9.daire
E:2017/7558 K:2017/21215
Yargıtay 3. hukuk dairesi e:2017/7561, k:2017/17539 3.daire
E:2017/7561 K:2017/17539
Yargıtay 9. hukuk dairesi e:2017/7585, k:2017/21203 9.daire
E:2017/7585 K:2017/21203
Yargıtay 12. hukuk dairesi e:2016/24282, k:2017/15192 12.daire
E:2016/24282 K:2017/15192
Yargıtay 9. hukuk dairesi e:2017/7631, k:2017/21204 9.daire
E:2017/7631 K:2017/21204
Yargıtay 12. hukuk dairesi e:2016/24293, k:2017/15153 12.daire
E:2016/24293 K:2017/15153
Yargıtay 20. hukuk dairesi e:2017/7667, k:2017/10644 20.daire
E:2017/7667 K:2017/10644
Yargıtay 3. hukuk dairesi e:2017/7691, k:2017/17823 3.daire
E:2017/7691 K:2017/17823
Yargıtay 12. hukuk dairesi e:2016/24374, k:2017/15104 12.daire
E:2016/24374 K:2017/15104
Yargıtay 12. hukuk dairesi e:2016/24433, k:2017/15171 12.daire
E:2016/24433 K:2017/15171
Yargıtay 3. hukuk dairesi e:2017/7829, k:2017/17489 3.daire
E:2017/7829 K:2017/17489
Yargıtay 3. hukuk dairesi e:2017/7846, k:2017/17820 3.daire
E:2017/7846 K:2017/17820
Yargıtay 3. hukuk dairesi e:2017/7856, k:2017/17821 3.daire
E:2017/7856 K:2017/17821
Yargıtay 12. hukuk dairesi e:2016/25561, k:2017/15223 12.daire
E:2016/25561 K:2017/15223
Yargıtay 12. hukuk dairesi e:2016/25562, k:2017/15221 12.daire
E:2016/25562 K:2017/15221
Yargıtay 20. hukuk dairesi e:2017/7872, k:2017/10521 20.daire
E:2017/7872 K:2017/10521
Yargıtay 20. hukuk dairesi e:2017/7902, k:2017/10645 20.daire
E:2017/7902 K:2017/10645
Yargıtay 20. hukuk dairesi e:2017/7981, k:2017/10647 20.daire
E:2017/7981 K:2017/10647
Yargıtay 20. hukuk dairesi e:2017/8012, k:2017/10523 20.daire
E:2017/8012 K:2017/10523
Yargıtay 20. hukuk dairesi e:2017/8013, k:2017/10520 20.daire
E:2017/8013 K:2017/10520
Yargıtay 20. hukuk dairesi e:2017/8014, k:2017/10794 20.daire
E:2017/8014 K:2017/10794
Yargıtay 20. hukuk dairesi e:2017/8061, k:2017/10570 20.daire
E:2017/8061 K:2017/10570
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim