Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kadastro - taşınmaz - kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği - tescil - mülkiyet - olağanüstü zamanaşımı - görevsizlik kararı - tapu kaydı - yetki


Özet:Mahkemece dava konusu 184 ada 18 parsel sayılı taşınmazın hükmen ifrazından oluşan 184 ada 218 parsel sayılı taşınmazın 12/20 payı yönünden Kadastro Mahkemesince karar verilmediği ve bu haliyle bu bölümün tapulama harici kaldığı ve 1975 yılından dava tarihine kadar davacılar yararına olağanüstü zamanaşımı yoluyla edinme koşullarının gerçekleştiği gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir. Davacılar .... mirasçıları tarafından dava konusu 184 ada 218 parsel sayılı taşınmazın 12/20 payına yönelik miras yoluyla gelen hakka, paylaşmaya ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmışlardır. Ancak dava konusu 184 ada 218 parsel sayılı taşınmazın ifraz edildiği 184 ada 18 parsel sayılı taşınmaz kadastro tutanağının malik hanesi boş bırakılmak suretiyle tespit edilmiş, tutanak daha sonra Kadastro Mahkemesine aktarılmıştır. Kadastro Mahkemesince de 184 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 2.550,01 metrekare yüzölçümündeki bölümünün (hükmen ifraz sonrası dava konusu 184 ada 218 parsel) 8/20 payı üzerinde davacılar muris ... yararına kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile kazanım koşulları oluştuğu gerekçesiyle bu bölümün 8/20 payının davacılar muris.... adına tesciline karar verilmişse de Kadastro Mahkemesince geriye kalan 12/20 pay yönünden hüküm kurulmadığından malik hanesi açık kalmış ve tapuya işlenmemiştir. Davaya konu 184 ada 218 parsel sayılı taşınmazın 12/20 payı hakkında henüz tapu kaydı oluşmadığına göre sicilin oluşturulması görevi Kadastro Mahkemesine ait olduğundan, sicil oluşturularak mülkiyetin tespiti konusunda karar verme yetkisi de Kadastro Mahkemesine ait bulunmaktadır. Hal böyle olunca; davaya konu eldeki dava yönüyle mahkemece görevsizlik kararı verilerek davanın Kadastro Mahkemesine aktarılmasının sağlanması gerekirken işin esasına girilerek hüküm kurulması isabetsiz olup, hükmün BOZULMASINA, 15.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi....

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
16. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14244
Karar No:2015/11876
K. Tarihi:15.10.2015


MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Davacı, ... ve arkadaşları .. Mahallesi çalışma alanında bulunan ve kadastro sırasında 184 ada 18 parsel sayılı taşınmazın hükmen ifrazından oluşan 184 ada 128 parsel sayılı taşınmazın 12/20 payına yönelik irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 184 ada 128 parsel sayılı taşınmazın 12/20 payının payları oranında .... mirasçıları davacı .... ve arkadaşları adlarına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece dava konusu 184 ada 18 parsel sayılı taşınmazın hükmen ifrazından oluşan 184 ada 218 parsel sayılı taşınmazın 12/20 payı yönünden Kadastro Mahkemesince karar verilmediği ve bu haliyle bu bölümün tapulama harici kaldığı ve 1975 yılından dava tarihine kadar davacılar yararına olağanüstü zamanaşımı yoluyla edinme koşullarının gerçekleştiği gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir. Davacılar .... mirasçıları tarafından dava konusu 184 ada 218 parsel sayılı taşınmazın 12/20 payına yönelik miras yoluyla gelen hakka, paylaşmaya ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava açmışlardır. Ancak dava konusu 184 ada 218 parsel sayılı taşınmazın ifraz edildiği 184 ada 18 parsel sayılı taşınmaz kadastro tutanağının malik hanesi boş bırakılmak suretiyle tespit edilmiş, tutanak daha sonra Kadastro Mahkemesine aktarılmıştır. Kadastro Mahkemesince de 184 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 2.550,01 metrekare yüzölçümündeki bölümünün (hükmen ifraz sonrası dava konusu 184 ada 218 parsel) 8/20 payı üzerinde davacılar muris ... yararına kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile kazanım koşulları oluştuğu gerekçesiyle bu bölümün 8/20 payının davacılar muris.... adına tesciline karar verilmişse de Kadastro Mahkemesince geriye kalan 12/20 pay yönünden hüküm kurulmadığından malik hanesi açık kalmış ve tapuya işlenmemiştir. Davaya konu 184 ada 218 parsel sayılı taşınmazın 12/20 payı hakkında henüz tapu kaydı oluşmadığına göre sicilin oluşturulması görevi Kadastro Mahkemesine ait olduğundan, sicil oluşturularak mülkiyetin tespiti konusunda karar verme yetkisi de Kadastro Mahkemesine ait bulunmaktadır. Hal böyle olunca; davaya konu eldeki dava yönüyle mahkemece görevsizlik kararı verilerek davanın Kadastro Mahkemesine aktarılmasının sağlanması gerekirken işin esasına girilerek hüküm kurulması isabetsiz olup, hükmün BOZULMASINA, 15.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 2.7.2016 22:55:14.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim