Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Haciz sırasında birden fazla kişiye ayrı ayrı sözlerle hakaret edilmesi


Özet:

-Sanığın, aleyhine yapılan icra takibi sırasında; icra katibi müşteki ..., polis memuru müşteki ..., alacaklı vekili olan katılan ..., alacaklı müşteki ..., olay yerinde bulunan mağdurlar ..., ..., ... 'ye benzer hakaret sözlerini ayrı ayrı söylese de, bu sözleri aynı olay çerçevesinde çıkan tartışmada, aynı sebeple ve araya zaman aralığı girmeden bir suç işleme kararı ve kastı ile söylemesi nedeniyle, TCK'nın 125/3-a, 4. maddeleri ile belirlenecek cezanın anılan Kanunun 43/2. maddesi uyarınca artırılması gerekirken, üç ayrı mahkumiyet hükmü kurulması, 

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
18. Ceza Dairesi


Esas No:2016/17096
Karar No:2016/19439
K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve sanık hakkında miktar itibariyle TCK'nın 125/1. maddesi uyarınca kesin olarak verilen hakaret suçuna ilişkin, katılan ... tarafından vasfa yönelik aleyhe temyizde bulunduğundan bu hükmün de temyize kabil olduğu belirlenerek dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanığın, aleyhine yapılan icra takibi sırasında; icra katibi müşteki ..., polis memuru müşteki ..., alacaklı vekili olan katılan ..., alacaklı müşteki ..., olay yerinde bulunan mağdurlar ..., ..., ... 'ye benzer hakaret sözlerini ayrı ayrı söylese de, bu sözleri aynı olay çerçevesinde çıkan tartışmada, aynı sebeple ve araya zaman aralığı girmeden bir suç işleme kararı ve kastı ile söylemesi nedeniyle, TCK'nın 125/3-a, 4. maddeleri ile belirlenecek cezanın anılan Kanunun 43/2. maddesi uyarınca artırılması gerekirken, üç ayrı mahkumiyet hükmü kurulması,
2-Sanığın, icra takibi sırasında avukat olan katılan ..., icra katibi olan müşteki ...'a yönelik tehdit eyleminin zincirleme şekilde TCK'nın 265/2, 43/2. maddelerinde düzenlenen suçu oluşturduğu, alacaklı olan müşteki ..., alacaklının yanında bulunan mağdurlar ..., ..., ...'ye yönelik tehdit eylemlerinin ise aynı Kanunun 106/1.1 cümle, 43/2. maddelerine uyan tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hükümler kurulması,
Kanuna aykırı ve sanık ... ile katılan ...'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/12/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 9.9.2017 12:08:26.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim