Makaleler

Vatandaş Soruyor Soru Sor

Hgb zaman asımı
5 gün önce soruldu
İmza ihlali
6 gün önce soruldu
İzinsiz baca yıkılması
11 gün önce soruldu
Itiraz
26 gün önce soruldu
Bu davada suçluya ne oldu
1 ay önce soruldu

Diğer Haberler Tümünü Göster

Avukatın şirketlere arabuluculukla ilgili tanıtım mailleri yollaması-iş toplama yasağı

Tarih3.02.2018Esas2017/904Karar2018/129Her ne kadar şikâyetçi şikâyetinden vazgeçtiğine dair dilekçe vermiş ise de şikâyetli avukatların Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 8. maddesinde belirtilen ‘Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir’ hükmüne aykırı davranmış ol

Avukat hakkında fetö soruşturması bulunması-Tedbiren işten yasaklamanın koşulları

BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARI Tarih8.03.2019Esas2019/217Karar2019/205  * Avukatlık Kanunu’nun 153.maddesi gereğince, şikâyetli hakkında tedbiren işten yasaklama kararı verilebilmesi için, ilgilinin dinlenmiş olması gerekmektedir.(Av. Yas. m. 153)   Adalet Bakan

Avukatın gerçeğe aykırı beyanda bulunması

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU Tarih18.01.2019Esas2018/1012Karar2019/11   * Şikayetlinin, kendi açtığı ve takip ettiği dosya ile ilgili olarak; ‘anılan dosya ile asil veya vekil sıfatı hiçbir ilgim bulunmamaktadır’ demesi, avukatın özen borcuna aykırılık teşkil eder

AYM’den sanal takibe iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), polisin sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma ve sanal ortamda araştırma yapma yetkisinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Buna ilişkin yasal düzenlemenin iptal edilmesiyle polis, herhangi bir mahkeme kararı olmadan sosyal me

Taşınmaz satışından cayılması- İbranamenin içeriği

13. Hukuk Dairesi         2016/21339 E.  ,  2019/8450 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca dur

Avukat Muhittin Köylüoğlu, stajyerine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

Köylüoğlu'nun daha önce birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığı ve ölümle tehdit ettiği ileri sürülmüştüBir stajyer kadın avukatın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürmesinin ardından gözaltına alınan avukat Muhittin Köylüoğlu tutuklandı. Muhittin Köylüoğlu'nun daha önce birlikte yaşa

Gezi Davası’nın mahkeme üyelerine HSK’dan soruşturma

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Gezi Parkı davası kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında ber

Sendikal faaliyetlerin engellenmesi suçu

Ceza Genel Kurulu         2019/285 E.  ,  2019/554 K."İçtihat Metni"Kararı VerenYargıtay Dairesi : 18. Ceza DairesiMahkemesi :Asliye CezaSayısı : 325-635Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçundan sanıklar ..., ..., ..., ... ve ...’nun beraatlerine iliş

Kamu görevlisi hakkında görevi kötüye kullanma suçuna dair davaya hazinenin katılma yetkisi

Ceza Genel Kurulu         2016/470 E.  ,  2019/592 K."İçtihat Metni"Kararı veren : Ceza Genel KuruluMahkemesi :Ceza DairesiSayısı : 7-1Sanık ...’ün görevi kötüye kullanma suçundan beraatine ilişkin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 5. Ceza Dai

Ankesörlü aramalara ilişkin emsal karar

16. Ceza Dairesi         2018/5526 E.  ,  2019/6842 K."İçtihat Metni"Mahkemesi :Ceza DairesiSuç : Silahlı ... örgütüne üye olmaHüküm : TCK'nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK'nın 62, 53/1-2-3, 58/9, 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararına ilişkin istinafbaşv