Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Mã¼vekkil ile ilgili sonuçlar aşağıdadır.
Esas:
Karar:
 

Filtrele

Daire:
E. Yıl:

Geri Dön

Sıralama

Akıllı Sıralama
Karar Tarihine Göre
  İçtihat Adı
Yetki - kargo şirketi - hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu - teslim Yargıtay 23.Ceza Dairesi E:2015/5325 K:2016/4
...esisuç : hizmet nedeniye güveni kötüye kullanmahüküm : davanın reddidosya incelenerek gereği düşünüldü:yurt İçi kargo şirketi şubesinde dağıtım elemanı olarak çalışan sanığın, katılanın yetkilisi olduğu te-ma ...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2017/2628, K.2018/1909
...uymama eyleminden dolayı kabahatli ... tic. a.ş. hakkında 2918 sayılı karayolları trafik kanunu'nun 47/1-c maddesi gereğince ataşehir trafik denetleme büro amirliğinin 09/02/2016 tarihli ve ma 13440494 sayılı...
Yargıtay 3. hukuk dairesi E.2013/18401, K.2013/16450
...en tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı ...... vekili tarafından temyiz edilmiştir.y a r g i t a y k a r a r itemyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıkta...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/13054 K.2014/11291
...87mahkemesİ : adana 6. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 19/01/2012numarasi : 2009/989 (e) ve 2012/26 (k)suç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve özel belgede sahtecilik gereği görüşülüp düşünüld...
Yargıtay 3. hukuk dairesi E.2015/15922, K.2016/3231
...ek.av. ...taraflar arasındaki istirdat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; ...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2015/11686 K.2015/21793
...36 sayılı yasaya muhalefethüküm : hükümlülük ve müsadere gereği görüşülüp düşünüldü: kararın verildiği son oturumda sanık hazır olmasına karşın iddia ma- kamının esas hakkındaki mütalaasından sonra cmk.nun 216...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2016/15516, K.2017/6553
...k kanunu'nun 51/2-a maddesine aykırılık eyleminden dolayı ... hakkında 199,00 türk lirası idarã® para cezası uygulanmasına dair bozüyük trafik denetleme büro amirliğinin 04/03/2016 tarihli ve ma 13756826 sayıl...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2018/7748, K.2018/13263
...k eyleminden dolayı kabahatli ... hakkında 2918 sayılı karayolları trafik kanunu'nun 34 ve 36/3-a maddeleri uyarınca 1.763,00 ve 95,00 türk lirası idari para cezaları uygulanmasına dair şefaatli trafik tescil ...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/17625 K.2014/22154
...16mahkemesİ : varto asliye ceza mahkemesitarİhİ : 06/02/2013numarasi : 2012/156 (e) ve 2013/96 (k)suç : hakkı olmayan yere tecavüz gereği görüşülüp düşünüldü: oluşa, dosya kapsamına, m...
Yargıtay 8. ceza dairesi E.2016/1736, K.2016/5471
...esisuç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıhüküm : hükümlülük gereği görüşülüp düşünüldü: dairemizin 25.06.2015 tarih ve 2014/37849 esas, 2015/20089 sayılı boz- ma kararı sanık aleyhine olmasına ...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/17626 K.2014/22153
...17mahkemesİ : varto asliye ceza mahkemesitarİhİ : 30/01/2013numarasi : 2012/175 (e) ve 2013/81 (k)suç : hakkı olmayan yere tecavüz gereği görüşülüp düşünüldü: oluşa, dosya kapsamına, m...
Kapatılan kayıt üzerinde işlem yapılamaz, kapatılan kayıt üzerinde işlem yapılamaz, , kapatılan kayıt üzerinde işlem yapılamaz, Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E:2009/3309 K:2009/4108
... z....., yakup z....., e.... z....., g… …… z....., m… …… z....., b… ….. z..... ile davalı nüfus müdürlüğü arasındaki dava hakkında düzce 2. asliye hukuk mahkemesince verilen 19.07.2007...
Devlet memurları kanunu (657) madde 13, devlet memurları kanunu (657) madde 13, borçlar kanunu(mülga) (818) madde 41, 1982 anayasası (2709) madde 40, 1982 anayasası (2709) madde 129, , devlet memurları kanunu (657) madde 13, borçlar kanunu(mülga) (818) ma Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2015/11448 K:2015/12931
... t.. s.. l. .tarafından, davalı s.. ö.. aleyhine 30/01/2015 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet yönünden reddine dair verilen 30/...
Devlet memurları kanunu (657) madde 13, devlet memurları kanunu (657) madde 13, borçlar kanunu(mülga) (818) madde 41, 1982 anayasası (2709) madde 40, 1982 anayasası (2709) madde 129, , devlet memurları kanunu (657) madde 13, borçlar kanunu(mülga) (818) ma Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2015/11448 K:2015/12931
... t.. s.. l. .tarafından, davalı s.. ö.. aleyhine 30/01/2015 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet yönünden reddine dair verilen 30/...
Devlet memurları kanunu (657) madde 13, devlet memurları kanunu (657) madde 13, borçlar kanunu(mülga) (818) madde 41, 1982 anayasası (2709) madde 40, 1982 anayasası (2709) madde 129, , devlet memurları kanunu (657) madde 13, borçlar kanunu(mülga) (818) ma Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2015/11448 K:2015/12931
... t.. s.. l. .tarafından, davalı s.. ö.. aleyhine 30/01/2015 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet yönünden reddine dair verilen 30/...
Yargıtay 3.ceza dairesi E.2013/21682 K.2014/14687
...mesihüküm : mahkumiyet mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü; diğer itirazların reddine, ancak; sanığa hükmedilen kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı ...
Devlet memurları kanunu (657) madde 13, devlet memurları kanunu (657) madde 13, borçlar kanunu(mülga) (818) madde 41, 1982 anayasası (2709) madde 40, 1982 anayasası (2709) madde 129, , devlet memurları kanunu (657) madde 13, borçlar kanunu(mülga) (818) ma Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2015/12177 K:2015/12929
...li avukat a.. ş.. tarafından, davalılar İ.. r.. ve diğerleri aleyhine 01/12/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın usulden reddine dair ...
Yargıtay 9. hukuk dairesi E.2017/23405, K.2017/13269
... davacı, ... çalışma ve İş kurumu İl müdürlüğü'nün 15.06.2012 tarih ve b.13.2.tİk.4.61.00.00.622.01/204273 sayılı yazı ile müvekkil şirkete bildirilen 30.05.2012 tarih ve 06(ma)-34 sayılı iş müfettişi raporund...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/18969 K.2014/1995
...82mahkemesİ : İstanbul 25. sulh ceza mahkemesitarİhİ : 04/06/2013numarasi : 2013/402 (e) ve 2013/1130 (k)suç : 6136 sayılı yasaya aykırılık gereği görüşülüp düşünüldü: sanığın evinde yapılan aramada bulunan b...
Bilirkişi dinlenmesi, kanuna aykırı eğitim kurumu açma Yargıtay 4.Ceza Dairesi E:2009/7562 K:2011/6419
... temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yan...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/15368 K.2014/25521
...27mahkemesİ : varto asliye ceza mahkemesitarİhİ : 22/01/2013numarasi : 2012/154 (e) ve 2013/64 (k)suç : hakkı olmayan yere tecavüz gereği görüşülüp düşünüldü: hazine'nin suçtan zarar gördüğü anlaşılmakla, cm...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/15367 K.2014/25520
...22mahkemesİ : varto asliye ceza mahkemesitarİhİ : 14/01/2013numarasi : 2012/151 (e) ve 2013/25 (k)suç : hakkı olmayan yere tecavüz gereği görüşülüp düşünüldü: hazine'nin suçtan zarar gördüğü anlaşılmakla, cm...
Yargıtay 7.ceza dairesi E.2013/15321 K.2014/4006
.../268650trafik işaret levhalarına uymamak eyleminden kabahatli m. m. yapım dağ. paz. san.tic. ltd. şti. hakkında, 2918 sayılı karayolları trafik kanunu’nun 47/1-c maddesi uyarınca 77 türk lirası İdarî para ceza...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/1713 K.2014/7825
...69mahkemesİ : İmamoğlu sulh ceza mahkemesitarİhİ :04/05/2011numarasi : 2010/131 (e) ve 2011/101 (k)suç : hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması gereği görüşülüp düşünüldü: oluşa ve do...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/10904 K.2014/21207
...mesisuç : karşılıksız yararlanmahüküm : sanıkların beraatlerine gereği görüşülüp düşünüldü: katılan kurumun zararını ödeyen sanıklar hakkında, 6352 sayılı yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı k...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/10315 K.2014/21212
...mesisuç : karşılıksız yararlanmahüküm : beraat gereği görüşülüp düşünüldü: katılan kurumun zararını ödeyen sanık hakkında, 6352 sayılı yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/16222 K.2014/1293
...8mahkemesİ : İdil asliye ceza mahkemesitarİhİ : 12/12/2012numarasi : 2011/208 (e) ve 2012/237 (k)suç : hakkı olmayan yere tecavüz gereği görüşülüp düşünüldü: hakkı olmayan yere tecavüz suçunun niteliği itiba...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2002/5648 K.2003/2191
...an sanıklar hacı mithat ceylan, cemalettin ceylan'ın yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine, ertelemeye ve zoralıma dair (bala) asliye ceza mahkemesinden verilen 28.3.2001 gün ve 122 esas, 91 karar s...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/6757 K.2014/10427
...4mahkemesİ : adana 6. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 29/11/2012numarasi : 2012/198 (e) ve 2012/1273 (k)suç : genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş etme ve kasten yaralamaya teşebbüs gereği gör...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/15331 K.2014/3832
...94mahkemesİ : afyonkarahisar 2. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 13/06/2013numarasi : 2013/133 (e) ve 2013/344 (k)suç : 6136 sayılı yasaya aykırılık gereği görüşülüp düşünüldü: yapılan yargılamaya, dosya içeriği...
Yargıtay 5. hukuk dairesi E.2017/23753, K.2018/13859
...mesitaraflar arasındaki 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından ...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/12132 K.2014/3121
...25mahkemesİ : sakarya çocuk mahkemesitarİhİ : 09/10/2012numarasi : 2012/59 (e) ve 2012/453 (k)suç : genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde taksirle yangına neden olma gereği gö...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/31549 K.2015/9710
...mesisuç : hakkı olmayan yere tecavüzhüküm : beraat gereği görüşülüp düşünüldü: mahkemenin maliye hazinesinin temyiz talebinin reddine ilişkin 25.07.2014 tarihli kararına yönelik süresinde yapılmış bir temyiz t...
Kesin sure - süreler - tanıma - ara kararı - taraf teşkili - kazanılmış hak - yapılacak işler - verilen süre Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2010/3159 K:2010/4317
...kuk mahkemesİtarİhİ : 03/10/2006numarasi : 1979/90-2006/227taraflar arasında birleştirilerek görülen davada; davacı, dava konusu toplam 14 parça taşınmazın miras bırakanları m.ten intikal ettiğini, murisin a.v...
Yargıtay 3. ceza dairesi E.2017/6938, K.2018/1411
...mesihükümler : sanıkların mahkumiyetlerine dair mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü: 1) sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiye...
Yargıtay 14. hukuk dairesi E.2016/13617, K.2017/6875
...mesi taraflar arasındaki mera komisyon kararının iptali davasından dolayı ma mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; dairemizin 07.06.2016 gün ve 2015/10514 esas, 2016/6555 karar sa...
İşgal ve faydalanma Yargıtay 3.Ceza Dairesi E:2004/8510 K:2005/3011
...üm temyiz edilmekle evrak okunarak;gereği görüşülüp düşünüldü:yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;1-4.12.2002 tarihli suç tutanağında sanığın işgal ve faydalanmada bulunduğu sahanın 4.725 m2 ola...
Yargıtay 2.ceza dairesi E.2010/13347 K.2012/4300
...46mahkemesİ : tekirdağ 2. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 15/05/2008numarasi : 2007/431 (e) ve 2008/354 (k)suç : elektrik enerjisi hırsızlığı dosya incelenerek gereği düşünüldü: camının çatlak olduğu gerekçe...
Yargıtay 9.ceza dairesi E.2015/1836 K.2015/4258
...uyuşturucu mahüküm : tck'nın 188/3, 62, 52/2, 53/1-2-3, 63, 54. maddeleri uyarınca mahkumiyet, müsaderedosya incelenerek gereği düşünüldü:cumhuriyet savcısının sanıklar aleyhine yaptığı temyiz talebinde...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/19289 K.2015/2374
...emesisuç : hırsızlık, mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüzhüküm : beraat gereği görüşülüp düşünüldü: 1- hırsızlık suçundan verilen beraat kararının yapılan temyiz ince- lemesinde; mahkemece kanıtlar...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/11057 K.2014/26225
...mesisuç : karşılıksız yararlanmahüküm : beraat gereği görüşülüp düşünüldü: katılan kurumun 17.05.2013 tarihli yazısından, sanık tarafından katılan kuruma iddianame düzenlenmeden ödenen ceza miktarı toplamının...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/27210 K.2014/28972
...a veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve resmi belgede sahtecilik gereği görüşülüp düşünüldü: sanığın yakalandığı sırada kolluk görevlilerine mağdur ... adına düzenlenen sahte sürücü belgesini ibraz et...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/3441 K.2014/12161
...75mahkemesİ : osmaniye 3. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 20/02/2013numarasi : 2012/747 (e) ve 2013/187 (k)suç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gereği görüşülüp düşünüldü: yapılan duruşmaya, t...
Ceza muhakemesi kanunu (cmk) (5271) madde 308, ceza muhakemesi kanunu (cmk) (5271) madde 321, ceza muhakemesi kanunu (cmk) (5271) madde 322, türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 116, türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 119, türk ceza kanunu (tck) (5237) ma Yargıtay 2.Ceza Dairesi E:2015/16907 K:2015/22057
...lığını bozma suçlarından suça sürüklenen çocuklar hakkındaki terme asliye ceza mahkemesi'nin 14.02.2013 tarih, 256-142 sayılı mahkumiyet kararının, suça sürüklenen çocuklar müdafii tarafından temyizi üzerine...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/15103 K.2014/11577
...mesisuç : 6136 sayılı yasaya aykırılıkhüküm : hükümlülük ve müsadere gereği görüşülüp düşünüldü: 1- sanıklar ..., ... hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; yapılan yargılamay...
Yargıtay 2.hukuk dairesi E.2006/12801 K.2007/8087
...bsp;   :konya l. a.h.tarİhİ        :23.03.2006numarasi                  &n...
Suça sürüklenen çocuk - müdafii Yargıtay 23.Ceza Dairesi E:2015/14372 K:2015/7078
...142mahkemesİ : develi asliye ceza mahkemesitarİhİ : 26/09/2012numarasi : 2011/202 (e) ve 2012/108 (k)suç : kamu malına zarar vermemadosya incelenerek gereği düşünüldü:suça sürüklenen çocukların......... İlköğr...
Yargıtay 4.ceza dairesi E.2013/24322 K.2014/29979
...51mahkemesİ : silivri 2. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 29/01/2013numarasi : 2010/847 (e) ve 2013/107 (k)suç : İmar kirliliğine neden olmayerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve ka...
Kamulaştırmasız el atma - münavebe ürünü Yargıtay 5.Hukuk Dairesi E:2009/3069 K:2009/5500
...rması elatılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: davanın kabulüne dair verilen hükmün yargıtay'ca incelenmesi davalı ida...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/19388 K.2014/4759
...15mahkemesİ : hekimhan asliye ceza mahkemesitarİhİ : 21/09/2011numarasi : 2010/103 (e) ve 2011/57 (k)suç : 6136 sayılı yasaya aykırılık gereği görüşülüp düşünüldü: sanığın yokluğunda verilen karar, tebliğ ev...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2017/3026, K.2018/1220
...ik kanunu'nun 51/2-a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı ... hakkında edirne trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğünün 20/04/2016 tarihli ve ma 14936679 sayılı trafik idari para cezası karar tutana...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/16576 K.2014/20997
...89mahkemesİ : kahramanmaraş 2. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 24/02/2011numarasi : 2007/392 (e) ve 2011/219 (k)suç : hakkı olmayan yere tecavüz gereği görüşülüp düşünüldü: yerinde görülmeyen sair itirazların r...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/18691 K.2014/19302
...68mahkemesİ : hanak asliye ceza mahkemesitarİhİ : 28/09/2012numarasi : 2011/117 (e) ve 2012/131 (k)suç : hakkı olmayan yere tecavüz gereği görüşülüp düşünüldü: 1- mağdur g.. g..’in 01.02.2012 tarihli duruşma...
Yargıtay 13.ceza dairesi E.2014/5696 K.2014/8213
...mesisuç : hırsızlıkhüküm : mahkumiyetmahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan h...
Yargıtay 8. hukuk dairesi E.2016/12869, K.2018/15532
...mesi (aile mahkemesi sıfatıyla)dava türü : ma rejiminin tasfiyesi taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı ...
Yargıtay 8. ceza dairesi E.2013/10458, K.2014/2352
...mesisuç : hakkı olmayan yere tecavüzhüküm : hükümlülük ve erteleme gereği görüşülüp düşünüldü: tayin olunan adli para cezasının tck.nun 51. maddesi uyarınca ertelene- meyeceğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz ...
Yargıtay 15. ceza dairesi E.2014/14667, K.2017/10739
...sisuç : nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikhüküm : 1- sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında beraat 2- sanık ... hakkında; a) tck'nın 158/1-e, 43/1, 62, 50/1-a, 5...
Delillerin takdiri - vekalet ücreti Yargıtay 16.Hukuk Dairesi E:2014/10546 K:2014/10228
...hukuk mahkemesİtarİhİ : 19/09/2013numarasi : 2013/42-2013/422taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme ...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/19920 K.2014/31853
...65mahkemesİ : çankırı 2. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 15/05/2013numarasi : 2012/198 (e) ve 2013/218 (k)suç : hakkı olmayan yere tecavüz gereği görüşülüp düşünüldü: 1- katılan hazine vekilinin temyiz talebin...
Trafik tescil, trafik tescil, Yargıtay 8. E:2002/2487 K:2002/5873
...bulunan : ... kaymakamlığı karşı taraf : ... İstemin özeti : davacıya ait olan ... plakalı otomobilin araç tescil belgesinin araç üzerinde hak ve menfaati bulunanlar kısmına araç malikinden b...
Zincirleme suc hukumleri - eksik araştırma - bankalar Yargıtay 8.Ceza Dairesi E:2013/11771 K:2014/14125
...92mahkemesİ : İstanbul anadolu 14. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 08/04/2009numarasi : 2008/220 (e) ve 2009/698 (k)suç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıgereği görüşülüp düşünüldü:hükmolunan cez...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2015/3224 K.2015/24388
...55mahkemesİ : mardin 1. ağır ceza mahkemesitarİhİ : 31/12/2013numarasi : 2013/131 (e) ve 2013/310 (k)suç : parada sahtecilik1- cumhuriyet savcısı, sanıklar m.. n.., m.. a.., a.. s.., e.. d.. ve h.. y.. müdafii...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/2650 K.2014/12252
...6mahkemesİ : akçadağ asliye ceza mahkemesitarİhİ : 11/10/2011numarasi : 2011/75 (e) ve 2011/148 (k)suç : 6136 sayılı yasaya aykırılık, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kasten yaralamagereği görüş...
Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun(mülga) (3167) madde 16, ceza muhakemesi kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun (5320) madde 8, türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 58, türk ceza kanunu (tck) (5237) ma Yargıtay 11.Ceza Dairesi E:2013/5219 K:2015/23327
...olandırıcılık suçundan kurulan hükme yönelen temyiz itirazlarının incelenmesinde; yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde ...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2015/2579, K.2015/1821
...ik kanunu'nun 47/1-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı ... hakkında trabzon trafik denetleme şube müdürlüğünün 09/09/2014 tarihli ve ma 07061424 sayılı idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan...
Yargıtay 2.ceza dairesi E.2014/25139 K.2015/608
...80mahkemesİ : konya 11. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 16/07/2013numarasi : 2013/425 (e) ve 2013/533 (k)suç : hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma dosya incelenerek gereği düşünüldü;1- sanık a.. k.. müdafii...
Türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 53, türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 53, ceza muhakemeleri usulü kanunu (mülga) (1412) madde 321, ceza muhakemesi kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun (5320) madde 8, , türk ceza kanunu (tck) (5237) ma Yargıtay 3.Ceza Dairesi E:2015/20743 K:2016/2635
... 1) sanık ... müşteki ...'e yönelik kasten yaralama eylemi sebebiyle kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde; anayasa mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı resmi gazete'...
Yargıtay 1.ceza dairesi E.2009/9673 K.2010/4780
...3mahkemesİ : (gazİantep) İkinci ağır ceza mahkemesitarİhİ ve no : 31/03/2009 - 304/133 suç : kasten öldürme g.. a..'ı kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık öm...
Yargıtay 2.hukuk dairesi E.2010/23272 K.2012/3384
...asliye hukuk (aile) mahkemesitarİhİ :20.07.2010numarasi :esas no: 2010/140 karar no:2010/595taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösteri...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/8043 K.2014/24952
...mesisuç : patlayıcı madde bulundurma, genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde taksirle yangına neden olma ve suç üstlenmehüküm : hükümlülük gereği görüşülüp düşünüldü: 1- suç üstlenmeye azmettirme ve taksir...
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2015/182 K.2015/626
...k kanunu’nun 51/2-a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı muteriz ... hakkında 343,00 türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair ... emniyet müdürlüğü ceza İşlemleri büro amirliğinin 08/08/2013 ta...
Yargıtay 4.ceza dairesi E.2013/3614 K.2014/35467
...68mahkemesİ : alaçam asliye ceza mahkemesitarİhİ : 16/06/2010numarasi : 2008/66 (e) ve 2008/84 (k)suç : tehdityerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tari...
Yargıtay 4.ceza dairesi E.2012/35226 K.2014/4192
...mesisuçlar : tehdit, yaralamahükümler : mahkumiyet, beraatyerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:temyiz isteğinin reddi n...
Yargıtay 5.ceza dairesi E.2013/5077 K.2014/10003
...13mahkemesİ : adana 3. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 06/10/2010numarasi : 2009/1331 esas, 2010/945 kararsuç : görevi yaptırmamak için direnme, hakaret İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle...
Yargıtay 8. ceza dairesi E.2015/1842, K.2015/22593
...2 hakkı olmayan yere tecavüz suçundan sanık h.. c.. hakkında 20.09.2011 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırı- larak hükmün açıklanmasına ve 5237 sayılı tck.nun 154/...
Yargıtay 22.ceza dairesi E.2015/9457 K.2016/1804
...mesisuç : hırsızlık, konut dokunulmazlığının İhlali hüküm : mahkumiyetyerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, cezaların türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:dosya ka...
Yargıtay 2.ceza dairesi E.2014/29687 K.2014/26498
...95mahkemesİ : adana 4. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 19/07/2013numarasi : 1999/1195 (e) ve 2000/115 (k)suç : hırsızlık dosya incelenerek gereği düşünüldü; 01.06.2005 tarihinden önce kesinleşen ve 765 sayılı t...
Mahkemece yapılacak iş - delil yetersizliği - şirket yetkilileri - bilirkişi kurulu - ceza yargılaması - bilirkişi raporu - borçlar kanunu - beraat kararı - davanın reddi - karar sonucu - ceza davası - fazla ödeme - kooperatif - yüklenici - sözleşme - ma Yargıtay 15.Hukuk Dairesi E:2014/1339 K:2014/7046
...icaret mahkemesitarihi :04.10.2013numarası :2010/806-2013/458yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmı...
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2015/199 K.2015/963
...k kanunu’nun 52/1-a maddesine aykırı davranmak kabahatinden dolayı ... hakkında ... bölge trafik denetleme şube müdürlüğünün 24/09/2014 tarihli ve ma 06628543 sıra nolu idari para cezası karar tutanağı ile uyg...
Yargıtay 6.ceza dairesi E.2015/1255 K.2015/44696
...mahkemesİ : İstanbul 2. ağır ceza mahkemesitarİhİ : 26/11/2014numarasi : 2014/268 (e) ve 2014/372 (k)suç : yağma yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; yargıtay cumhuriyet başsavcılığının 15/04/20...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2015/2398 K.2015/17087
...6 sayılı yasaya aykırılık ve taksirle yaralamahüküm : sanık ... hakkında taksirle yaralama suçundan hükümlülük; sanık ... hakkında 6136 sayılı yasaya aykırılık suçundan hükümlülük, erteleme ve müsadere gereğ...
Türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 40, türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 235, ceza muhakemesi kanunu (cmk) (5271) madde 135, ceza muhakemesi kanunu (cmk) (5271) madde 138, mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu (3628) ma Yargıtay 5.Ceza Dairesi E:2012/14882 K:2014/2295
...ümler temyiz edilmekle dosya incelendi;3628 sayılı yasanın 17 ve 18. maddeleri gereğince, ihaleye fesat karıştırma suçunun zarar göreni olan ve şikayetçi olduğu anlaşılan hazinenin davaya katılma ve kararı tem...
Yargıtay 19.hukuk dairesi E.2014/7781 K.2014/9850
...e hukuk mahkemesitarİhİ : 09/01/2014numarasi : 2014/1-2014/2 d.İştaraflar arasındaki ihtiyati hacze itirazın incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı itirazın kabulüne yönelik olarak verilen karar...
Yargıtay 13.ceza dairesi E.2014/17875 K.2015/73
...uç : hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlalhüküm : mahkumiyetmahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde...
Kanunun zaman bakımından uygulanması, lehe olan hükümler Yargıtay 6.Ceza Dairesi E:2005/9825 K:2008/3359
...nin usulsüz olarak üstlenilmesi ve sahte kimlik kullanmak suçlarından sanık mk hakkında yapılan duruşma sonunda; hırsızlık suçundan tck.nun 493/4, 522, 59 ve 81/1-3. maddeleri gereğince 2 yıl 8 ay 16 gün hapis...
Yargıtay 11.ceza dairesi E.2012/29385 K.2014/16205
...916mahkemesİ : balıkesir 3. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 11/02/2010numarasi : 2009/307 (e) ve 2010/47 (k)suç : resmi belgede sahtecilik yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkeme...
Yargıtay 6.ceza dairesi E.2011/17947 K.2014/2265
...mesisuç : hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar vermekhüküm : mahkumiyet yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşü...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2015/2046 K.2015/9271
...mesitsuç : beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (sanık ve suça sürüklenen çocuk), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (iki kez), (suça sürüklenen çocuk)İlk derece mahkemesince ...
Yargıtay 12.hukuk dairesi E.2008/441 K.2008/3554
... hukuk mahkemesitarİhİ : 29/11/2007numarasi : 2006/89-2007/127yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle...
Yargıtay 5.ceza dairesi E.2013/909 K.2014/6874
...029mahkemesİ : almus sulh ceza mahkemesitarİhİ : 18/04/2012numarasi : 2011/145 esas, 2012/29 kararsuç : görevi kötüye kullanma mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;6356 sayılı send...
Yargıtay 4.ceza dairesi E.2013/29212 K.2014/4161
...sisuçlar : yaralama, tehdithükümler : mahkumiyetyerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:temyiz isteğinin reddi nedenleri bu...
Yargıtay 8. ceza dairesi E.2014/1698, K.2014/18611
...26mahkemesİ : İzmir 14. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 04/03/2013numarasi : 2012/205 (e) ve 2013/103 (k)suç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gereği görüşülüp düşünüldü: yapılan yargılamaya, d...
Yargıtay 2.ceza dairesi E.2011/29823 K.2013/16503
...61mahkemesİ : biga sulh ceza mahkemesitarİhİ : 30/10/2008numarasi : 2008/253 (e) ve 2008/215 (k)suç : hakaret, kasten yaralamadosya incelenerek gereği düşünüldü;o yer cumhuriyet savcılarından sadece 109629 si...
Türk borçlar kanunu (6098) madde 323, türk borçlar kanunu (6098) madde 76, türk borçlar kanunu (6098) madde 88, türk borçlar kanunu (6098) madde 120, türk borçlar kanunu (6098) madde 138, türk borçlar kanunu (6098) madde 346, türk borçlar kanunu (6098) ma Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2014/223 K:2015/2025
...nın tahliyesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul anadolu 17.sulh hukuk mahkemesince ( kapatılan kadıköy 4.sulh hukuk mahkemesi) davanın reddine dair verilen 20.11.2012 gün ve 2012/976 e. 2...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/30583 K.2014/29520
...96mahkemesİ : adana 12. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 20/11/2012numarasi : 2010/842 (e) ve 2012/1204 (k)suç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gereği görüşülüp düşünüldü: 1- sanık müdafiinin...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2012/8788 K.2014/639
...klenen çocuklar ... ve ... ile çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan sanık ...'ın yapılan yargılamaları sonunda; eylemin reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğunun kabulü ile sanık ...'nın bu su...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/916 K.2014/1611
...2014/1611İhbarname no : kyb - 2013/393213 yivli ve yivsiz silahlarla, bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak suçundan sanık v.. e..'in, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçak- lar İle ...
Yargıtay 1.ceza dairesi E.2011/5002 K.2013/5836
...3mahkemesİ : çorum 1. ağır ceza mahkemesitarİhİ ve no : 08/07/2010, 2010/134 (e) ve 2010/235 (k)suç : kasten yaralama, 6136 sayılı yasaya aykırılık, suç üstlenmeye azmettirme türk mİlletİ adina 1 -) sanı...
Yargıtay 2.ceza dairesi E.2014/21841 K.2016/78
...mesisuç : hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma, mala zarar vermehüküm : mahkumiyetdosya incelenerek gereği düşünüldü: 5237 sayılı tck'nın 53. maddesinin uygulanması sırasında aynı maddenin bazı bölümle...
Yargıtay 2.hukuk dairesi E.2012/17662 K.2013/8622
...le mahkemesitarİhİ :12.04.2012 numarasi :esas no:2012/160 karar no:2012/322taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz ...
Yargıtay 11.ceza dairesi E.2013/13405 K.2015/26791
...12mahkemesİ : İstanbul anadolu 34. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 18/10/2011numarasi : 2011/40 (e) ve 2011/464 (k)suç : resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılmasıadli ...
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu Yargıtay 10.Ceza Dairesi E:2009/20899 K:2010/19180
...ma suçundan sanıklar erdinç ve arif hakkında (manisa ağır ceza mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 09.10.2007 tarihinde 2007/382 esas ve 2007/501 karar sayı ile sanık erdinç'in belirtilen suçtan, sanık arif...
Yargıtay 7.hukuk dairesi E.2015/34350 K.2016/13376
...flar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. dosya incelendi, gereği görüşüldü: 1-dosyadaki ya...
Türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 44 Yargıtay 14.Ceza Dairesi E:2011/12691 K:2013/10079
...ılma ve fuhuş suçlarından sanıklar m.. k.. ve g.. y..'ın, fuhuş suçundan sanık s.. e..'nin yapılan yargılamaları sonunda; sanık m.. k..'ün atılı suçlardan beraatine, sanık g.. y..'ın kişiyi hürriyetinden yoksu...
Yargıtay 12.ceza dairesi E.2013/17346 K.2014/9346
...804mahkemesi : karasu asliye ceza mahkemesitarihi : 06.03.2012 numarası : 2011/85- 2012/84suç : taksirle yaralama taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık ve katılanlar vekili tar...
Yargıtay 14. ceza dairesi E.2014/9598, K.2017/3887
...mesisuç : kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit (üç kez), kasten yaralama (iki kez), hakaret (iki kez)hüküm : zincirleme şekilde tehdit (bir kez), haka...
Kredi kartı kopyalamak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak Yargıtay 11.Ceza Dairesi E:2007/8458 K:2008/915
...tüye kullanılması, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından sanıklar o.k, e.b ve m.a'nın yapılan yargılamaları sonunda : mahkumiyetlerine dair ...asliye ceza mahkemesinden verilen 26.04.2007 gün ve 2007/5...
Yargıtay 21.hukuk dairesi E.2014/231 K.2015/967
...itarİhİ : 05/11/2013numarasi : 2011/375-2013/768davacı, almakta olduğu maaşının kesilmesine yönelik kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2016/13896, K.2017/6549
...ik kanunu'nun 51/2-b maddesine aykırılık eyleminden dolayı ... hakkında 356,00 türk lirası idarã® para cezası uygulanmasına dair nurdağı bölge trafik denetleme İstasyon amirliğinin 11/07/2014 tarihli ve ma 063...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2016/10030, K.2018/4701
...araflar arasında görülen davada ... 5. asliye ticaret mahkemesi'nce verilen 26/10/2015 gün ve 2015/544-2015/702 sayılı kararı onayan daire'nin 11/04/2016 gün ve 2016/2270-2016/3946 sayılı kararı aleyhinde dava...
Yargıtay 9.ceza dairesi E.2012/4800 K.2014/2164
...mesisuç : suç işlemek amacıyla örgüt kurma hüküm : suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan beraatine, adli emanetin 2007/2300 sırasında kayıtlı eşyaların tck'nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine dosya incel...
Yargıtay 17.ceza dairesi E.2015/21956 K.2017/563
...ç : hırsızlıkhüküm : mahkumiyetyerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde 29906 sayılı resm...
Yargıtay 7.ceza dairesi E.2013/20773 K.2014/2172
.../347814yetki belgesiz yük/eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak eyleminden dolayı kabahatli d.. turizm İnşaat ticaret limited şirketi hakkında 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu’nun 26-a maddesi uyarınca 2.4...
Yargıtay 21.hukuk dairesi E.2006/14815 K.2007/8433
...nbsp; mahkemesitarİhİ : 01/03/2006numarasi : 2005/60yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki  davalı (alacaklı)  vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiğ...
Yargıtay 4.ceza dairesi E.2013/2026 K.2014/15374
...40mahkemesİ : kayseri 4. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 29/04/2011numarasi : 2011/34 (e) ve 2011/268 (k)suçlar : İşyeri dokunulmazlığının ihlaliyerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun ...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2015/4229 K.2015/23067
...943mahkemesİ : mersin (kapatılan) 5. sulh ceza mahkemesitarİhİ : 27/06/2012numarasi : 2010/1149 (e) ve 2012/912 (k)suç : kumar oynanması için yer ve imkan sağlama gereği görüşülüp düşünüldü: yapılan yargılam...
Kanun yararına bozma Yargıtay 7.Ceza Dairesi E:2014/22952 K:2014/20907
.../2523892918 sayılı karayolları trafik kanunu'nun 51/2-b. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı s.. d.. hakkında, 319,00 türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair bursa emniyet müdürlüğü ceza İşle...
Ortak yere elatmanın önlenmesı Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E:2012/2985 K:2012/3878
...lerİne elatmanin önlenme­sİne ve onayli mİmarİ projeye aykiriliklarin eskİ hale getİ­rİlmesİne İlİşkİn davalar mülkİyet hakkina dayanilarak açilmasi zorunlu olup, kat malİkİ olmayan yönetİcİnİn mülkİyet hakki ...
Yargıtay 9.hukuk dairesi E.2014/5311 K.2014/11901
...1. İş mahkemesİtarİhİ : 10/10/2013numarasi : 2013/347-2013/546dava :davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiş...
Kat mülkiyeti kanunu (634) madde 37, kat mülkiyeti kanunu (634) madde 37, icra ve iflas kanunu (2004) madde 251, icra ve iflas kanunu (2004) madde 143, icra ve iflas kanunu (2004) madde 105, icra ve iflas kanunu (2004) madde 68, , kat mülkiyeti kanunu (63 Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2012/8972 K:2012/26583
...e yer alan, yetkİlİ ma­kamlarin düzenledİklerİ belgelerİn takİp dayanaği yapilip İlam­siz takİbe konulabİlmesİ ve alacaklinin İtİrazin kaldirilmasini İsteyebİlmesİ İçİn, kanunda bu belgelerİn İİk'nin 6...
Eksik soruşturma, hükmün açıklanmasının geri bırakılması Yargıtay 8.Ceza Dairesi E:2006/10487 K:2008/4810
...suçundan sanık ma'ın yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne ve müsadereye dair (kayserİ) 4. asliye ceza mahkemesinden verilen 30.11.2005 gün ve 747 esas, 1030 karar sayılı hükmün süresi içinde yargıtay'ca ...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2017/711, K.2017/6542
...k kanunu'nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı 21 gb 995 plaka sayılı araç tescil sahibi ... hakkında diyarbakır trafik denetleme şube müdürlüğünün 18/02/2016 tarihli ve ma-13407980 sayılı id...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2013/10071 K.2014/34
...cak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına sürüklenen çocuk ...'in yapılan yargılaması sonunda; atılı suçlardan mahkûmiyetine dair batman ağır ceza mahkemesi...
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2017/263 K.2017/1085
...k kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı ...'na ait aracın tescil plakasına konya trafik denetleme şube müdürlüğü ceza İşlemleri büro amirliğinin 31/08/2015 tarihli ve ma 11245095 sıra ...
Harçlar kanunu (492) madde 123, harçlar kanunu (492) madde 123, hukuk muhakemeleri kanunu (hmk) (6100) madde 114, hukuk muhakemeleri kanunu (hmk) (6100) madde 115, hukuk muhakemeleri kanunu (hmk) (6100) madde 116, hukuk muhakemeleri kanunu (hmk) (6100) ma Yargıtay 19.Hukuk Dairesi E:2013/14318 K:2013/17990
...pit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekili ile süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi...
Yargıtay 12.hukuk dairesi E.2011/13691 K.2011/16648
...cra hukuk mahkemesitarİhİ : 11/12/2009numarasi : 2009/1337-2009/1517yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 05.10.2010 tarih, 9612/22172 sayılı daire ilamının müdde...
İcra ceza suçları uzlaşmaya tabidir - 19.cd'nin mart 2017 kararı Yargıtay 19.Ceza Dairesi E:2015/30876 K:2017/2523
... sanık müdafii  tarafından temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esas...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2014/552 K.2015/11417
...328mahkemesİ : kaş asliye ceza mahkemesitarİhİ : 12.04.2012numarasi : 2011/532 esas, 2012/372 kararsuç : kişiyi hürriyetinden yoksun kılma İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incel...
Sulh ceza mahkemesi Yargıtay 7.Ceza Dairesi E:2014/17321 K:2014/20339
.../172726taşıt yolları üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek eyleminden dolayı İ.. m.. hakkında 2918 sayılı karayolları trafik kanunu'nun 61/1-n maddesi gereğince İsta...
Yargıtay 4.ceza dairesi E.2013/946 K.2014/8134
...12mahkemesİ : terme sulh ceza mahkemesitarİhİ : 07/02/2011numarasi : 2010/179 (e) ve 2011/69 (k)suç : hakaretyerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarih...
Mahfuz hisseli mirasçılar - tenkise tabi tasarruflar - ölüme bağlı tasarruflar - tapu iptal ve tescil - sabit tenkis oranı - bağımsız bölüm - muayyen ma - sorumluluk - saklı pay - taşınmaz - ek dava Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2015/489 K:2015/2007
...ukuk mahkemesİtarİhİ : 18/02/2014numarasi : 2012/103-2014/73taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı ............. ta...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/3159 K.2014/8762
...23mahkemesİ : diyarbakır 3. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 07/05/2013numarasi : 2010/397 (e) ve 2013/312 (k)suç : 6136 sayılı yasaya aykırılıkgereği görüşülüp düşünüldü:tekerrüre esas sabıkası olan sanık hakkın...
Ceza muhakemeleri usulü kanunu (mülga) (1412) madde 322, türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 53, türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 58, türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 149, ceza muhakemesi kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun (5320) ma Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2012/-312 K:2012/217
...an sanık şerif’in 5237 sayılı tcy'nın 149/1-d-h, 53 ve 58. maddeleri uyarınca 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektiri...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2018/7875, K.2018/13261
...k kanunu'na aykırılık nedeniyle kabahatli araç tescil sahibi amasya defterdarlığı milli emlak müdürlüğü hakkında, anılan kanun'un 51/2-a maddesi gereğince samsun trafik denetleme şube müdürlüğü ceza İşlemleri ...
Dava hakkı - vekil aracılığıyla dava açılması Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2003/4044 K:2003/4358
...köyü muhtarlığı aralarındaki tescil davasının kabulüne dair çamoluk asliye hukuk hakimliğinden verilen 25.12.2002 gün ve 40/49 sayılı hükmün yargıtay'ca incelenmesi davalı hazine vekili tarafından süresinde is...
Ayıplı mal - eser sözleşmesi Yargıtay 15.Hukuk Dairesi E:2004/4170 K:2005/746
... hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: davada istenen, eser sözleşmes...
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2015/8954 K.2015/6016
...26252918 sayılı karayolları trafik kanunu’nun 51/2-a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı a.. t.. hakkında 172 türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair kadınhanı bölge trafik denetleme İstasyon...
Yargıtay 15.hukuk dairesi E.2012/6888 K.2013/4535
...i yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili avukat ... ... geldi. davalı ... yetkili...
Yargıtay 5.hukuk dairesi E.2013/30000 K.2014/11537
...hukuk mahkemesitarİhİ : 01/07/2013numarasi : 2013/327-2013/403taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan yapı ve ağaç bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: dava şartı yokluğundan re...
Tüketim bedeli - resmi gazete - mevsimlik işçi - dava açılması - basın yoluyla işlenen suçlar - tahakkuk - eksik araştırma Yargıtay 8.Ceza Dairesi E:2014/30797 K:2014/32943
...2mahkemesİ : şanlıurfa 3. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 10/12/2013numarasi : 2009/430 (e) ve 2013/1085 (k)suç : karşılıksız yararlanmagereği görüşülüp düşünüldü:02.07.2012 tarihinde kabul edilip 28344 sayılı r...
Yargıtay 12.hukuk dairesi E.2014/29675 K.2015/4948
...siyukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik ...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/16405 K.2014/11402
...3mahkemesİ : kemer asliye ceza mahkemesitarİhİ : 11/10/2012numarasi : 2010/461 (e) ve 2012/534 (k)suç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gereği görüşülüp düşünüldü: i- antalya cumhuriyet başsa...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/4717 K.2014/9859
...mesisuç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, hırsızlık ve mala zarar vermehüküm : - sanık ... hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından hükümlülük, - sanık ... hakkında banka veya kre...
Yargıtay 10.ceza dairesi E.2016/2344 K.2016/3559
... : uyuşturucu madde ticareti yapmasuç tarihi : 27/04/2015hüküm : mahkûmiyettemyiz eden : sanık müdafii ...
Yargıtay 3.ceza dairesi E.2014/6174 K.2014/25164
...sihüküm : mahkumiyet mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;gereği görüşülüp düşünüldü: 1) sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan kurulan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması...
8.daire E.1995/1061, K.1996/2203
...bulunan : ... vekili : av. ... karşı taraf : maliye bakanlığı İstemin özeti : davacının, serbest muhasebeci mali müşavirlik İzin belgesi verilmesi isteminin reddi yolundaki türkiye s...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2016/5143, K.2018/7578
...mesi taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/18067 K.2014/7006
...mesisuç : 6136 sayılı yasaya aykırılık, genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş etme, patlayıcı madde bulundurma, mala zarar verme ve suç delillerini gizlemehüküm : - sanık ...'in patlayıcı madd...
Katkı payı alacağı ilamının kesinleşmesine gerek yoktur Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2009/22399 K:2010/3825
...arın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:sair temyiz itirazları yerind...
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2015/8737 K.2015/6323
...792mahkemesİ : manisa 2. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 21/04/2011numarasi : 2010/358 (e) ve 2011/240 (k)suç : 213 sayılı kanuna aykırılık yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve k...
Yargıtay hukuk genel kurulu E.2006/7 K.2006/55
...esigünü : 13.10.2005sayısı : 2005/532-557taraflar arasındaki ''ihbar ve kıdem tazminatı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; trabzon İş mahkemesince davanın reddine dair verilen 21.9.2004 gün ve 1998/...
İçtihadı birleştirme kararı - mahfuz hisseli mirasçılar - tenkise tabi tasarruflar - ölüme bağlı tasarruflar - asliye hukuk mahkemesi - sabit tenkis oranı - tenkis hükümleri - vekalet ücreti - bağımsız bölüm - dava değeri - kooperatif - muayyen ma - soru Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2013/9287 K:2013/12892
...ye hukuk mahkemesİtarİhİ : 18/12/2012numarasi : 2010/238-2012/622yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil-tenkis davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar veki...
Karayolları trafik kanunu (2918) madde 5, karayolları trafik kanunu (2918) madde 5, karayolları trafik kanunu (2918) madde 47, karayolları trafik kanunu (2918) madde 116, ceza muhakemesi kanunu (cmk) (5271) madde 309, , karayolları trafik kanunu (2918) ma Yargıtay 19.Ceza Dairesi E:2015/183 K:2015/961
...k kanunu'nun 47/1-b. maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı .. veya .. plaka sayılı araç hakkında sivas bölge trafik denetleme şube müdürlüğünün 27/03/2014 tarihli ve hc-214929 sayılı trafik idari para c...
Kısa karar gerekçeli karar - mahfuz hisseli mirasçılar - tenkise tabi tasarruflar - ölüme bağlı tasarruflar - sabit tenkis oranı - bağımsız bölüm - muayyen ma - sorumluluk - saklı pay - ek dava - çelişki - tescil Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2012/12998 K:2013/1690
... aslİye hukuk mahkemesİtarİhİ : 27/10/2011numarasi : 1995/224-2011/297yanlar arasında görülen tenkis davası sonunda, yerel mahkemece kısa kararda davanın kabulüne, gerekçeli kararda ise g.a.hakkında davanın re...
Yargıtay 1.ceza dairesi E.2013/4395 K.2014/6077
...5mahkemesİ : bitlis ağır ceza mahkemesitarİhİ ve no : 27/09/2012, 2011/84 (e) ve 2012/472 (k).suç : kasten yaralama türk mİlletİ adina toplanan deliller k...
Yargıtay 7.ceza dairesi E.2014/10092 K.2014/13668
.../879252918 sayılı karayolları trafik kanunu'nun 47/1-c.maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı İstanbul anadolu 7.sulh hukuk mahkemesi hakimi z.. d..'a ait aracına tescil plakasına İstanbul c bölge trafik...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2011/15499, K.2013/594
...klar hukuk mahkemesİtaraflar arasında görülen davada ... fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 14/09/2011 tarih ve 2011/193-2011/294 sayılı kararın yargıtayca incelenmesi davacı ve...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2011/15499, K.2013/594
...klar hukuk mahkemesİtaraflar arasında görülen davada ... fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 14/09/2011 tarih ve 2011/193-2011/294 sayılı kararın yargıtayca incelenmesi davacı ve...
Yargıtay 10.hukuk dairesi E.2016/9465 K.2016/10430
...a, hizmet tespiti istemine ilişkindir.mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrası davanın kabulüne karar verilmiştir.hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu...
Yargıtay 11.ceza dairesi E.2014/16061 K.2014/19998
...mesisuç : sahte fatura kullanmak, defter ve belgeleri ibraz etmemekhüküm : 213 sayılı kanun'un 359/b-1. maddesi ve 5237 sayılı tck.nun 43, 62, 51 ve 53. maddeleri gereğince sanığın 18 ay 22 hapis cezası ile ce...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/9342 K.2014/10373
...298mahkemesİ : gaziantep 16. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 15/12/2010numarasi : 2010/273 (e) ve 2010/825 (k)suç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıgereği görüşülüp düşünüldü: 1- sanık İ.. h.. ha...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2012/94 K:2012/220
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.davacı           : y.e. davalı   ...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2013/5579 K.2014/14004
...85mahkemesİ : manavgat 1. ağır ceza mahkemesitarİhİ : 07.12.2011numarasi : 2009/33 esas, 2011/292 kararsuç : beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden y...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2016/14645, K.2017/6893
...k kanunu'nun 51/2-b. maddesine aykırılıktan... plakalı araç tescil sahibi ... hakkında konya trafik denetleme şube müdürlüğünün 22/01/2015 tarihli ve ma 8616813 sayılı trafik idarã® para cezası karar tutanağı...
Yargıtay 12.ceza dairesi E.2013/24068 K.2014/20675
...mesisuç : taksirle öldürme hüküm : tck'nın 85/1, 62, 50/4, 50/1-a, 52/2-3-4. maddeleri gereğince mahkumiyettaksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, sanıklar müdafii tarafından te...
Emlak komisyonculuğu • ücret alacağı yazılı sözleşme koşulları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/0 K:2010/428
...u olduğunu, davalıya ait taşınmazın satımına aracılık etmesi konusunda, davalının adına davalı dışı eşi n. ile 29.05.2007 tarihli sözleşme imzaladıklarını, gerekli satış ortamını hazırladığını, taşınmaza buldu...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2012/298 K:2013/19
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.davacı     : İ.k. davalı     : melikgazi kaymakamlığı o l ...
İçtihadı birleştirme kararı - mahfuz hisseli mirasçılar - tenkise tabi tasarruflar - ölüme bağlı tasarruflar - sabit tenkis oranı - bağımsız bölüm - muayyen ma - sorumluluk - saklı pay - taşınmaz - ek dava - temlik - tescil Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2014/8334 K:2015/9262
...17. aslİye hukuk mahkemesİtarİhİ : 18/02/2014numarasi : 2013/114-2014/49taraflar arasında görülen ticari plaka satış sözleşmesinin ve araca ait trafik sicil kaydının iptali veya tenkis davası sonunda, yerel ma...
Yargıtay 6.ceza dairesi E.2011/14318 K.2014/1363
...1mahkemesİ : düzce 2. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 13/05/2008numarasi : 2007/737 (e) ve 2008/380 (k)suç : hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etmek yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; baş...
Yargıtay 1.ceza dairesi E.2008/8265 K.2012/9777
...1mahkemesİ : bursa 4. ağır ceza mahkemesitarİhİ ve no : 06/12/2007, 2007/172 (e) ve 2007/429 (k)suç : kasten yaralama, 6136 sayılı yasaya aykırılık türk mİlletİ adina sanık hakkında mağdura yönelik kasten ...
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2015/10676 K.2015/7784
...5433hız sınırını aşmak eyleminden dolayı 4. g. 3.. plakalı araç sahibi y.. a.. hakkında 2918 sayılı karayolları trafik kanunu'nun 51/2-a maddesi uyarınca İstanbul anadolu trafik denetleme İstasyon amirliğinin ...
Yargıtay 17.hukuk dairesi E.2014/10908 K.2016/9153
...araflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya in...
Yargıtay 4.ceza dairesi E.2014/15463 K.2014/32439
...9mahkemesİ : kozan 2. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 05/12/2013numarasi : 2013/228 (e) ve 2013/171 (k)suç : tefecilik yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği il...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2014/10235 K.2015/1124
...sisuç : çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmahüküm : beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve diğer atılı suçtan mahkûmiyetmahalli mahkemec...
Yargıtay 1.ceza dairesi E.2013/3494 K.2014/6630
...63mahkemesİ : ankara 1. ağır ceza mahkemesitarİhİ ve no : 02/02/2012, 2011/304 (e) ve 2012/24 (k)suç : kasten yaralama türk mİlletİ adina 1- sanık m.. a.. hakkında mağdur m.. g..'i kasten yar...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2012/281 K:2012/274
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.davacı           : m.p. vekili   ...
Yargıtay 20. hukuk dairesi E.2015/17081, K.2017/4949
...mahkemesitaraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kur...n hükmün yargıtayca incelenmesi davalılar ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildi...
Yargıtay 21. hukuk dairesi E.2008/8343, K.2008/8506
...ukuk mahkemesitarİhİ : 26/09/2006numarasi : 2006/71-2006/169 yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın temyizen tetkiki davalı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, mahkemece ilamında belirtildiği ...
Mahfuz hisseli mirasçılar - tenkise tabi tasarruflar - ölüme bağlı tasarruflar - tapu iptal ve tescil - sabit tenkis oranı - tenkis hükümleri - bağımsız bölüm - davanın reddi - gizli bağış - muayyen ma - sorumluluk - saklı pay - taraflar - taşınmaz - ek Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2011/5011 K:2011/9797
...e hukuk mahkemesİtarİhİ : 21/12/2010numarasi : 2006/163-2010/635taraflar arasında görülen davada; davacılar, miras bırakanları m. ve h.'nin, 1/2'şer pay sahibi bulundukları 295 parsel sayılı taşınmazdaki 3 nol...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2014/4687 K.2014/10932
...sisuç : çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmahüküm : çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkûmiyet, diğer suçtan beraatmahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmek...
Mahfuz hisseli mirasçılar - tenkise tabi tasarruflar - ölüme bağlı tasarruflar - sabit tenkis oranı - tenkis kuralları - bağımsız bölüm - vasiyetname - tapu iptal - muayyen ma - sorumluluk - saklı pay - taraflar - taşınmaz - ek dava - muvazaa - temlik - Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2014/10085 K:2015/11383
...kuk mahkemesİtarİhİ : 18/02/2014numarasi : 2011/361-2014/332taraflar arasında görülen tapu iptali tescil-tenkis davası sonunda, yerel mahkemece tenkis istemi yönünden davanın kabulüne ilişkin olarak verilen ka...
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2015/2918 K.2015/5953
...807mahkemesİ : eskişehir 4. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 07/06/2012numarasi : 2010/628 (e) ve 2012/580 (k)suç : 213 sayılı kanuna aykırılık yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süres...
10.daire E.1994/1625, K.1995/4326
...lılar) : 1- maliye bakanlığı 2- ... vekili : av. ... diğer davalı : ... valiliği karşı taraf (davacı) : ... vekili : av. ... İstemin özeti : ... sayılı taş...
Türk medeni kanunu (4721) madde 684 Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2012/5177 K:2012/5766
...esİ İsteğİ yaninda yikim İsteğİ de olduğundan, taşinmaz üzerİnde bulunan muhtesatin taşinmazin bütünleyİcİ parçasi olmasi nedenİyle tüm kayit ma­lİklerİnİn davada yer almalari zorunludur.davacı tarafından ...
Sebepsiz zenginleşme kuralları - tapu iptali ve tescil davası - orman kadastrosuna itiraz - asliye hukuk mahkemesi - çek mahkeme kararı - hak düşürücü süre - bilirkişi kurulu - iptal ve tescil - mülkiyet hakkı - davanın reddi - hukuki sebep - taşınmaz ma Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2012/397 K:2012/622
...hukuk mahkemesitarİhİ : 15/06/2011numarasi : 2011/153-2011/394taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; gölcük 1. asliye hukuk mahkemesi’nce davanın reddine dair ...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2017/2608, K.2018/519
...ik kanunu'na aykırılık eyleminden dolayı kabahatli ... hakkında 412,00 türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair ... 10/01/2016 tarihli ve ma 12867937 sayılı idari para cezası karar tutanağına yönelik b...
Mahfuz hisseli mirasçılar - tenkise tabi tasarruflar - ölüme bağlı tasarruflar - sabit tenkis oranı - bağımsız bölüm - muayyen ma - sorumluluk - saklı pay - taraflar - taşınmaz - gerekçe - ek dava - temlik - tescil Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2012/16468 K:2013/6697
...ukuk mahkemesİtarİhİ : 06/04/2012numarasi : 2005/272-2012/226yanlar arasında görülen tenkis davası sonunda, yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacı ve bir kısım davalılar v...
Damga vergisi kanunu (488) madde 24, damga vergisi kanunu (488) madde 24, damga vergisi kanunu (488) madde 5, damga vergisi kanunu (488) madde 1, vergi kanunlarının yeni türk lirasına uyumu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun (5281) ma Yargıtay 7. E:2008/2493 K:2010/5240
...leri nedeniyle yapılan damga vergisi uyuşmazlığı hakkında, anılan sözleşmelerin kaç nüsha düzenlendiğinin saptanması amacıyla, söz konusu sözleşme örnekleri getirtilerek incelendikten sonra karar verilmesi ger...
Kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanun (3095) madde 2, kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin kanun (3095) madde 2, banka kartları ve kredi kartları kanunu (5464) madde 4, türk borçlar kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanun (6101) ma Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/18014 K:2013/30720
...iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2014/2680 K.2014/7887
...esi suç :nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmahüküm :sanıklar ... ve ... nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (2 kez) suçların...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2014/17364, K.2015/3438
...klar hukuk mahkemesİtaraflar arasında görülen davada ankara 3. fikri ve sınaã® haklar hukuk mahkemesi'nce verilen 24/06/2014 tarih ve 2013/34-2014/146 sayılı kararın yargıtayca incelenmesi davalı vekili taraf...
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2015/2521 K.2015/1829
...k kanunu'nun 51/2-a. maddesine aykırılıktan ... hakkında 172 türk lirası İdarî para cezası uygulanmasına dair sivil trafik ekipler amirliğince düzenlenen 14/04/2014 tarihli ve ma 05396212 sayılı trafik İdarî p...
Yargıtay 3.ceza dairesi E.2015/13353 K.2015/26189
...95mahkemesİ : biga 1. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 20/09/2013numarasi : 2013/97 (e) ve 2013/373 (k) mahalli mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucu verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;...
- suçu yargıtay kararı Yargıtay 3.Ceza Dairesi E:2016/12836 K:2017/1417
...esihükümler : mahkumiyetlerine, beraatlerine dairmahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;gereği görüşülüp düşünüldü;1) sanık ... hakkında kurulan beraat hükümlerine yönelen temyiz it...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2015/1969 K.2015/21612
...keye sokacak şekilde patlayıcı madde kullan- ma ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarından suça sürüklenen çocuk ...hakkında 19.01.2012 tarihli verilen hükmün açıkla...
Yargıtay 7. ceza dairesi E.2014/2936, K.2014/3015
.../3942072918 sayılı karayolları trafik kanunu'nun 51/2-a maddesine aykırılıktan kabahatli m.. e.. hakkında bursa İl emniyet müdürlüğü trafik denetleme ve şube müdürlüğü'nün 20/05/2012 tarihli ve ma 00725625 say...
Yükseköğretim kurumları döner sermayesinden pay alma, yükseköğretim kurumları döner sermayesinden pay alma, Yargıtay 8. E:1995/481 K:1997/3848
...bulunan : prof.dr. ... ... üniversitesi tıp fakültesi morfoloji anabilin) dalı karşı tarafı ... üniversitesi rektörlüğü vekili: av. ... İstemin özeti: davacının, 1402 sayılı...
Büyükşehir ve ilçe belediyesi ilişkileri, büyükşehir ve ilçe belediyesi ilişkileri, vesayet denetimi, Yargıtay 8. E:1996/1937 K:1999/649
...bulunan : ... büyükşehir belediye başkanlığı vekili : av. ... karşı taraf : ... belediye başkanlığı vekili : av. ... İstemin özeti : ... belediye encümeni tarafından bir işy...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/16575 K.2014/20809
...99mahkemesİ : kilis 1. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 26/10/2009numarasi : 2007/647 (e) ve 2009/849 (k)suç : hakkı olmayan yere tecavüz gereği görüşülüp düşünüldü: yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ...
Yargıtay 3. ceza dairesi E.2016/12836, K.2017/1417
...mesihükümler : mahkumiyetlerine, beraatlerine dair mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü; 1) sanık ... hakkında kurulan beraat hükümlerine yönelen temyi...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/12512 K.2014/21689
...95mahkemesİ : kilis 1. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 26/10/2009numarasi : 2007/651 (e) ve 2009/850 (k)suç : hakkı olmayan yere tecavüz gereği görüşülüp düşünüldü: yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ...
İhbar ve kıdem tazminatı - 4857 sayılı iş kanunu - büyükşehir belediyesi - fark ücret alacağı - hizmet sözleşmesi - işsizlik ödeneği - işyerinin devri - mahkeme kararı - direnme karari - iş sözleşmesi - davanın reddi - hukuki sonuç - taşınmaz mal - iş ma Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/128 K:2010/122
...kemesitarİhİ : 17/09/2009numarasi : 2009/607-2009/611 taraflar arasındaki “fark ücret alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; kocaeli 3. İş mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 18.10.2007 g...
Yargıtay 4.ceza dairesi E.2013/35994 K.2014/33100
...3mahkemesİ : ankara(kapatılan) batı 1. sulh ceza mahkemesitarİhİ : 29/09/2011numarasi : 2011/729 (e) ve 2011/1149 (k)suç : hakaretyerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararı...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2016/10886 K.2016/13432
... : davacı, fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosy...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2016/10899 K.2016/13442
... : davacı, fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosy...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2016/10876 K.2016/13422
... : davacı, fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosy...
Yargıtay 1.hukuk dairesi E.2010/8734 K.2011/954
...slİye hukuk mahkemesİtarİhİ : 15/04/2010numarasi : 2005/135-2010/99taraflar arasında birleştirilerek görülen davada;              ...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2012/6109 K.2014/6736
...6mahkemesİ : kapatılan üsküdar 2. ağır ceza : (İstanbul anadolu 6. ağır ceza mahkemesitarİhİ : 12.11.2010numarasi : 2008/34 esas, 2010/346 kararsuç : çocuğun nitelikli cinsel istismarı mahalli mahkemece veril...
Türk ticaret kanunu(mülga) (6762) madde 450, türk ticaret kanunu(mülga) (6762) madde 449, türk ticaret kanunu(mülga) (6762) madde 232, türk ticaret kanunu(mülga) (6762) madde 219, türk ticaret kanunu(mülga) (6762) madde 208, icra ve iflas kanunu (2004) ma Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2011/-753 K:2012/108
...quo;maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; kütahya 2. asliye hukuk mahkemesince davanın reddine dair verilen 12.06.2008 gün ve 2007/353 e., 2008/209 k. sayılı kararın ince...
Aracın misli ile değiştirilmesi için ilamlı takipte, taşıtın değerinin ticaret odasından sorularak öğrenilmesinden sonra borçluya muhtıra çıkarılmalı Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2012/30207 K:2013/6650
...zılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi  tarafından düzenlenen...
6136 sayılı yasa - müsadere Yargıtay 8.Ceza Dairesi E:2014/6391 K:2014/15725
...67mahkemesİ : antalya 13. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 17/04/2013numarasi : 2012/777 (e) ve 2013/190 (k)suç : 6136 sayılı yasaya aykırılık ve kasten yaralamagereği görüşülüp düşünüldü:i- sanık hakkında silahl...
Yargıtay 21.hukuk dairesi E.2015/16959 K.2016/2328
..., iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın öetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.hükmün taraf vek...
El atmanın önlenmesi ve yıkım davası - kadastro tespiti Yargıtay 16.Hukuk Dairesi E:2010/1197 K:2010/3256
...spitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü: kadastro sırasın...
Dosyanın işlemden kaldırılması - davanin acilmamis sayilmasina - hukuk usulü muhakemeleri kanunu Yargıtay 16.Hukuk Dairesi E:2005/7397 K:2005/5108
...tro ile oluşan tapunun, tapu kaydına dayanarak açılan iptali davası sonucunda verilen hükmün yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belg...
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2015/12353 K.2015/5005
...82mahkemesİ : İzmir 1. fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesitarİhİ : 27/03/2013numarasi : 2012/334 (e) ve 2013/169 (k)suç : 5846 sayılı kanuna aykırılık yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvu...
Hukuki yarar, şikayet, şikayet hakkı Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2010/136 K:2010/13224
...arın onanmasını mutazammın 27.10.2009 tarih, 12012-20636 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya ma-hallinden daireye gönderilm...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2015/14212 K.2016/26773
... y a r g i t a y k a r a r idavacı İsteminin özeti:davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile dava...
8.daire E.1995/890, K.1996/2505
...bulunan : ... vekili : av- ooo karşı taraf : ... vekili : av. ... İstemin özeti : davacının oturmakta olduğu görev tahsisli lojmanı tahliye etmesine yönelik davalı idare işl...
Acente, acente, feshin geçersizliği, işe iade, sıfat yokluğu, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi E:2011/6292 K:2011/1212
...çersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. yerel mahkeme, davayı husumetten reddetmiştir. hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası iç...
Yargıtay 9.hukuk dairesi E.2013/14099 K.2015/8626
...: davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. hüküm s...
Yargıtay 13.ceza dairesi E.2013/33300 K.2014/22109
...mesisuç : hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma, mala zarar vermehüküm : mahkumiyetmahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: i-sanık hakkında mala zarar verme su...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/19522 K.2014/32336
...mesisuç : karşılıksız yararlanmahüküm : sanık hakkında açılan kamu davasının tck.nun 168/5-1 ve cmk.nun 223/8 madde ve fıkraları uyarınca düşürülmesine gereği görüşülüp düşünüldü: 6352 sayılı yasa ile tck.nun...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2014/28717 K.2015/9178
...mesi dava: davacı, taban ücreti farkı, fazla çalışma ücreti, tatil alacağı, gece çalışma, promosyon ücreti, yıllık izin ile sosyal yardım alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme, isteği...
Yargıtay 6.ceza dairesi E.2016/4473 K.2016/6614
...sisuç : yağmahüküm : mahkumiyet yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp k...
8.daire E.1995/1127, K.1996/2737
...bulunan : ... belediye başkanlığı vekili : av. ... (aynı yerde) karşı taraf : ... vekili : av. .....av. ... İstemin özeti : davalı idarece ihale ile kiraya verilen, ... ilçe...
Yargıtay 7.ceza dairesi E.2013/12349 K.2014/2982
...2385682918 sayılı karayolları trafik kanunu'na aykırılık eylemi sebebiyle İzmir hakimi a.. c.. hakkında 2918 sayılı kanun'un 47/1-b maddesine aykırılıktan denizli trafik denetleme şube müdürlüğünün 01/09/2012 ...
Direnme kararının onanması - yargıtay ceza genel kurulu - bozma ilamına uyulması - bilirkişi incelemesi - ticaret mahkemeleri - icra ceza mahkemesi - iflasın ertelenmesi - ticaret mahkemesi - bilirkişi raporu - eksik araştırma - yetkili mahkeme - icra ma Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/92 K:2010/128
...tay dairesi : 16. hukuk dairesimahkemesi : ankara 8. İcra cezagünü : 01.10.2009sayısı : 246-310 sermaye şirketinin iflasını istememek, alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu e...
Kadastro kanunu (3402) madde 14 Yargıtay 16.Hukuk Dairesi E:2012/5517 K:2012/6678
...ninda mİrasbirakanin mİ­rasçilari adina tespİt edİlmİş, davaci dava dİlekçesİnde her ne kadar sadece tespİt malİklerİnden bİrİne husumet yönelterek dava açmiş İse de taşinmazin tamaminin adina tescİlİnİ İs...
Yargıtay 2.ceza dairesi E.2014/9738 K.2015/11775
...18mahkemesİ : muş 1. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 21/03/2013numarasi : 2013/49 (e) ve 2013/243 (k)suç : hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını bozma dosya incelenerek gereği düşünüldü; suça sü...
Yargıtay 1.ceza dairesi E.2014/6134 K.2015/209
...en öldürmeye teşebbüs, yaralama1- dosya içeriğine ve gösterilen gerekçeye göre sanık ... hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulmasında isabetsizlik görülmemiş, tebliğnamedeki bozma düşüncesi b...
Yargıtay 23. hukuk dairesi E.2015/3739, K.2016/912
...mesi taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzer...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2011/253 K:2012/22
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.          davacılar     ...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2017/3047, K.2018/8282
...k kanunu'na aykırılık eyleminden dolayı kabahatli ... hakkında 199,00 türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair çorlu İlçe emniyet müdürlüğü trafik denetleme büro amirliğinin 27/05/2016 tarihli ve ma 15...
Yargıtay 18.hukuk dairesi E.2015/6553 K.2016/2692
...si dava dilekçesinde, hastalığı ve malvarlığını yönetememesi nedeniyle kısıtlı adayının kısıtlanması istenilmiştir. mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm vasi adayı vekili tarafından temyiz edilm...
Yargıtay 23. hukuk dairesi E.2016/4752, K.2017/3302
...mesitaraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün değişik gerekçe ile onanmasına ilişkin dairemizin 19.02.2016 gün ve 2015/3739 esas, 2016/912 karar sayılı ilamının karar düzeltme y...
Yargıtay 13.ceza dairesi E.2013/27074 K.2014/21429
...ç : hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlalhüküm : mahkumiyetmahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:a-sanıklar hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün te...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2012/8125, K.2012/25861
...hukuk mahkemesitarİhİ : 07/12/2011numarasi : 2011/870-2011/924 yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili ...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2012/8125, K.2012/25861
...hukuk mahkemesitarİhİ : 07/12/2011numarasi : 2011/870-2011/924 yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili ...
Uyuşturucu madde ticareti yapma Yargıtay 10.Ceza Dairesi E:2016/534 K:2016/1191
...ti yapmasuç tarihi : 09.02.2015hüküm : mahkûmiyettemyiz edenler : a) cumhuriyet savcısı (sanık f...lehine)b) sanıklar m... ve f...müdafileri ile sanık m...c) tüm sanıklar yönünden resen de temyize tabitemyiz i...
Kesin hüküm - asliye hukuk mahkemesi - ihalenin feshi - sözleşme - yüklenici Yargıtay 15.Hukuk Dairesi E:2014/1378 K:2014/2384
...hakimliğitarihi :11.06.2013numarası :2008/1402-2013/544yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış eksi...
3.kişinin, kiracının devir hakkına istinaden adi nitelikte yeni kira sözleşmesi ile oturduğu iddiası, resmi bir belgeye dayanmadığından kabul edilemez Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/22654 K:2015/32328
...zılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rap...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2015/26513, K.2016/3469
...##İcra hukuk mahkemesi########################################yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden d...
Yargıtay 1.hukuk dairesi E.2007/12023 K.2008/1703
...e hukuk mahkemesİtarİhİ : 18/07/2007numarasi : 2006/138-2007/228taraflar arasında görülen davada;davacı, kayden 186 parsel sayılı taşınmazın maliki olduğunu, davalının komşu 2017 ve 2018 parsellerin ...
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu - asliye ceza mahkemesi - davanın reddi - soruşturma - müdafii - teslim - yetki Yargıtay 23.Ceza Dairesi E:2015/7710 K:2016/5
...387mahkemesİ : büyükçekmece 1. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 24/06/2011numarasi : 2007/1589 (e) ve 2011/928 (k)suç : hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmasuç tarİhİ : 13/08/2007dosya incelenerek gereği düşün...
Köy kanunu (442) madde 13 Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2011/12330 K:2012/1947
...ulunan ve davaliya dev­redİlen taşinmaz üzerİnde beş yil İçerİsİnde bİna yapilmamasi ve köyün tüzel kİşİlİğİnİ kaybederek bİr başka beledİyenİn ma­hallesİne dönüşmesİ karşisinda, köy kanunu’nun 6...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2016/15722, K.2017/6892
...ik kanunu'na aykırı davranmak eylemlerinden dolayı ... hakkında 199,00 türk lirası idarã® para cezası uygulanmasına dair ordu trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğünün 16/03/2016 tarihli ve ma 13853824 sayı...
Kamulaştırma bedelının tespıtı - 1/1000 ölçekli imar planı - kamulaştırma kanunu - resen emsal celbi - bilirkişi kurulu - imar parseli - ara dava - taşınmaz - terkin - keşif Yargıtay 5.Hukuk Dairesi E:2014/1186 K:2014/12687
...hukuk mahkemesitarİhİ : 02/08/2013numarasi : 2012/146-2013/217taraflar arasındaki 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaşt...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2014/17233 K.2014/23765
... hukuk mahkemesitarİhİ : 01/04/2014numarasi : 2013/317-2014/215 hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten...
Menfi tespit davası - kambiyo senetleri - alacaklı banka - takibin iptali - icra mahkemesi - tahsil cirosu - borca itiraz - ödeme emrı - sözleşme - tazminat - iik Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2015/26513 K:2016/3469
...##İcra hukuk mahkemesi########################################yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden d...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/29620 K.2015/17576
...sisuç : 6136 sayılı yasaya aykırılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmakhüküm : -sanık ... hakkında 6136 sayılı yasaya aykırılık...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2016/14650, K.2017/5613
...k kanunu'nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı manisa hakimi ... hakkında torbalı bölge trafik denetleme İstasyon amirliğinin 17/10/2015 tarihli ve ma 11812580 sıra numaralı trafik idari para...
Cezanın bireyselleştirilmesi, erteleme kararı, haksız tahrik, paraya çevirme Yargıtay 3.Ceza Dairesi E:2006/12897 K:2007/5882
...üm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,1- yargıtay ceza genel kurulu'nun 19.04.1982 tarih ve 4/72-152 sayılı kararı ve buna uyum göste...
Yargıtay 17.ceza dairesi E.2016/9480 K.2016/10108
...mesisuç : hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme hüküm : mahkumiyet, beraatmahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:1-sanığın katılan ...'ya...
Kat malıklerı kurulu kararlarının iptalı Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E:2012/29 K:2012/2554
...ulu bulunan dava konusu sİtede kat mülkİyetİ kurulup yönetİm plani tanzİm edİlmİş ol­duğundan, bu yönetİm planinin değİştİrİlmesİ, bütün kat ma­lİklerİnİn beşte dördünün oyu İle mümkündür.dava dilekçesinde, 06...
Yargıtay 7.hukuk dairesi E.2014/13085 K.2015/831
...mesitarihi : 16/05/2014numarası : 2013/164-2014/414 taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anl...
Yargıtay 11.ceza dairesi E.2013/25757 K.2014/4832
...057mahkemesİ : İstanbul 9. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 14/03/2012numarasi : 2010/10 (e) ve 2012/224 (k)suç : sahte fatura kullanmak i- sanık hakkında 2004 ve 2005 takvim yıllarında sahte fatura kullanmak s...
Yargıtay 9.hukuk dairesi E.2012/39759 K.2013/204
...mesİ (....dava : davacı vekili, davacı gemiadamının ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatı ile yıllık ücretli izin, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücret ve iaşe bedeli alacaklarının davalı işverenden ...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2017/709, K.2018/9584
...k kanunu'nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı menemen hakimi ... hakkında ereğli bölge trafik denetleme İstasyon amirliğinin 18/02/2016 tarihli ve ma 13377147 sıra numaralı trafik idari para...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2016/12992, K.2017/6934
...k kanunu'na aykırı davranmak eyleminden dolayı 34 dy 5880 plaka sayılı araç sahibi şirket hakkında 172,00 türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair bursa trafik denetleme şube müdürlüğünün 06/02/2014 t...
Yargıtay 21.hukuk dairesi E.2007/8240 K.2008/5282
...liye hukuk(İş)  mahkemesitarİhİ : 26/01/2007numarasi : 2004/87-2007/14davacı, davalı işveren nezdinde 1.8.2000-1.8.2003 tarihleri arası  çalıştığı günlerin tespitine   karar veril...
Yargıtay 5.ceza dairesi E.2014/1674 K.2016/3169
...sisuç : tefecilikhüküm : kamu davasının reddimahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:tefecilik suçunun, 765 sayılı tck'nın yürürlükte olduğu dönemde, yargıtay ceza ...
Yargıtay 1.hukuk dairesi E.2012/13 K.2012/5320
...e hukuk mahkemesİtarİhİ : 24/06/2011numarasi : 1997/297-2011/288davacı tarafından davalılar aleyhine açılan tapu ipta.-tescil davasının yapılan yargılamasında mahkemece davanın kabulüne dair verilen ...
Yargıtay 9.hukuk dairesi E.2014/32798 K.2014/34962
...kuk (İş) mahkemesİtarİhİ : 16/02/2012numarasi : 2009/295-2012/101dava :davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. yerel mahkeme, i...
İspat yükü, iyi niyet kuralı, tapu kütüğü Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2005/238 K:2005/3312
...larındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair (gaziantep birinci asliye hukuk hakimliği)nden verilen 29.11.2004 gün ve 935/707 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle yargıtay'ca incelenmesi davalı...
Belediyece tahsis edilen yerin tahliyesi, belediyece tahsis edilen yerin tahliyesi, görev, yargı yolu, , belediyece tahsis edilen yerin tahliyesi, görev, yargı yolu Yargıtay 8. E:1995/1503 K:1996/716
...bulunan : ... belediye başkanlığı vekili : av. ...... karşı taraf vekili : av ....... İstemin özeti : davalı idarece ihale ile kiraya verilen, ... ilçesi sınırları içindeki büfelerin...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2011/170 K:2011/272
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.           davacı     &...
Yargıtay 17.hukuk dairesi E.2014/13739 K.2014/11225
... hukuk mahkemesitarİhİ : 27/03/2014numarasi : 2012/612-2014/171 taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul, kısme...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2016/14668, K.2017/5614
...k kanunu'nun 61/1-n maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı muteriz hakim ... hakkında 88,00 türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair İzmir trafik denetleme şube müdürlüğünün 02/11/2015 tarihli ve...
Yargıtay 8.hukuk dairesi E.2013/1683 K.2014/3899
... hukuk mahkemesitarİhİ : 04/05/2012numarasi : 2012/133-2012/190hazine ile e.. b.. aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair antalya 6. asliye hukuk mahkemesi'nden verilen 04.05.2012 gün ve 133...
Yargıtay 12.ceza dairesi E.2014/17068 K.2015/17552
...isuç : trafik güvenliğini tehlikeye sokma trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmek...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2016/11781, K.2017/4781
...k kanunu'na aykırı davranmak eyleminden dolayı muteriz cumhuriyet savcısı ... hakkında 189,00 türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair milas bölge trafik denetleme İstasyon amirliğinin 02/01/2015 tarih...
Yargıtay 9. hukuk dairesi E.2014/12959, K.2014/23467
... mahkemesİ :İş ma y a r g i t a y k a r a r i 5521 sayılı İş mahkemeleri kanunu'nun 8 inci maddesine göre iş mahkemesinden verilen karar...
Devlet ormanı, müsadere Yargıtay 3.Ceza Dairesi E:2006/3603 K:2006/6648
...üm temyiz edilmekle evrak okunarak;gereği görüşülüp düşünüldü:yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;1) sanık hakkında tanzim edilen 03.07.2002 tarihli suç zabıt varakasında antalya İli k.... santr...
Borca batık - sermaye şirketleri - iflas erteleme - iflasın ertelenmesi - iik - kooperatif Yargıtay 23.Hukuk Dairesi E:2014/7858 K:2015/6803
...n) anadolu 17. asliye ticaret mahkemesitarİhİ : 29/04/2014numarasi : 2013/77-2014/149davacının açmış olduğu iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın ka...
Yargıtay 21.hukuk dairesi E.2009/4227 K.2010/2865
... mahkemesitarİhİ : 18/12/2008numarasi : 2005/1027-2008/704davacı,  davalı işveren nezdinde 20.10.1985- 27.6.2005 tarihleri arası çalıştığının tespiti ile işçilik alacaklarının tahsiline &nb...
Yargıtay 12. hukuk dairesi E.2014/2873, K.2014/4916
...kuk mahkemesitarİhİ : 31/10/2013numarasi : 2013/480-2013/617 yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya maha...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2014/3249 K.2016/2336
...sisuç : nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma hüküm : basit cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkûmiyet İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz ed...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2014/4473 K.2014/5976
...emesitarİhİ : 20/11/2012numarasi : 2010/820-2012/841 hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya...
Yargıtay 8. ceza dairesi E.2014/34877, K.2015/9556
...sisuç : 6136 sayılı yasaya aykırılık, silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçuna azmettirme, şartlı tehdit ve cürüm işlemek için teşekkül oluşturmahüküm : sanıkların üzerine atılı suçlardan açılan kamu davaları...
Yargıtay 1.ceza dairesi E.2008/7031 K.2011/1521
...mahkemesİ :(sİİrt) ağır ceza mahkemesitarİhİ ve no :21/02/2006 -189/46suç :kasten yaralama m.. k.. ile l.. k..'yı kasten yaralamaktan sanık ş.. o.., l.. k..'nın yaralanmasına yardımdan sa...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2015/7751 K.2015/17599
...ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun’na muhalefet suçundan sanık m.. b..’un, anılan kanun’un 13/1, 5237 sayılı türk ceza kanunu’nun 62. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 375,00 türk lirası adlî para ce...
Yargıtay 9.hukuk dairesi E.2010/38710 K.2013/1818
...davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. hük...
Fiilen kamu hizmetinde kullanılma, fiilen kamu hizmetinde kullanılma, haczedilmezlik şikayeti, yapı denetim hesabı, , fiilen kamu hizmetinde kullanılma, haczedilmezlik şikayeti, yapı denetim hesabı, , fiilen kamu hizmetinde kullanılma, haczedilmezlik şika Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2012/2467 K:2012/18711
... verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinle...
Davaya katılma - ceza genel kurulu - yetki Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2011/271 K:2011/254
...tay dairesi : 4. ceza dairesimahkemesi : sandikli asliye cezagünü : 16.07.2008sayısı : 283-234görevi kötüye kullanma suçundan sanıklar r. ö.ve İ. ü.’ın 765 sayılı tcy’nın 240, 59/2, 647 sayılı yasanın 4 ve 6. ...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2016/4310, K.2017/6586
...klar hukuk mahkemesİtaraflar arasında görülen davada ... 4. fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi'nce verilen 20/01/2016 tarih ve 2014/508-2016/14 sayılı ...arın yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile daval...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2017/3639, K.2018/8281
...k kanunu'nun 47/1-c maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı büyükçekmece hakimi ...'a ait aracın tescil plakasına İstanbul emniyet müdürlüğü İstatistik ve bilgi İşlem büro amirliğinin 20/09/2015 tarihli v...
Yargıtay 15. ceza dairesi E.2018/1185, K.2018/3000
...itelikli dolandırıcılık suçlarından sanık ...'ın, 765 sayılı türk ceza kanunu'nun 342/1, 504/3-7-son, 522, 80 (iki kez), 59/2 (iki kez) ve 81/1. (iki kez) maddeleri gereğince 3 yıl 2 ay 7 gün ve 4 yıl 5 ay 10 ...
Yargıtay 1.ceza dairesi E.2011/2830 K.2012/8513
...0mahkemesİ : kahramanmaraş 2. ağır ceza mahkemesitarİhİ ve no : 14/09/2010, 2010/119 (e) ve 2010/221 (k)suç : kasten öldürmeye teşebbüs, olası kastla öldürmeye teşebbüs, olası kastla yaralamaya teşebbüs. ...
8.daire E.1995/4567, K.1996/3513
...bulunan : ... belediye başkanlığı vekili : av. ... karşı taraf : ... vekili : av. ... İstemin özeti : davalı idarede çalışmakta olan davacının devlet memurluğundan çıkarılma...
Yargıtay 21.hukuk dairesi E.2015/8415 K.2015/9984
..., kurum işleminin iptali ile yurtdışındaki çalışma sürelerine ilişkin olarak yaptığı hizmet borçlanmasının .... mevzuatına göre değerlendirilmesi ve emeklilik işlemlerinin bu mevuzat çerçevesinde yapılmas...
Fatura - sözleşme - itirazın iptali davası - resmi kayıtlar - ünıversıte - ödeme emrı Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/11802 K:2014/13246
...hukuk mahkemesitarİhİ : 13/12/2012numarasi : 2012/175-2012/619taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen h...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2014/10071 K.2015/20367
... : davacı, kıdem alacağı ve fazla mesai alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla...
Organik bağ, istihkak iddiasının muvazaa nedeniyle reddi için tek başına yetmez Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2013/21926 K:2015/6642
...zılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından duruşmalı olarak istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daire'ye gönderilmiş olup, duruşma istemi gider olmadığından re...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2011/248 K:2012/20
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.               davacı &...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2011/248 K:2012/20
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.               davacı &...
Yargıtay 8. hukuk dairesi E.2017/2721, K.2017/9581
...mesidava türü : vakıf (galle fazlası müstehak evlat kararı) taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacılar veki...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2011/-267 K.2011/254
...tay dairesi : 4. ceza dairesimahkemesi : sandikli asliye cezagünü : 16.07.2008sayısı : 283-234görevi kötüye kullanma suçundan sanıklar r. ö.ve İ. ü.’ın 765 sayılı tcy’nın 240, 59/2, 647 sayılı yasa...
Yargıtay 1.ceza dairesi E.2009/2842 K.2010/5638
...kemesİ :(beyoğlu) üçüncü ağır ceza mahkemesİtarİhİ ve no :29/02/2008 -34/49suç :kasıt altında öldürmek,izinsiz silah taşımak u.. ö..,n.. ö..,p.. ö.. ile b.. ö..'ı aynı sebep ve kasıt altı...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:1995/7 K:1995/6
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.davacı              : y.u. davalı...
Belediye meclis toplantıları, belediye meclis toplantıları, yerel yönetimler, , belediye meclis toplantıları Yargıtay 8. E:1997/4974 K:1997/3818
... İçişleri bakanlığı karşı taraf : ... belediye meclisi İstemin özeti : ... İli ... belediye meclisinin, kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında, kanunen belirli olan yer...
İik'nun 94. maddesi doğrultusunda yapılan tebliğden sonra şirket idaresi itirazda bulunmamış veya itiraz reddedilmiş ise hisselerin borçlu adına ve hesabına şirket nezdinde ve mamelekinde bulunduğu kesinleşir. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2014/11901 K:2014/14524
...zılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rap...
Yargıtay 6.ceza dairesi E.2015/6519 K.2016/412
...sisuç : yağma, yağmaya kalkışmahüküm : mahkumiyet yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:1- sanıklar ... ve ...'in, mağdur...
Aylıktan kesme cezası, aylıktan kesme cezası, memurların haftasonu çalıştırılmaları, , aylıktan kesme cezası, memurların haftasonu çalıştırılmaları Yargıtay 8. E:1996/1213 K:1998/4166
..... belediyesi hesap İşleri müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının 3-4 aralık 1994 cumartesi-pazar günleri çevre temizlik vergisi çalışmalarında görevlendirildiği halde göreve gelmediği gerekçesiyle, 6...
Yargıtay 9. hukuk dairesi E.2018/7477, K.2018/17233
... güvenlİk) mahkemesİdava türü :alacak taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı....
Yargıtay 4.ceza dairesi E.2013/25759 K.2015/40478
...67mahkemesİ : kayseri 1. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 04/07/2011numarasi : 2011/204 (e) ve 2011/579 (k)suçlar : tehdit, yaralama, hakaretyerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi v...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2017/3044, K.2018/9585
...k kanunu'nun 47/1- c maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı İzmir cumhuriyet savcısı ... hakkında düzenlenen 02/06/2015 tarihli trafik kural ihlali tespit tutanağının 2802 sayılı hâkimler ve savcılar kan...
Yargıtay 2.ceza dairesi E.2011/27053 K.2013/8358
...14mahkemesİ : bursa 4. sulh ceza mahkemesitarİhİ : 21/10/2008numarasi : 2007/1283 (e) ve 2008/996 (k)suç : görevliye hakaret dosya incelenerek gereği düşünüldü; dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları ye...
Yargıtay 8. ceza dairesi E.2016/6804, K.2016/8167
...mesisuç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, hırsızlık ve dolandırıcılıkhüküm : hükümlülük gereği görüşülüp düşünüldü: 1- sanığın, katılan ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve müştekiler ...
Yargıtay 10.hukuk dairesi E.2015/12432 K.2015/11796
... dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.hükmün, davalı sgk vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde ol...
Yargıtay 9.hukuk dairesi E.2014/13715 K.2015/27318
...: davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir....
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - kanun yararına bozma - irade açıklaması - kanun koyucu - müdafii Yargıtay 8.Ceza Dairesi E:2013/20058 K:2014/8776
...0416136 sayılı ateşli silâhlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında ka- nun'a aykırılık suçundan sanık r.. a..’ın, anılan kanun'un 13/1, 5237 sayılı türk ceza kanunu'nun 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 10 ay ...
Yargıtay 11.hukuk dairesi E.2014/7995 K.2014/14883
...n) 51. aslİye tİcaret mahkemesİtarİhİ : 28/05/2013numarasi : 2010/257-2013/153taraflar arasında görülen davada İstanbul(kapatılan) 51. asliye ticaret mahkemesi’nce verilen 28/05/2013 tarih ve 2010/257-2013/153...
Yargıtay 14.ceza dairesi E.2014/6040 K.2015/2340
...sisuç : beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarıhüküm : mahkûmiyetmahalli mahkemece verilen hükmün sanık müdafii tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine; dosya yargıt...
Eser sözleşmesi • davada görev Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/0 K:2010/85
...nisi ile değiştirilmesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; bilecik asliye hukuk mahkemesi’nce (tük. mah. sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 22.01.2009 gün ve 2007/753 e.2009/22 k. sayılı karar...
1.daire E.1989/85, K.1989/93
...diye meclisinin 2.11.1988 gün ve 131 sayılı kararına belediye başkanı tarafından 1580 sayılı belediye kanununun 73 üncü maddesine dayanılarak yapılan itiraza ilişkin 5.1.1989 günlü dilekçeyle bu konudaki valil...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2015/4895 K.2015/9945
...mesi dava : davacı, kıdem, ihbar tazminatı ve izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz ...
8.daire E.1995/1818, K.1996/2815
..... .-1144- ... tebligat adresi ... davalılar : 1. maliye bakanlığı 2. yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü vekili : av. .... av. ... 3. ...ünivers...
Yargıtay 7.hukuk dairesi E.2014/10262 K.2014/20075
...mesitarihi : 08/04/2014numarası : 2012/866-2014/266 taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anl...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2015/16624 K.2015/20785
... : davacı, fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyas...
Yargıtay 10.hukuk dairesi E.2013/25084 K.2014/1810
...liye hukuk (İş) mahkemesitarihi : 19.09.2013no : 2013/245-2013/368dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.mahkemece, bozmaya uyularak davanın kabulüne karar verilmiştir.hükmün, davalı sgk başk...
Yargıtay 10.hukuk dairesi E.2013/18507 K.2014/13957
...ahkemesitarihi :27.06.2013no :2004/1438-2013/369dava, davacıya daha önce bağlanıp kontrol muayenesi sonucu kesilen maluliyet aylığının 01.11.2003 tarihinden itibaren yeniden bağlanması gerektiğ...
Katkı payı alacağı - yabancı mahkeme kararının etkısı - tenfız kararı Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2012/1905 K:2012/4685
...ukuk davalarina İlİşkİn olarak verİlmİş ve o devlet kanunlarina göre kesİnleşmİş bulu­nan kararlarin türkİye’de İcra olunabİlmesİ yetkİlİ türk mah­kemesİ tarafindan tenfİz karari verİlmesİne bağlidir. mahkeme ...
Plakaya yazılan ceza - itiraz - aracın kiradayken cezanın plaka sahibine kesilmesi Yargıtay 19.Ceza Dairesi E:2015/8943 K:2015/7786
...66232918 sayılı karayolları trafik kanunu’nun 51/2-a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı s.. y.. hakkında çavdır bölge trafik denetleme İstasyon amirliğinin 19/03/2014 tarihli ve ma-05159391 nolu traf...
Türk ceza kanunu (5237) madde 168, türk ceza kanunu (5237) madde 142 Yargıtay 6.Ceza Dairesi E:2009/80 K:2012/8470
...yitlari İle kolluk tarafindan bİlİnen kİşİlerden olmasi nedenİyle kİmlİk bİlgİlerİ tespİt edİlİp aranilmasina başlanilan saniğin olaydan bİrkaç saat sonra konutuna yakin bİr noktada görüldüğü, kİmlİk sorulmasi...
Yargıtay 21.hukuk dairesi E.2006/4024 K.2006/12282
...İş mahkemesitarİhİ : 09/03/2006numarasi : 845-104davacı,  sigortalılık başlangıç tarihinin 01.04.1985 olduğunun  tesbitine   karar verilmesini istemiştir.mahkeme ilamında belirtil...
Yargıtay 19. hukuk dairesi E.2017/4004, K.2018/4654
...kemesi . hukuk dairesiİstİnaf edİlen kararinmahkemesİ : . asliye ticaret mahkemesitaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yön...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2014/25441 K.2014/27296
...mesitarİhİ : 18/03/2013numarasi : 2011/737-2013/135hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incel...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/21702 K.2014/24201
...14mahkemesİ : bakırköy 9. asliye ceza mahkemesitarİhİ : 28/03/2012numarasi : 2011/226 (e) ve 2012/224 (k)suç : bilişim suçu gereği görüşülüp düşünüldü: "bilişim sistemine girmek", bir bilişim sisteminde bulun...
Yargıtay 8. hukuk dairesi E.2017/2543, K.2017/8080
...mesidava türü : vakıf (galle fazlasına müstehak evlat tespiti İstemli)taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda mahkemece verilen davanın kabulüne dair kararın davalı.....
Memnu hakların iadesi - hak yoksunlukları - bihakkın tahliye - adli sicil - tekerrür - direnme Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2008/220 K:2009/28
...airesi : 5. ceza dairesimahkemesi : bursa 1. ağır cezagünü : 21.02.2008sayısı : 339-3929.11.2000 tarihinde eşini sormayı bahane ederek hileyle evine girdiği komşusu 1957 doğumlu f. g...
Yargıtay 18.hukuk dairesi E.2014/10387 K.2014/12744
...ukuk mahkemesitarİhİ : 28/11/2013numarasi : 2013/50-2013/532dava dilekçesinde, kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adın...
Tali acente • sigorta priminin tahsili • tahsil yetkisi Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/0 K:2010/120
...sinde, müvekkiline ait aracın davalı sigorta şirketinin acentası durumunda olan davalı ş. sigorta’nın alt acentası e. sigorta’ya primi peşin ödeyerek kasko poliçesi ile sigorta ettirdiklerini, sigortalı aracın...
Yargıtay 1.hukuk dairesi E.2010/9061 K.2011/956
... hukuk mahkemesİtarİhİ : 09/03/2010numarasi : 2009/15-2010/50taraflar arasında birleştirilerek görülen davada; davacı, davalı m. ile paydaşı bulunduğu 15 parseldeki çekişmeli bağımsız bölümlerin, m.. tarafında...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2017/2357, K.2018/7783
...araflar arasında görülen davada ... 5. asliye ticaret mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 28/02/2017 tarih ve 2015/897-2017/100 sayılı kararın yargıtayca incelenmesinin taraf vekilleri tarafından istenildiğ...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2017/2357, K.2018/7783
...araflar arasında görülen davada ... 5. asliye ticaret mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 28/02/2017 tarih ve 2015/897-2017/100 sayılı kararın yargıtayca incelenmesinin taraf vekilleri tarafından istenildiğ...
Dolaylı zarar iddiası, son sözün sanığa verilmesi Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2004/-131 K:2004/161
... nazire e.......'in beraatına ilişkin İzmir 2. asliye ceza mahkemesince 05.11.2001 gün ve 1223-1605 sayı ile verilen kararın o yer c.savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen yargıtay 4. ce...
Komisyon kararına itiraz, tescil Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2000/-1610 K:2001/11
... kararına itiraz ve tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; pozantı kadastro mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 15.11.1993 gün ve 1989/60 e. 1993/38 k.sayılı kararın incelenmesi d...
Ödeme, ödeme, tarım bağkur, tespit, , ödeme, tarım bağkur, tespit, Yargıtay 21.Hukuk Dairesi E:2011/4191 K:2011/3671
...-31.3.2004 tarihleri arasında tarım bağ-kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. hükmün davacı...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2008/-215 K.2009/28
...yargıtay dairesi : 5. ceza dairesimahkemesi      : bursa 1. ağır cezagünü            : 21.02.2008sayısı  ...
Yargıtay 18.hukuk dairesi E.2015/10348 K.2015/12196
...mesi dava dilekçesinde, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak ... taşınmaz bedelinin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. mahkemece davanın reddine karar verilmiş, h...
Yargıtay 10.hukuk dairesi E.2014/10608 K.2014/25098
...ş mahkemesi tarihi : 18.03.2014no : 2013/609-2014/156dava, rucüan tazminat istemine ilişkindir.mahkemece, bozma ilamına uyularak, ilâmında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmi...
Yargıtay 10.hukuk dairesi E.2013/8663 K.2014/3480
...İş mahkemesitarihi : 16.01.2013no : 2011/783-2013/26davacı ve karşı davalı : sosyal güvenlik kurumu başkanlığı adına av. a.. ç..davalı vekarşı davacı : p.. e.. adına av. f.. b.. İstem...
Haksız eylem nedenıyle maddı ve manevı tazmınat - ceza mahkemesının kararının bağlayıcılığı - manevı zarara etkılı olan nedenler Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2010/13310 K:2012/1040
...lenen davacinin hafİf tah­rİkte bulunduğuna İlİşkİn maddİ olgu, hukuk hakİmİ yönünden bağlayicidir. dava konusu olayin başlamasina yol açan dava­cinin davaliyi tahrİkİ eylemİ, onun bölüşük kusurunu oluştur­duğ...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2016/14717, K.2018/5785
...klar hukuk mahkemesİ türk mİlletİ adinataraflar arasında görülen davada ... .... fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi'nce verilen .../07/2016 tarih ve 2015/476-2016/239 sayılı kararın yargıtayca incelenmesini...
Kademe ilerlemesinin durdurulması, kademe ilerlemesinin durdurulması, , kademe ilerlemesinin durdurulması Yargıtay 12. E:2007/4775 K:2008/1921
...kemesince verilen 18.4.2007 e:2006/823, k:2007/648 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. savunmanın özeti : temyizi istenen kararın usul neden...
Yargıtay 15.hukuk dairesi E.2012/6696 K.2013/4547
...mesi yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili avukat ... geldi. davalı yetkilisi gelme...
Yargıtay 21.hukuk dairesi E.2015/21782 K.2016/15102
...ı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.hükmün, davacı vek...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2013/5167 K.2014/14567
...mesisuç : banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasıhüküm : hükümlülük ve müsadere gereği görüşülüp düşünüldü: i- sanık hakkında şerif çoşkun’a ait kredi kartını kullanmak suçundan kurulan hükme yöneli...
Yargıtay 11.hukuk dairesi E.2014/10755 K.2015/7223
...araflar arasında görülen davada. asliye ticaret mahkemesi’nce verilen 03/04/2014 tarih ve 2011/172-2014/82 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belir...
Davaya katılma, davaya katılma, eksik soruşturma, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak-üye olmak, temyiz yetkisi, , davaya katılma, eksik soruşturma Yargıtay 15.Ceza Dairesi E:2011/25994 K:2012/34654
... gereği düşünüldü: i- katılan vekilinin sanıklar hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma-örgüte üye olma suçlarından, şikayetçi t… … mobilya a.ş. vekilinin ise suç işlemek amacıyla örgüt kurm...
Çalınan eşyanın sorumlusu yönetim mi? yargıtay 23. hukuk dairesinin içtihadı Yargıtay 23.Hukuk Dairesi E:2012/5942 K:2013/168
... hukuk mahkemesitarİhİ : 11/06/2010numarasi : 2009/105-2010/193davaci : m.b. davalilar : 1-s.s. a.k.s.s.y.k 2- a.p.ö.g.k.h ltd. şti. taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması so...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2011/194 K:2011/282
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.                 &...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2011/194 K:2011/282
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.                 &...
Ceza mahkemesi kararı, iş kazası, kusur Yargıtay 21.Hukuk Dairesi E:2007/17891 K:2007/20495
...liyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.hükmün davacı vekili tarafından temyiz edil...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:1995/40 K:1995/41
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.davacı              : İ.h. davalı...
Yargıtay 7.ceza dairesi E.2014/20555 K.2015/363
...k kanunu’nun ek 2. maddesi 3. fıkrasına aykırı davranmak eyleminden dolayı ... hakkında ... emniyet müdürlüğü trafik denetleme şube müdürlüğü'nün 03/01/2013 tarihli ve gp-456122 sayılı idari para cezası karar ...
Türk ceza kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun (5252) madde 9, türk ceza kanunu (mülga) (765) madde 493, türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 142, türk ceza kanunu (tck) (5237) madde 43 Yargıtay 6.Ceza Dairesi E:2007/22132 K:2012/3643
... olan pencere camindan gİrerek bİr mİktar para ve eşyalar İle bİrlİkte aldiklari otomobİl anahtariyla konuttan çikip hemen konutun önünde bulunan oto­mobİlİ çalan saniklarin eylemİnde, araya zaman araliği ...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2015/35464, K.2018/6290
...mesitaraflar arasındaki muarazanın meni davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukat...
Yargıtay 7.hukuk dairesi E.2014/3939 K.2014/12227
...mesitarihi : 27/12/2013numarası : 2012/255-2013/736 taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün, yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi süresi içinde davalı s.. y.. tarafından istenilmekle, duruşma içi...
Yargıtay 21.hukuk dairesi E.2013/8680 K.2014/8635
...mesitarİhİ : 06/03/2013numarasi : 2008/402-2013/100davacı, maluliyet oranının tespiti ile malulen emekli aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.mahkeme ilamında belirtildiği şeki...
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - yargıtay ceza genel kurulu - yerel mahkeme kararı - maddi zarar - soruşturma Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2009/244 K:2010/36
...ıtay dairesi : 3. ceza dairesimahkemesi : bodrum 1. asliye cezagünü : 10.06.2008 sayısı : 1296-257kasten yaralama suçundan sanık m....c...k...’ın lehe olduğu kabul edilen 765 sayılı ...
Yargıtay 19.hukuk dairesi E.2015/10123 K.2015/17401
...taraflar arasındaki tazminat davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde tara...
Yargıtay 14.hukuk dairesi E.2015/7084 K.2017/293
...sidavacı ... tarafından, davalılar aleyhine 30/01/2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 19/09/2014 günlü hükmün yargıt...
Yargıtay 7.hukuk dairesi E.2013/27405 K.2014/7295
...mesitarihi : 26/09/2013numarası : 2011/184-2013/473 taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile davalı t.. edaş vekili tarafından istenilmekle, temyiz iste...
Yargıtay 1.hukuk dairesi E.2007/10022 K.2008/941
...ukuk mahkemesİtarİhİ : 31/07/2007numarasi : 2005/263-2007/268taraflar arasında görülen davada; davacı, miras bırakan annesi d....... (yürük)'in 28 parseldeki b.blok 6.kat 12 nolu dairesini tapuda ölünceye kada...
Mera niteliği olan taşınmaz zilyetlikle mülkiyet kazanımı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/0 K:2010/252
...konu 102 ada 300 parsel sayılı taşınmazın01.09.2008 tarihlifen bilirkişisi raporunda (a) harfi ile gösterilen bölümünün kamu malı niteliğinde mera olmadığı, tespit gününde adına tescile karar verilen zilyet da...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2009/-241 K.2010/36
...08480 yargıtay dairesi : 3. ceza dairesimahkemesi      : bodrum 1. asliye cezagünü            : 10.06.2008 sayısı&...
Yargıtay 17.hukuk dairesi E.2013/21404 K.2016/2926
...mesitaraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... şirketi vekili, davacılar vekil...
İbra, icra, alacak davası, müterafik kusur, direnme, bilirkişi incelemesi, karar düzeltme, kararın temyizi, icra takibi, menkul mal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2008/-389 K:2008/429
...kanunu 'nun 644. mad-desine dayalı alacak davasında; mahkemece, keşidecinin tüm malvarlığı ile hakkında açılan dava ve takiplerin kapsamı araştırılarak, davacının açtığı bu davanın geçireceği evre ve keşideci ...
Ortaöğretimde alanlara yönelme, ortaöğretimde alanlara yönelme, ortaöğretimde sınıf geçme, Yargıtay 8. E:1998/1087 K:1999/5107
...layeten ... davalı : milli eğitim bakanlığı davanın özeti : dava, 29.8.1997 gün ve 23095 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren milli eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları sınıf...
Yargıtay 9.hukuk dairesi E.2016/14079 K.2016/12235
... davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali, takibin devamı ile %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. hüküm süresi içinde...
Yargıtay 9. hukuk dairesi E.2016/14079, K.2016/12235
... mahkemesİ :İş mahkemesİdava : davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali, takibin devamı ile %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. ...
Yargıtay 3. hukuk dairesi E.2017/13411, K.2017/13122
...tİcİ) mahkemesİ taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tar...
Yapı tatil tutanağı - geri çevirme kararı - iade edilen dosya - ticaret mahkemesi - karar düzeltme - mahkeme kararı - bağımsız bölüm - davanın reddi - resmi gazete - sözleşme - keşif Yargıtay 15.Hukuk Dairesi E:2015/2585 K:2015/4320
...ic. ltd. şti. ile davalı c.. p.. arasındaki davadan dolayı İstanbul 28. asliye ticaret mahkemesince verilen 06.04.2012 gün ve 2011/198-2012/68 sayılı hükmü bozan dairemizin 13.05.2014 gün ve 2014/1571-2014/331...
Yargıtay 12. ceza dairesi E.2015/10616, K.2016/9199
...mesisuç : taksirle öldürmehüküm : beraat taksirle öldürme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: ölen ......
Başlıksız Yargıtay Ceza Bölümü E:2006/25 K:2006/25
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.davacı           :k.h.  yakınan  ...
Borçlu ile 3. şahıs arasında adi ortaklık ilişkisinin bulunması-istihkak davası Yargıtay 17.Hukuk Dairesi E:2010/1215 K:2010/8032
... [ madde 99 ] 818 s. borçlar kanunu [ madde 534 ] 818 s. borçlar kanunu [ madde 541 ] 818 s. borçlar kanunu [ madde 520 ] "İçtihat metni" taraflar arasındaki istihkak iddiasının reddi dava...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2015/14485, K.2017/2712
...klar hukuk mahkemesİtaraflar arasında görülen davada.... fikri ve sınaã® haklar hukuk mahkemesi'nce verilen 10/03/2015 tarih ve 2014/25-2015/80 sayılı kararın yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından is...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2015/8226 K.2015/12352
...a : davacı, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ile kötüniyet tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır...
Elektrik hırsızlığı - ceza genel kurulu - dava zamanaşımı - beraat kararı - düşme kararı - zaman aşımı - kamu davası - soruşturma - görev Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/136 K:2010/229
...tay dairesi : 2. ceza dairesimahkemesi : menderes asliye cezagünü : 31.05.2007sayısı : 205-298sanık a...a...’nın, elektrik hırsızlığı suçundan beraatına ilişkin menderes asliye ceza mahkemesince 31.05.2007 gün...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2011/-128 K.2011/117
...tay dairesi : 4. ceza dairesimahkemesi : gemlİk asliye cezagünü : 21.10.2005 sayısı : 522-755görevliye etkin direnme suçundan sanık ö. b..’ın 765 sayılı tcy’nın 258/1-3 ve 81/1-3. maddeleri uyarınc...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-134 K.2010/229
...tay dairesi : 2. ceza dairesimahkemesi : menderes asliye cezagünü : 31.05.2007sayısı : 205-298sanık a...a...’nın, elektrik hırsızlığı suçundan beraatına ilişkin menderes asliye ceza mahkemesince 31.05.20...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2005/-82 K.2005/85
...ıtay dairesi : 1. ceza dairesimahkemesi : adiyaman ağır cezagünü : 25.03.2005sayısı : 255-47 görev sınırının aşılması suretiyle adam öldürmeye kalkışma suçundan sanık e... t...’ın, eyleminin görev s...
Anonim şirket çıplak pay haczi, haciz bildirisinin anonim şirkete tebliği ile yapılabilir ise de geçici pay senedi ilmuhaberlerinin haczi için fiilen el konulması gerekir Yargıtay 12.Hukuk Dairesi E:2014/33589 K:2015/8567
...zılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi yeliz aziz peker tarafınd...
Yargıtay 15. hukuk dairesi E.2018/1720, K.2018/2719
...ukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü...
Hizmet tespiti davası • ücretin ispatı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/742 K:2011/64
...espiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; kadıköy 1.İş mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.11.2007 gün ve 2005/739 e., 2007/1283 k. sayılı kararın incelenmesi taraf vekillerince ist...
Yargıtay 9.hukuk dairesi E.2012/32793 K.2014/28689
...kemesİtarİhİ : 18/07/2012numarasi : 2010/528-2012/675dava :davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. yerel ma...
Yargıtay ceza genel kurulu - silahla kasten yaralama - kanun yararına bozma - 6136 sayılı yasaya - hukuka aykırılık Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/27 K:2010/78
...tay dairesi : 8. ceza dairesimahkemesi : salİhlİ 2. asliye cezagünü : 27.11.2007sayısı : 292-397hükümlü m.s.’nin mağdur a. k.’a karşı işlediği silahla kasten yaralama ve 6136 sayılı yasaya aykırılık suçları ne...
Yargıtay 22.hukuk dairesi E.2012/714 K.2012/15609
...mahkemesitarİhİ : 29/11/2011numarasi : 2011/678-2011/829davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine...
Taşınmaz - orman kadastrosu - geri çevirme kararı - idari birim - kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği - anayasa mahkemesi - ikrar - görev - keşif - tescil Yargıtay 20.Hukuk Dairesi E:2012/7872 K:2012/11213
...mesİ yapilarak tapulama harİcİ birakilan yerlerde kazandirici zamanaşimi zİlyetlİğİ, ancak o yerde orman kadastrosu yapilip kesİnleştİkten sonra başlar. yörede henüz orman kadastrosu yapilmadiğina göre, taşinm...
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2015/2668 K.2015/1830
...k kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırılıktan kabahatli ... hakkında; kars İl emniyet müdürlüğünün 07/09/2013 tarihli ve ma-03475855 seri ve sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 343,00....
Yargıtay 19.ceza dairesi E.2015/200 K.2015/960
...ik kanunu’nun 51/2-a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı ... hakkında ... trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğünün 16/09/2013 tarihli ve ma-03514... 4 nolu trafik idari para cezası karar tutanağı...
