Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları

Sitemizde Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları Kategorisinde Toplam 1.034.900 karar bulunmaktadır.
Karar Başlığı Daire
Vekalet ücretine diğer muhakeme masrafları gibi mutlak surette talep olunmaksızın resen hükmedilmesi icap ettiğine
Yukarıda yazılı sebeplere binaen 7/2/1945 gün ve 19 sayılı içtihadı birleştirme kararının kaldırılmasına ve hukuk davalarında hasma tahmili gereken ve muhakeme masraflarından madut bulunan vekalet ücretine diğer muhakeme masrafları gibi mutlak surette talep olunmaksızın resen hükmedilmesi icap ettiğ
İçtihadı birleştirme hukuk genel kurulu
E:1957/4 K:19571/16
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/2445 e. 2021/6841 k.
9.daire
E:2021/2445 K:2021/6841
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/2470 e. 2021/6829 k.
9.daire
E:2021/2470 K:2021/6829
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/2442 e. 2021/6826 k.
9.daire
E:2021/2442 K:2021/6826
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/2273 e. 2021/6318 k.
9.daire
E:2021/2273 K:2021/6318
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/2277 e. 2021/6316 k.
9.daire
E:2021/2277 K:2021/6316
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/2372 e. 2021/6295 k.
9.daire
E:2021/2372 K:2021/6295
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/695 e. 2021/6288 k.
9.daire
E:2021/695 K:2021/6288
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/2260 e. 2021/6202 k.
9.daire
E:2021/2260 K:2021/6202
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/659 e. 2021/6195 k.
9.daire
E:2021/659 K:2021/6195
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/2275 e. 2021/6159 k.
9.daire
E:2021/2275 K:2021/6159
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/1943 e. 2021/5739 k.
9.daire
E:2021/1943 K:2021/5739
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/1525 e. 2021/5728 k.
9.daire
E:2021/1525 K:2021/5728
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/1497 e. 2021/5727 k.
9.daire
E:2021/1497 K:2021/5727
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/1486 e. 2021/5725 k.
9.daire
E:2021/1486 K:2021/5725
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/2027 e. 2021/5722 k.
9.daire
E:2021/2027 K:2021/5722
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2020/7253 e. 2021/5699 k.
9.daire
E:2020/7253 K:2021/5699
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2016/34380 e. 2021/5392 k.
9.daire
E:2016/34380 K:2021/5392
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2021/820 e. 2021/5307 k.
9.daire
E:2021/820 K:2021/5307
Yargıtay 9. hukuk dairesi 2020/4727 e. 2021/5258 k.
9.daire
E:2020/4727 K:2021/5258