01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda 671 S. KHK değil , 5275 sayılı 105/A maddesinde yer alan infaz rejimi uygulanacaktır.