Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Asliye Ticaret MahkemesiÖrnek No Başlık Kanun No Madde No
306767 Zayi nedeniyle kıymetli evrak iptali 0
306784 İhtiyati Haciz 0
306773 Şirketin İhyası 0
306771 Özel denetçi atanması talebi 0
306779 Önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunma zorunluluğu 0
306781 Finansal Kiralama - Malın İadesi - Tasarruf Yetkisi 0
306762 Kıymetli Evrak İptali - hamiline hisse senedi 0
306783 Görevsizlik Kararı 0
306765 Adi ortaklığın tasfiyesi 0
306776 Aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısı bulunan davalıya karşı açılan tazminat davası - Sigortalının kusursuz olması 0
306772 Şirketin feshi ve tasfiye 0
306793 İhtiyati Tedbir 0
306786 Kar payı dağıtılmaması kararının iptali 0
306780 Finansal Kiralama ...Kanunu'nu - taşınmazın davalı kiracıdan alınarak davacı kiralayana verilmesi ve beyanlar hanesindeki şerhin kaldırılması 0
306775 İşleteni aynı bulunan iki aracın trafik kazası neticesi meydana gelen hasarı ödeyen kasko sigortacısının, kazaya karışan diğer aracın ZMMS sigortacısından istenip istenemeyeceği 0
306778 Destekten yoksun kalma tazminatı 0
306790 Limited şirket yöneticilerinin ortaklığından kaynaklanan tazminat - şirket yöneticisinin sorumluluğu 0
306792 Trafik kazasından kaynaklı Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat - Yetkisizlik 0
306785 Birleştirme Kararı 0
306788 Sermaye artırım kararının iptali 0
306800 Yönetim kurulu kararının iptali 0
306789 Fahiş huzur hakkının iptali 0
306804 Şirket Ortaklığından Çıkarılma 0
306787 Ticaret sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı ,tebliğinden itibaren 8 gün içinde 0
306801 805 Sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanilmasi Hakkinda Kanun 0
306794 Genel işlem şartı - Ticari kredi - kredi tahsis ücreti - dosya masrafı - haksız kesinti - 0
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim