Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

Mirasın hükmen reddi nedeniyle takibe itiraz ve şikayet yoluna gidilmesi

12. Hukuk Dairesi         2019/11002 E.  ,  2020/6831 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgi …

YAZARLAR
+ Hukuki makale ve tezlerinizi eklemek için tıklayın.

Hukuki Makaleler

Devlet memuru marka-patent hakkı sahibi olabilir mi ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı" başlıklı değişik 28 inci maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde gör

Tutukluluk İncelemesinde Duruşma Yokluğu

Tutukluluk İncelemesinde Duruşma Yokluğu Prof. Dr. Ersan ŞenTutukluluk İncelemesinde Duruşma YokluğuKanaatimizce; delillere, şüpheliye, sanığa ve dolayısıyla maddi hakikate ve adalete ulaşmanın bir yöntemi olan tedbirler arasında en tehlikeli, istikrarsız ve hatalı kullanılmaya

İnceleme, istinaf başvurusunda gösterilen nedenlerle sınırlı mıdır? - Ceza

CMK’nın 273. maddesinde C. savcısı hariç, başvuranların gerekçe göstermesini ara-mamıştır. Ancak savcının gerekçesiz başvuruda bulunmasının yaptırımı CMK’da düzen-lenmemiştir. Bu nedenle, C. savcısının gerekçe göstermemesi durumunda başvurunun incelenmesi gerekip gerekmeyeceği hususu tartışmalıdır.

Soruşturmanın Savunmaya Karşı Gizliliği

Ceza Muhakemesi Kanunu m.153/2-3’e göre; katalogda yer alan suçların soruşturmasında, soruşturmanın amacını tehlikeye düşeceği durumda cumhuriyet savcısının talebiyle sulh ceza hakimliği, soruşturmanın sonuna kadar savunma tarafının dosyadan belge alma hakkının kısıtlanmasına karar verebilir. Ancak

Vatandaş Soruyor Soru Sor

Karar ve ilam harcı
2 ay Önce soruldu
Tekerrür den ceza alır mı
3 ay Önce soruldu
İçtihat programı fiyatları
5 ay Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
5 ay Önce soruldu
İçtihat siteleri
5 ay Önce soruldu
İçtihat nedir?
5 ay Önce soruldu