Hukuki Haber

Kamulaştırmasız el atılan tarım arazisinde be...

Kamulaştırmasız el atılan tarım arazisinde bedel tespiti - komşu parselden farklı olarak daha düşük değer takdirinin bozma edeni olacağı

Hukuki Haber

Kamulaştırmasız el atılan tarım arazisinde be...

Kamulaştırmasız el atılan tarım arazisinde bedel tespiti - komşu parselden farklı olarak daha düşük değer takdirinin bozma edeni olacağı

Hukuki Haber

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle ecrimisil b...

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle ecrimisil bedeli- kök dava sonrası işleyen yıllar açılan ek davalarda hesaplama usulü

Hukuki Haber

Kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hatt...

Kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemi-kamulaştırmanın tamamlandığı savunması

Vatandaş Soruyor

Yoksulluk nafakası

Bilgi

Bozma sonrası açılış

Cinsel suclar