Yargıtay Karar Arama motorumuzun seçtikleri :        

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
17 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
18 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
20 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
20 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
20 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
20 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
26 gün Önce soruldu
Masa sandalye
29 gün Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

Yargıtay 21.Hukuk Dairesi E:2016/9543 K:2016/9402

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDavacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, yetkisizliğine karar vermiştir.Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin sür

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi E:2012/6687 K:2012/14274

MAHKEMESİ : Antalya 3. İş MahkemesiTARİHİ : 10/02/2012NUMARASI : 2010/388-2012/631-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.2-Davacı vekili, iş sözleşmesi

Yargıtay 5.Ceza Dairesi E:2014/1426 K:2014/2861

Tebliğname No : 5 - 2014/15481MAHKEMESİ : İstanbul 7. Ağır Ceza MahkemesiTARİHİ : 05/12/2012NUMARASI : 2011/163 Esas, 2012/309 KararSuç : İhaleye fesat karıştırmakMahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;CMK'nın 260/1. maddesine göre katılan sıfatını alabilecek surette suç

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2014/18671 K:2015/14393

MAHKEMESİ : ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTARİHİ : 29/05/2014NUMARASI : 2010/138-2014/296Taraflar arasında görülen davada;Davacı, babası davalı Hikmet'in ehliyetsiz olduğu dönemde hile ile temin edilen vekaletname ile maliki olduğu 3445 ada 9 parsel sayılı taşınmazın davalı Filiz'e, ondan da davalı Gü

TAPU İPTALİ VE TESCİL

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİLTaraflar arasındaki davadan dolayı ...Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 15.05.2013 gün ve 2011/365 esas 2013/226 karar sayılı hükmün bozulmasına ilişkin olan 06.11.2014 gün ve 16698-17011 sayılı kararın düzeltilmesi süresinde davacıl

yoksulluk nafakası - iştirak nafakası - TEMYİZ HARCI - DOĞUM

MAHKEMESİ : ŞANLIURFA 1. AİLE MAHKEMESİTARİHİ : 12/11/2013NUMARASI : 2013/312-2013/1012Taraflar arasında görülen yoksulluk-iştirak nafakası davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.Y A R G I T A Y K A R A R I Temyiz isteminin süresi içi

anayasa mahkemesi

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapmaSuç Tarihi : 20/05/2015Hüküm : MahkûmiyetDosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu ol

Kamulaştırma bedeli - acele el koyma - peşin harç

MAHKEMESİ : Çeşme Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 19/06/2013NUMARASI : 2012/15-2013/404Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, irtifak kamulaştırma bedelinin tespiti ve irtifak hakkının idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne kar

HİZMET TESPİTİ DAVASI - KESİNLEŞME - husumet

Mahkemesi : Samsun 1. İş MahkemesiTarihi : 30/12/2013Numarası : 2013/621-2013/821Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalılar İlkadım Belediye Başkanlığı, K..-M.. Şirketi ve Ç.. T..Şirketi vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde old

asliye hukuk mahkemesi - TEMYİZ DİLEKÇESİ - Tapu kaydı - KADASTRO - TAŞINMAZ

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RTapulama sıra