Ceza süresi, mahkeme kararında hüküm kısmında "NETİCETEN ...HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA" yazan miktardır.

Ceza davanız daha sonuçlanmamış ise iddianamede size yüklenen suçun kanunu ve maddesini bulun. Daha sonra  www.mevzuat.gov.tr adresinde de ilgili kanunu ve maddesine bakarak alabileceğiniz ceza miktarını öğrenebilirsiniz. Ancak unutmayın işlediğiniz suçun cezasını arttırmayı gerektiren ağırlaştırıcı nedenler veya azaltmayı gerektiren hafifletici nedenler olabilir ve netice cezanız bu arttırım ve indirim maddeleri uygulanarak tespit edilir.

Hakkınızda bir iddianame yok ise işlediğiniz suçun hangi kanunun hangi maddesine uyduğunu tespit etmek için http://www.hukukmedeniyeti.org/arama/karar/ adresinde eyleminizi tanımlayarak aratın. Örneğin "bıçakla yaralama " kelimelerini aratarak eyleminizin TCK 86 veya 87. maddeleri kapsamında kaldığını öğrenebilirsiniz. 


Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;


a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı,


b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz,


c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzaltı,


d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz,


e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmisekiz,

Yıldır.


Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak, bu süreler;


a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kırk,


b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzdört,


c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla kırk,


d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzdört,


e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki,


Yıldır. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/9 md.) Bu fıkra hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz.