Yargıtay Karar Arama motoromuzun seçtikleri :

Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

TBMM Genel Kurulundaki HMK'da önemli değişikler getirecek kanun tasarısının başlıca maddeleri

HMK'da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile önemli değişiklikler getirilmekte. İşte bu değişiklikler :1-  Dilekçe verilmesi kanunda öngörülen veya hâkim tarafından uygun bulunan haller dışında taraflarca herhangi bir isim altında sunulan dilekçeler hükme esas al …

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
23 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
23 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
25 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
25 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
25 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
25 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

Sebepsiz zenginleşme kuralları - TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - tapu sicil müdürlüğü - hak düşürücü süre - Uygulanacak yasa - TEMYİZ DİLEKÇESİ - Orman kadastrosu - MAHKEME KARARI - mülkiyet hakkı - yolsuz tescil - satış bedeli - resmi gazete - Tapu kaydı

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı Hazine ve müdahil Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: Dav

5607 sayılı yasaya muhalefet

Tebliğname No : 7 - 2012/113439MAHKEMESİ : Kilis 1. Asliye Ceza MahkemesiTARİHİ : 15/02/2012NUMARASI : 2011/913 (E) ve 2012/104 (K)SUÇ : 5607 sayılı yasaya muhalefetYerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk

İtirazın Kaldırılması - hukuki yarar - icra dairesi - üçüncü kişi - icra mahkemesi - İİK - BAŞVURMASI

MAHKEMESİ : Ankara 2. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 30/09/2010NUMARASI : 2008/775-2010/901Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki üçüncü kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülü

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALANMASINA NEDEN OLMAK - GEÇİŞ ÖNCELİLİĞİNE UYMAMA - İLK GEÇİŞ HAKKINI VERMEME - SÜRÜCÜLERİN ASLİ KUSURLARI - TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ

Sanık N.....Y.....’nın, taksirle iki kişinin ölümüne, bir kişinin de hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olma suçundan, ““5237 sayılı TCY’nın 85/2. maddesi uyarınca 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, 50 ve 62. maddelerin uygulanmasına yer olmadığına, 53/6. madde uyarınca 3 yı

taraf teşkili - gerekçeli karar tebliğ - savunma hakki anayasa

MAHKEMESİ :İş MahkemesiDavacı, murisinin davalılardan işverene ait işyerinde çalışırken 09/06/2011 tarihinde geçirdiği trafik kazasının iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.Hükmün, davalılardan Kurum vekili

GÖREV - SORUŞTURMA - ÜNIVERSITE - MÜDAFİİ

Tebliğname No : 14 - 2013/362810MAHKEMESİ : Ordu Ağır Ceza MahkemesiTARİHİ : 24.09.2013NUMARASI : 2013/220 Esas, 2013/247 KararSuç : Nitelikli cinsel saldırı Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:Mağdure ile ilgili olarak soruşturma evresinde Ordu Devlet

İşçinin tuvalet yerine temizlik odasına çişini yapması-Haklı fesih

MAHKEMESİ : Ankara 8. İş MahkemesiTARİHİ : 05/02/2013NUMARASI : 2011/572-2013/43Y A R G I T A Y K A R A R I A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili, müvekkilinin 01.07.2002-03.05.2011 tarihleri arasında davalı nezdinde çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini idd

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2015/2330 K:2016/795

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk MahkemesiDavacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı .... aleyhine 23/10/2012 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit, maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 28/01/2014 günlü kararın Yargıtay’

Evilik dışı doğan küçük çocuğun velayeti anneye ait olup nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davanın anne tarafından açılması gerekir

Davacı dava dilekçesinde, kızı G.......'ın 29.10.2007 doğumlu olmasına rağmen nüfusa 29.10.2008 olarak yazıldığını belirterek doğum tarihinin 29.10.2007 olarak düzeltilmesini talep etmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün davalı Nüfus Müdürlüğü tarafından temyiz edilmesi üzerine d

İşçi hakkındaki hizmet nedeniyle emniyeti suistimal soruşturma sonucunun beklenmesi gerekir

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz e