Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

ile ilgili sonuçlar aşağıdadır.
Resim Başlık Kayıt Tarihi
Ohal Yargılamalarının bilançosu : 37 bin dava açıldı, 6 bin karar verildi 18.3.2019 12:02:21
Yeni infaz düzenlemesi önerisi 18.3.2019 11:58:03
Yargı bağımsızlığı yalnızca etik bildirge ile sağlanabilir mi" 16.3.2019 11:28:06
Şofben zehirlenmesi nedeniyle açılan tazminat davası -Bağlantı hatası 15.3.2019 16:48:21
Trafik kazası-aracın tamirciye tesliminden sonra kaza yapması-işleten kavramı- tamircinin sorumluluğu 15.3.2019 16:44:01
Trafik kazası -Zararın meydana gelmesinde veya artmasında mağdurun da kusurunun bulunması 15.3.2019 16:38:56
Bireysel kredi-Hayat sigortasının bankaca yenilenmemesi- Ölümün gerçekleşmesi- Tazminat ve istirdat davasında görevli mahkeme 15.3.2019 16:37:19
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davası -tarafların edimlerinin ifasının araştırılması gereği 15.3.2019 16:30:53
Taşınmaz satış vaadine ilişkin dava-Zamanaşımı-İmzası alınmayan ikrar beyanı 15.3.2019 16:26:19
Amme alacağının batık şirket ortaklarından tahsili 15.3.2019 16:13:49
Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescili, olmazsa tazminat isteği 15.3.2019 16:01:18
Vekalet görevinin kötüye kullanılmasından doğan iptal ve tazminat davası 15.3.2019 16:00:13
UYAP üzerinde kayıtlı İstinaf Mahkemesi kararı ile dosyada fiziken mevcut İstinaf Mahkemesi kararının birbirinden farklı olması 15.3.2019 15:58:20
Geçit hakkına ilişkin dava- Usule ve esasa ilişkin kurallar 15.3.2019 15:55:55
Avukatın süresinde satış istememesi -Mesleki sorumluluk poliçesi kapsamında açılan tazminat davası 15.3.2019 15:52:24
Sınırdaş parsel malikinin ön alım hakkına ilişkin dava 15.3.2019 15:47:11
Taşeron sözleşmesi için ödenen damga vergisi ve cezalarının tahsile ilişkin dava 15.3.2019 15:46:03
Temyiz incelemesinin uyap ortamındaki belgeler üzerinde yapılacağı - Taşınmaza ait tüm proje ve diğer belgelerin taranması gerektiği 15.3.2019 15:44:26
Gerekçeli istinaf dilekçesinin süresinde verilmemesi -Gerekçeye karşı kanun yoluna başvurma hakkı 15.3.2019 15:35:17
Hukuki dinlenilme hakkı-Davacının istinaf talebi konusunda karar kurulmamış olması 15.3.2019 15:30:35
Yargıtaydan İBK kararı : Düzelterek onamalardan onama harcı alınmamalıdır 14.3.2019 17:40:35
Görünür gerçeklik-Söylenen sözlere ekleme yapılması-hakaret 14.3.2019 16:38:39
Taraflara tebliğ edilen imzalı fiziki kararla uyap ortamındaki direnme kararının farklı olması 14.3.2019 15:10:25
Yargılama sırasında kendini ifade edebilecek yaşa gelen çocuğun velayet konusunda düşüncesinin alınması gerekir. 14.3.2019 15:06:14
Yargısal faaliyet nedeniyle açılacak davalarda zamanaşımı ne zaman başlar ? 14.3.2019 15:01:25
Usuli kazanılmış hak- Temyizden incelenmiş bir hususun maddi hata nedeniyle incelenmesinin mümkün olmayacağı 14.3.2019 14:56:03
Hacı Sayid konkordato istedi 13.3.2019 11:59:52
İstinaf mahkemelerine düzenleme sinyali 13.3.2019 11:58:35
HSK'dan adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerine ilişkin duyuru 12.3.2019 21:44:10
AYM'den önemli karar: Açıkta iken iade edilen memurun mali hakları faiziyle ödenir mi" 12.3.2019 17:00:11
EZANA SAYGISIZLIK VE KUTUPLAŞ(TIR)MA 12.3.2019 16:11:47
Kadının evlilik birliği devam ederken başka bir erkekle yaşadığının ortaya çıkması-yargılamanın iadesi 12.3.2019 14:59:05
Yargı Etiği Bildirgesi 2019 11.3.2019 15:42:14
magdur.gov.tr Açıldı 11.3.2019 08:33:49
Hakimin odasında uyuşturucu hap düşüren hükümlü tutuklandı 7.3.2019 16:50:21
Köpeği darp ettiği iddia edilen avukat kendisini savundu 7.3.2019 14:46:19
Kanal İstanbul', Uluslararası Hukuka Göre Ele Alındı 7.3.2019 14:43:43
Türkiye'nin AİHM yargıçlığı için sunduğu yeni adaylar Paris'te sınavdan geçecek 7.3.2019 13:31:10
İşçi hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma bulunması- Geçerli fesih 7.3.2019 13:26:16
Yeterli delil toplanmadan iddianame düzenlenmesi- Dijital inceleme raporu-İddianamenin iadesi 7.3.2019 13:24:07
Ergenlik döneminde bulunan çocuğun cumhurbaşkanına hakaret suçu 7.3.2019 13:17:24
Cumhurbaşkanına hakaret-İfade özgürlüğünün sınırları 7.3.2019 13:15:17
hırsız, katil... ve ... papucu yarım çık dışarıya oynayalım sözleri -Cumhurbaşkanına hakaret 7.3.2019 13:12:25
AYM : Van depreminde ihmali olan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi hak ihlali değildir 28.2.2019 22:14:46
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 28.2.2019 22:05:21
Bakırköy adliyesine baltayla baskın! 'Adaletimle geldim...' 28.2.2019 15:06:44
Halı sahada öğretmenlere gözaltıya HSK’dan inceleme 28.2.2019 14:31:17
Halı sahaya erken gelen Savcı 14 öğretmeni gözaltına aldırdı 28.2.2019 14:01:02
Ticaret mahkemelerin görev alanına giren işler - HGK Kararı 28.2.2019 13:47:55
AYM mesleki dergide yayınlanan yazı nedeniyle verilen disiplin cezasını hak ihlali saydı 27.2.2019 20:10:39
Yargıtay Başkanı Cirit'ten 'af' açıklaması 27.2.2019 20:07:41
Mersin'de pos tefeciliği operasyonunda 1 tutuklama 27.2.2019 20:06:28
Yoksulluk nafakası mı, işsizlik sigortası mı" 27.2.2019 20:05:44
Yargıtay'ın 'ByLock' kriteri 27.2.2019 20:03:40
Yargıtay eski üyesi Çetin Şen'e 12 yıl 9 ay hapis cezası 27.2.2019 19:59:48
AYM: Dosya üzerinden tutukluluk incelemesi hak ihlalidir 27.2.2019 19:52:45
İNSAN HAKLARI TAZMİNAT KOMİSYONUNA BAŞVURU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE AYM'NİN İLKE İÇTİHADI 26.2.2019 16:09:22
Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor 26.2.2019 08:46:09
FETÖ soruşturmasında yakalanan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu 25.2.2019 13:54:00
İdarenin hizmet kusurundan doğan zararın ödetilmesi davasının idari yargıda görülmesi gerekir 24.2.2019 16:53:24
Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez 24.2.2019 16:47:09
Ziynet alacağı davası-tefrik-Bozmaya uyma sonrası yapılacak işlemler 24.2.2019 16:44:26
Davacının ecrimisil ödemesi Hazinenin üstün mülkiyet hakkını kabul ettiği ve fer'i zilyet olduğu anlamına gelmeyeceği 24.2.2019 16:34:27
Çalıntı araç satışı-noterin sorumluluğu- Uzamış zamanaşımının tespiti 24.2.2019 16:31:26
Güvenlik görevlisinin ağır iş koşulları nedeniyle intiharı-tazminat talebi-Görevli mahkeme 24.2.2019 16:27:00
Gider avansının yatırılması için verilen sürenin davanın muhtevasına uygun olması gereği -Bilirkişi incelemesi aşamasına gelinmemiş olması 24.2.2019 16:21:27
Trafik kazası kaynaklı tazminat davası-davadan sonra yapılan ödemenin mahsup şekli 24.2.2019 16:17:47
Kullanım kadastrosu-Beyanlar hanesindeki şerhin iptali-taşınmazın niteliğinin tespiti usulü 24.2.2019 15:57:23
İşçilik alacaklarında zamanaşımıyla ilgili kapsamlı daire kararı 24.2.2019 15:52:14
Mecurdaki hasarlardan kiracının sorumlu tutulması şartları 24.2.2019 15:49:38
Çalıntı araç satışı-noterin sorumluluğu-Bölüşük kusur 24.2.2019 15:47:03
Ziynet eşyası alacağı -Dava konusu edilmeyen bir şey ıslah yoluyla davaya eklenemez 24.2.2019 15:44:56
Apartman giriş çıkışındaki masa sandalyelerin kaldırılmasına ilişkin davaya diğer kat maliklerinin de dahil edilmesi gerekir 24.2.2019 13:31:54
Dükkanların ısınmadan yararlanmadıkları gerekçesiyle genel gider payını ödememesi 24.2.2019 13:29:05
Riskli yapıdaki arsa paylarının değerlerine göre yeniden belirlenmesi davası 24.2.2019 13:22:14
Bağımsız bölümün dernek merkezi olarak kullanılması 24.2.2019 13:19:12
Ortak alanların kiraya verilmesinden doğan ecrimisil istemli davada asliye hukuk mahkemesi görevlidir 24.2.2019 13:13:38
Site ortak alanına tel çekilerek ortak kullanımın men edilmesi-kal davası 24.2.2019 13:09:41
Kot farkı nedeniyle kanalizasyona ulaşma için mecra hakkı talebi- Diğer komşu parsellerinde davaya dahil edilmesi gereği 24.2.2019 13:04:36
Daire maliki kiracının sebep olduğu yangın nedeniyle oluşan hasardan birlikte sorumludur 24.2.2019 12:59:44
Kat malikleri kurulunun engelliler için asansör ve otopark yapımına ilişkin kararın iptali istemi 24.2.2019 12:56:11
'bu iki kötü niyetli avukatın tek dertleri paradır', 'maksatlarının her işten olduğu gibi yalan ve iftiralarla' şeklindeki sözler- TCK 128 24.2.2019 12:50:55
İddia ve savunma dokunulmazlığının kapsamı 24.2.2019 12:47:27
Avukatın facebookta paylaştığı ONAMA kararı altına yapılan hakaret içeren söz nedeniyle TCK125/3-a nedeniyle artırım yapılması 24.2.2019 12:37:49
Avukatın asaleten ve vekaleten davayı takip etmesi-Tek mail ile hakaret ve tehdit suçu işlenmesi 24.2.2019 12:32:58
Haciz sırasında stajyer avukata karşı işlenen suçlar-Araştırılması gereken hususlar-Haczin yasaya uygun olması koşulu 24.2.2019 12:30:03
Sanığın 'bütün avukatlar sahtekardır, sende sahtekarsın' şeklindeki sözlerinde avukatın kamu görevi ile hakaret eylemi arasında nedensellik bağının bulunduğu 24.2.2019 12:19:41
Avukata karşı Hakaret, tehdit, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama suçları -Nitelikli haller 24.2.2019 12:15:49
Duruşmadan çıkartılan sanığın heyete hitaben : beni nereye atıyorsunuz lan ! sözleri 24.2.2019 12:13:09
Avukata söylenen : Senin gibi çirkef avukat görmedim- Sana bir çakarsam sözleri 24.2.2019 12:10:39
Avukatı duruşma salonunda tehdit- Görevi yaptırmamak için direnme suçu 24.2.2019 12:08:03
Sağlık çalışanına söylenen 'gel lan buraya' sözü- Katılan idare lehine hükmedilecek vekalet ücreti 24.2.2019 12:05:43
Avukat bürosu, hakaret suçunda aleni yerlerden olmayan yerdir 24.2.2019 12:02:00
Avukata yönelik ' Davaların sonunda mahvedeceğim, göreceksin, cübbeni çıkar aşağıya gel' sözleri -TCK :265/2 24.2.2019 11:59:52
Taşkın davranışlarda bulunan sanığın dışarı çıkartılması-Müdafi atanmadan karar verilmeyecek hal 24.2.2019 11:57:33
İşverenin eşit davranma borcu -Ücret zammının eşitlik ilkesine uyarlı olup olmadığının araştırma usulü 24.2.2019 11:51:04
Duruşma gününün istifa eden vekile tebliğ edilerek hüküm kurulması- Dinlenilme hakkının ihlali 24.2.2019 11:45:50
Herhangi bir vakıa ya da delile dayanmayan tarafın tanıklarının beyanına itibar edilmeyeceği-Tahkikat safhasında yoksulluk nafakası talebi 24.2.2019 11:40:28
'Senin evin tapusunu alırız, ben savcılıkta çalışıyorum, seni mahvederim' sözleri - sair suretle tehdit suçu 24.2.2019 11:33:36
Avukatın takas ve hapis hakkını kullanamayacağı sözleşme ile kararlaştırılabilir 23.2.2019 23:53:49
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim