Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Başlıksız içtihat
T.C.
Danıştay
1. Daire


Esas No:2017/1188
Karar No:2017/2904
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit
HÜKÜM : Sanık ... hakkında;
a- Katılan ...'a yönelik eyleminden, TCK'nun 86/1, 86/3-e, 62. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası,
b- Katılan ...'a yönelik eyleminden, meşru savunma nedeniyle TCK'nun 25/1. maddesine göre ceza tayinine yer olmadığına.
Sanık ... hakkında;
a- Müşteki Munzur, mağdurlar ... ve İsmail'e yönelik eylemlerinden, TCK'nun 86/2, 86/3-e, 62. maddeleri uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezası (3 kez),
b- Katılanlar Hıdır ve Hüsnü'ye yönelik tehdit suçundan TCK'nun 106/1-1, 43, 62, 53. Maddeleri uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezası,
e- TCK'nun 81, 62, 53. maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahkemece verilen hükmün 5271 sayılı CMK.nun 35/2, 260, 6284 sayılı Yasanın 2/1-d ve 20/2. maddeleri gözetilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tebliği üzerine
anılan kurum vekili tarafından katılma talebini içerir temyiz dilekçesi verildiği anlaşılmakla,
Sanık ... hakkında kadın olan ...'a yönelik kasten yaralama suçundan açılan kamu davasında 6284 sayılı Yasanın 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK.nun 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma, CMUK.nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanıklar müdafii, katılanlar vekili ve suçtan zarar gören Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 27/09/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ekleme Tarihi: 19.11.2017 23:58:11.
Bu karar

Yorumlar


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.


Okunacaklara Ekle

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim