Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargı yeri belirlenmesi, yerel mahkemeyi bağlar

Düzenleyen:

Taner Erdoğan


Özet:


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 23. maddesinin 2'nci fıkrası “... Bölge Adliye Mahkemesince veya Yargıtayca verilen yargı yeri belirlenmesi ile kanun yolu incelemesi sonucunda kesinleşen göreve veya yetkiye ilişkin kararlar, davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar.” açık hükmü karşısında, Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin görevsizlik kararı Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmekle, bundan sonra davaya bakacak olan Mahkemeyi bağlayıcıdır.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/9939
Karar No:2015/11270
K. Tarihi:12.6.2014


MAHKEMESİ : Bursa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/11/2014
NUMARASI : 2014/337-2014/603

Davacı K.. A.. vekili Avukat Mehmet tarafından, davalılar M.. S.. ve diğeri aleyhine 12/06/2014 gününde verilen dilekçe ile borçlu olmadığının tespiti istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin görevsizliği nedeniyle davanın usulden reddine dair verilen 27/11/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı M.. S.. vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.


Dava, davalıların ihtiyati haciz kararının infazı nedeniyle ticari işlerin aksamaması için haciz baskısı ile yatırılan parayla ilgili olarak borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Yerel mahkemece ticaret mahkemesi görevli olduğundan mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş; karar davalılardan M.. S.. tarafından temyiz edilmiştir.


Davanın daha önce Asliye Ticaret Mahkemesinde açıldığı, Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 02/07/2013 tarih, 2013/259 esas, 2013/266 sayılı kararı ile davanın görevsizlik nedeniyle reddine, görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, kararın Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 23/01/2014 tarih, 2014/304 esas, 2014/888 sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmaktadır.


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 23. maddesinin 2'nci fıkrası “... Bölge Adliye Mahkemesince veya Yargıtayca verilen yargı yeri belirlenmesi ile kanun yolu incelemesi sonucunda kesinleşen göreve veya yetkiye ilişkin kararlar, davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar.” açık hükmü karşısında, Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin görevsizlik kararı Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmekle, bundan sonra davaya bakacak olan Mahkemeyi bağlayıcıdır.


Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.


SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 12/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 30.11.2017 23:53:54.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim