Hukuki Haber

İnşaat all risk sigorta poliçesine dayalı taz...

İnşaat all risk sigorta poliçesine dayalı tazminat istemi-sigorta tahkim komisyonu uyuşmazlık ve itiraz hakem heyet kararları

Hukuki Haber

İnşaat all risk sigorta poliçesine dayalı taz...

İnşaat all risk sigorta poliçesine dayalı tazminat istemi-sigorta tahkim komisyonu uyuşmazlık ve itiraz hakem heyet kararları

Hukuki Haber

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı...

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında erteleme süresi içerisinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar

Hukuki Haber

Kadastrodan önceki haklara dayanan tapu iptal...

Kadastrodan önceki haklara dayanan tapu iptali ve tescil istemine ilişkin davalarda husumetin tapu kayıt malikine yöneltilmesi zorunludur.

Vatandaş Soruyor

Bilgi

Bozma sonrası açılış

Cinsel suclar

İmzaya itiraz

Soru

Isı pay olcer