Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin0 oy

Rücu ile alakalı yargıtay kararı

merhabalar bir konuda yargıtay kararı arıyorum yardımınızı rica edecektim. 

Bir sigorta şirketinin vekiliyiz. olayı kısaca anlatayım. Bir ticari iş yeri şirketimizde iş yerindeki emtia , demirbaş ve dekorasyonunu sigortaladı. kobi paket sigorta poliçesi yaptı. iş yerinin üst katında ikamet eden ev sahibi bayanın klozet spiral borusundan gelen su ile sigortalının eşyaları zarar gördü.sigortalıya  tazminatı ödendi şimdi biz üst kat komşuya rücu davası açmak istiyoruz. kesin ekspertiz raporu da var hasar ile alakalı. bu rücu davası ile alakalı yargıtay kararı yardımında bulunursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler.:)  Cevaplar


T.C.

Yargıtay

11. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/9960

Karar No:2016/511

K. Tarihi: 


MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/09/2014 tarih ve 2011/908-2014/610 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline işyeri sigorta poliçesiyle sigortalı bulunan işyerinin, üst kattan sazın su sebebiyle hasara uğradığını, 4.131,25 TL olan hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini, rücu talebinde bulunulmasının ardından davalının sigortacısı tarafından 4.131,25 TL nin ödendiğini, davalı aleyhine girişilen icra takibinden sonra ödeme yapıldığı için işleyen faiz ve icra masraflarından davalının sorumlu olduğunu ileri sürerek, icra takibine itirazın iptali ile dava konusu edilen alacağın tahsilini talep ve dava etmiştir

Davalı vekili, alacak fer'ilerinin ödenmesi sorumluluğunun da sigorta şirketine ait bulunması nedeniyle davalıya husumet yöneltilemeyeceğini, davacı tarafça alacağın fer'ilerine ilişkin ihtirazi kayıt koyulmaksızın ödeme kabul edildiğinden başkaca alacak iddiasında bulunulamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davanın kabulüne, 4.131,25 TL maddi tazimatın ödeme tarihi olan 28/08/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava, işyeri sigorta poliçesine dayalı rücuen tazminatın tahsili amacıyla girişilen icra takibindeki bakiye alacağın tahsili istemine ilişkin olup dava dilekçesiyle, dava değeri 1.600,00 TL gösterilerek, davacı tarafından sigortalısına hasar bedelinin ödenmesinin ardından rücu talebinde bulunulduğu, davalının sigortacısı tarafından 4.131,25 TL'nin ödendiği, davalı aleyhine girişilen icra takibinden sonra ödeme yapıldığı için işleyen faiz ve icra masraflarından davalının sorumlu olduğu ileri sürülerek, icra takibine itirazın iptali ile dava konusu edilen alacağın tahsili talep edilmiş; 25/06/2013 tarihli celsede davacı vekili, sigortalıya ödenen hasar bedeli olan 4.131,25 TL'yi davalı tarafın takipten sonra ödediğini belirterek işlemiş faiz ve icra masraflarının ödenmediğini, ödenmeyen işlemiş faiz ve icra takip masrafları tutarına yapılan itirazın iptalini talep ettiğini ifade etmiştir. Mahkemece ise 4.131,25 TL maddi tazimatın ödeme tarihi olan 28/08/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Bu durumda, karşılanmayan işlemiş faiz ve icra masrafları istendiği halde uyuşmazlık konusu olmayan ödenen bedele hükmedildiği anlaşıldığından yazılı şekilde karar tesisi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir. 

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 20/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim