İçtihat Koleksiyonu Nedir?
Spesifik bir konuda o konunun çeşitli yönlerini karar bağlayan içtihatları koleksiyon yaparak hukuka marka değeri olacak bir katkıda bulunabilirsiniz.

Örneğin "İflas erteleme davasında verilen tedbir kararlarının icraya etkisi" başlığı ile bir koleksiyon yaratarak :

- "icra takibi yapılamaması" tedbiri, ihtiyati haczi engellemeyeceği, çünkü ihtiyati haczin icra işlemi olmadığı
- "icra takibi yapılmasının durdurulması" tedbirinin icra takibi yapılmaması tedbirinden farklı olup icra takibi açılabileceği ancak takibin açılır açılmaz duracağı
hususlarına ilişkin içtihatları koleksiyona ekleyip "İflas erteleme davasında verilen tedbir kararlarının icraya etkisi"ni bir çok yönleri ile ele alan içtihat topluluığu yaratmış olursunuz.

Koleksiyonunuzun kalitesi ne kadar yüksek ise, hukuk camiasında isminiz de o kadar altın harflerle yazılıp, unutulmaz olacaktır.

İçtihat Koleksiyonu