Kazanılmış hak - haksız tahrik - kasten öldürmeye teşebbüs suçu - indirim - eksik ceza tayini - oranı - yetki - ün aleyh - yargıtay ceza genel kurulu - haklı neden Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/12 K:2010/80
...ay dairesi : 1. ceza dairesimahkemesi : kartal 2. ağır cezagünü : 12.01.2009sayısı : 449-9kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sanık c.h.’nun tcy’nın 81, 35/2, 29, 62 ve 58. maddeleri ...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2003/81 K:2003/96
...pan davacı, önceki yıllara ilişkin anlaşmalarla indirimli ilaç temin ettiği bağ-kur sigortalıları ile ilgili olarak 2000 yılında da anlaşma yapma isteğiyle başvuruda bulunmuş olup; bağ-kur İl müdürlüğünün 28.7...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2003/81 K:2003/96
...pan davacı, önceki yıllara ilişkin anlaşmalarla indirimli ilaç temin ettiği bağ-kur sigortalıları ile ilgili olarak 2000 yılında da anlaşma yapma isteğiyle başvuruda bulunmuş olup; bağ-kur İl müdürlüğünün 28.7...
Yüklenici - tabiat varlıkları - bağımsız bölüm - yapı ruhsatı - bitişik nizam - kaçak yapı - taşınmaz - belediyenin - bilirkişi kurulu - doğal sıt alanı Yargıtay 15.Hukuk Dairesi E:2013/4365 K:2014/743
... hukuk hakimliği tarihi :25.11.2011 numarası :2011/6-74 yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde dava...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-19 K.2010/78
...yargıtay dairesi : 8. ceza dairesimahkemesi : salİhlİ 2. asliye ceza günü : 27.11.2007sayısı : 292-397hükümlü m.s.’nin mağdur a. k.’a karşı işlediği silahla kasten yaralama ve 6136 sayılı yasaya ay...
Amme alacağı, amme alacağı, itiraz başvurusu, ödeme emri düzenlenmesi usulü, para cezası, , amme alacağı, itiraz başvurusu, ödeme emri düzenlenmesi usulü Yargıtay 7. E:2004/3473 K:2005/809
...dürlüğünde tescilli 11.11.1998 gün ve 89056 sayılı giriş beyannamesi muhteviyat! eşya nedeniyle kesilen para cezasının tahsili amacıyla düzenlenip tebliğ edilen ödeme emrini iptal eden İstanbul sekizine vergi...
Yargıtay 1.ceza dairesi E.2014/3719 K.2015/820
...en öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, olası kastla yaralama, 6136 sayılı yasaya muhalefet, gasp ve bu suça teşebbüs, suç delillerini gizlemek1-) tebliğnamede sanıkla... ve.... hakkında kurula...
Müdafii - ağır para cezası - adli para cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2008/131 K:2008/151
...resi : 10. ceza dairesimahkemesi : bakirköy 3. asliye cezagünü : 09.05.2005sayısı : 1511-684sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçlarından açılan kamu davalarının birleştirilmesine karar verilerek...
Yargıtay 1. hukuk dairesi E.2014/16120, K.2016/11282
... tapu iptali tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan2...
Yargıtay 7. ceza dairesi E.2014/25360, K.2014/19971
...014/2837252918 sayılı karayolları trafik kanunu'nun 51/2-a maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı m.. y.. hakkında rize trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğünün 29.01.2014 tarihli ve ma-04681045 nolu...
Yargıtay 16. hukuk dairesi E.2016/1350, K.2017/1904
...mesİ taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; duruşma için belli edilen ....04.2015 gün ve saatte temyiz eden ... vs. vekili avukat ... ile...
Yargıtay 8.ceza dairesi E.2014/29293 K.2015/17402
...ceza mahkemesisuç : hakkı olmayan yere tecavüzhüküm : sanık ... hakkında beraat; diğer sanıklar hakkında hükümlülük gereği görüşülüp düşünüldü: bir fiilin suç olup olmadığı işlendiği tarihte yürürlükte bulunan...
Destekten yoksun kalma - trafik sigortası - sigorta poliçesi - manevi tazminat - sigorta ettiren - sigorta şirketi - tazminat davası - mahkeme kararı - güvence hesabı - genel sigorta - davanın reddi - sorumluluklar - takdir hakkı - üçüncü kişi - sözleşme Yargıtay 17.Hukuk Dairesi E:2012/12975 K:2014/5447
... hukuk mahkemesitarİhİ : 16/03/2012numarasi : 2010/14-2012/114taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün s...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-11 K.2010/80
...7524yargıtay dairesi : 1. ceza dairesimahkemesi      : kartal 2. ağır cezagünü            : 12.01.2009 sayısı ...
Örgüte üye olma - örgüt adına suç işleme - görevsizlik kararı - 2911 sayılı yasaya aykırılık - ceza genel kurulu - savunma hakkı - ağır ceza mahkemesi - 2911 sayılı kanuna aykırılık - ceza yargılaması - direnme Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/197 K:2010/235
...ay dairesi : 9. ceza dairesimahkemesi : dİyarbakir 5. ağır cezagünü : 11.02.2010sayısı : 687-78sanık r... a...’nun örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten 5237 sayılı tcy'nın 314/3 ve 220/6. m...
Yargıtay 20. hukuk dairesi E.2015/14223, K.2017/3559
...taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün yargıtayca incelenmesi davacı ... yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikte...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2008/-121 K.2008/151
...y dairesi  : 10. ceza dairesimahkemesi  : bakirköy 3. asliye cezagünü  : 09.05.2005sayısı  : 1511-684sanık hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçlarından açılan kamu ...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:1994/25 K:1994/27
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.davacı              : a.s. davalı...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2014/8658, K.2014/16021
...ina㎠haklar hukuk mahkemesİtaraflar arasında görülen davada ... 4. fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi'nce verilen 18.11.2013 tarih ve 2012/25-2013/254 sayılı kararın yargıtayca incelenmesi davacı vekili, d...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-188 K.2010/235
...ay dairesi : 9. ceza dairesimahkemesi : dİyarbakir 5. ağır ceza günü : 11.02.2010 sayısı : 687-78sanık r... a...’nun örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten 5237 sayılı tcy'nın 314/3 ve ...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2013/1547 K:2013/1796
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.                davacı&...
Yargıtay 7.hukuk dairesi E.2015/809 K.2015/5363
...)dava türü : alacak taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün, yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi süresi içinde davalı vekili tarafından istenil...
Yargıtay 4.hukuk dairesi E.2012/8647 K.2013/7740
...mesidavacı ... vekili avukat ... tarafından, davalı ... vd. aleyhine 07/11/2008 gününde verilen dilekçe ile tasarrufun iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verile...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2016/15714, K.2017/6945
...k kanunu'nun 47/1-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı edirne vergi mahkemesi üyesi ...'ya ait aracın tescil plakasına etimesgut trafik denetleme büro amirliğinin 28/12/2015 tarihli ve ma 12702371 sı...
Yargıtay hukuk genel kurulu E.2001/-300 K.2001/375
... tesbitine itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; balıkesir kadastro mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 26.11.1999 gün ve 1986/114 e- 1999/32 k. sayılı kararın incelenmesi davalılar ve bi...
Ayıplı ifa • yangına sebebiyet verme • manevi zarar • müteselsil sorumluluk Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/0 K:2010/55
..." davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; bolu 1. asliye hukuk mahkemesi’nce (tüketici mahkemesi sıfatıyla) davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.06.2008 gün ve 2008/137 e.- 180 k. sayılı kararın incele...
Yargıtay 8. hukuk dairesi E.2012/14378, K.2013/7898
...) mahkemesidava türü : katkı payı alacağı ... vasisi ...ile ... aralarındaki katkı payı alacağı davasının kabulüne dair ... 2. asliye hukuk (aile) mahkemesi'nden verilen 08.07.2010 gün ve 391/362 sayılı hükmün...
Yargıtay 8. hukuk dairesi E.2012/14378, K.2013/7898
...) mahkemesidava türü : katkı payı alacağı ... vasisi ...ile ... aralarındaki katkı payı alacağı davasının kabulüne dair ... 2. asliye hukuk (aile) mahkemesi'nden verilen 08.07.2010 gün ve 391/362 sayılı hükmün...
Hakim ve savcılara kesilen trafik para cezaları-itiraz ve soruşturma usulü-kişisel suç -itiraza en yakın ağır ceza mahkemesinde bakılması gerektiği Yargıtay 19.Ceza Dairesi E:2016/15714 K:2017/6945
...k kanunu’nun 47/1-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı edirne vergi mahkemesi üyesi ...’ya ait aracın tescil plakasına etimesgut trafik denetleme büro amirliğinin 28/12/2015 tarihli ve ma 12702371 sı...
3.daire E.2003/1959, K.2004/3194
...gıda İnşaat ve tekstil sanayi ve ticaret anonim şirketinin 1997 yılına ilişkin işlemlerinin incelenmesi sonucu bulunan matrah farkı nedeniyle şirketin ortağı olan davacının bu farktan payına düşen menkul serma...
Yargıtay 1. ceza dairesi E.2018/611, K.2018/1265
...kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı türk ceza kanununun 81/1, 35/1-2 ve 62. maddeleri uyarınca 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında aynı kanunun 58. maddesine...
Taşınmaz - avukatlık ücreti - tapu kaydı - mal rejiminin tasfiyesi - sözleşme - yasal faiz - sosyal statü - avukatlık asgari ücret tarifesi - bağımsız bölüm - katılma alacağı Yargıtay 8.Hukuk Dairesi E:2010/58 K:2010/1634
...i mal rejiminden kaynaklanan tapu iptali tescil ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair (konya birinci aile mahkemesi)'nden verilen 26.10.2009 gün ve 1068/970 sayılı hükmün duruşma ...
Hukuka aykırılık - kanun yararına bozma - dahil olmak - denetim süresi - hükmün açiklanmasinin geri birakilmasi kararina itiraz Yargıtay 8.Ceza Dairesi E:2013/20155 K:2014/14792
...8bilmeden aldığı sahte parayı bilerek tedavüle sokmak suçundan sanık u.. c..’in, 5237 sayılı türk ceza kanunu’nun 197/3 ve 62/1. maddeleri uyarınca 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı ...
Yargıtay 9.hukuk dairesi E.2012/25673 K.2014/18760
...ahkemesİtarİhİ : 29/05/2012numarasi : 2010/288-2012/374dava :taraflar arasındaki, menfi tespit ile kötüniyet tazminatı alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı ...
Hırsızlık -n nitelikli hali Yargıtay 2.Ceza Dairesi E:2014/3586 K:2013/29486
...ek gereği düşünüldü;dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. ancak,1-yakınan tarafından kontak anahtarı üzerinden alınarak sokağa park edilen motosikletin, kabloları kesilip düz kont...
Belediye meclisinin çalışma usulleri, belediye meclisinin çalışma usulleri, belediye meclisinin kesin kararları, belediye meclisinin toplantı yeter sayısı, , belediye meclisinin çalışma usulleri, belediye meclisinin kesin kararları Yargıtay 1. E:1985/200 K:1985/192
...meclisinin 10.6.1985 günlü kararına 1580 sayılı belediye kanununun 73 üncü maddesine göre yapılan itiraza ilişkin 12.6.1985 günlü itiraz dilekçesiyle bu konudaki valilik mütalâası, İçişleri bakanlığının 13.8.1...
Yargıtay 6.ceza dairesi E.2014/5622 K.2016/6450
...sisuç : yağmahüküm : beraat, mahkumiyet yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: sanık ... hakkında, mağdur ...'a yönelik y...
Yargıtay ceza genel kurulu - alışveriş merkezi - dava zamanaşımı - hak sahibi Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/209 K:2010/215
...ıtay dairesi : 7. ceza dairesi mahkemesi : İzmİr fikri ve sınaî haklar cezagünü : 29.07.2005sayısı : 80-596fikir ve sanat eserleri yasasına aykırılık suçundan sanıklar ş.a.. ile s. b..’ın beraatına ilişkin, İz...
Yargıtay 16.ceza dairesi E.2015/5167 K.2016/3288
...ığının 04.06.2015 tarih ve 2015/172556 sayılı yazısı ile;gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmak suçundan şüpheliler ... ve ... haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda ... cumhuriyet başsavcılığınca verilen ...
Yargıtay 12. ceza dairesi E.2015/11312, K.2016/8671
...esikatılanlar :1-..., 2- ..., 3- ...suç :taksirle öldürmehüküm : beraat taksirle öldürme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle,...
Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi, tüzel kişiliğin sona erdirilmesi, Yargıtay 1. E:2008/1150 K:2008/977
...lçeye bağlı ağaçlık, karaköprü, sütlüce, yeşilce, çöğürlü, tandoğan, kepenek, donatım, soğucak ve bağlar köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak muş belediyesi sınırları içine katılması hususunda düzenlen...
Toplu silah ticareti - kriminal polis - onaylı suret - sulh ceza mahkemesi - 6136 sayılı yasa - ceza genel kurulu - direnme Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/89 K:2010/194
...ay dairesi : 8. ceza dairesimahkemesi : gazİantep 2. ağır cezagünü : 11.06.2009sayısı : 161-232teşekkül halinde silah ticareti yapma, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma suçlarından sanıklar y. a.., c. a., m.b...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-202 K.2010/215
...ıtay dairesi : 7. ceza dairesi mahkemesi : İzmİr fikri ve sınaî haklar cezagünü : 29.07.2005sayısı : 80-596fikir ve sanat eserleri yasasına aykırılık suçundan sanıklar ş.a.. ile s. b..’ın beraatına...
Tutukluluğun devamı kararına itiraz , cumhuriyet savcısının görüşünün tutukluya bildirilmemesi Yargıtay 2. Bölüm E:2013/1279 K:0/0
...İkİncİ bölüm   karar   hİkmet yayğin başvurusu (başvuru numarası: 2013/1279)   karar tarihi: 30/12/2014 r.g. tarih-sayı: 28/3/2015-29309   İkİncİ bölüm karar   ...
Edinilmiş mallara katılma, katkı payı, kişisel mal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2008/-430 K:2008/444
...ve katılma alacağı" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (ankara beşinci aile mahkemesi)'nce boşanma davasının kabulüne, tazminat talebinin reddine dair verilen 05.10.2004 gün 2003/253 e., 2004/1356 k....
Yargıtay 15.ceza dairesi E.2015/6760 K.2015/24263
...zel belgede sahtecilik suçlarından sanık ...’in, 5237 sayılı türk ceza kanunu’nun 158/1-e-son, 52/2, 158 1-son cümle, 207/1 ve 62. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis (iki kez), 10 ay hapis (iki kez), 3.593,00...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-81 K.2010/194
...ay dairesi : 8. ceza dairesimahkemesi : gazİantep 2. ağır ceza günü : 11.06.2009 sayısı : 161-232teşekkül halinde silah ticareti yapma, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma suçlarından sanıklar y. a.., c. a., m...
Yargıtay 23. hukuk dairesi E.2014/5458, K.2014/6047
...) 4. asliye ticaret mahkemesitarİhİ : 13/06/2013numarasi : 2011/132-2013/234taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın davacılar n.. e.., n.. t....
Davacı ticari defterinin usule uygun tutulmaması - karşı tarafın defterlerine münhasır delil olarak dayanılmaması halinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2014/1159 K:2016/967
...taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; denizli asliye ticaret mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 03.11.2011 gün ve 2009/469 e., 2011/343 k. sayılı kar...
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi - arsa payı inşaat sözleşmesi - bilirkişi raporuna itiraz - pasif husumet yokluğu - tüketici mahkemesi - tazminat davası - bağımsız bölüm - akit tablosu - arsa sahibi - yüklenici - çelişki - temlik - görev Yargıtay 23.Hukuk Dairesi E:2014/5458 K:2014/6047
...) 4. asliye ticaret mahkemesitarİhİ : 13/06/2013numarasi : 2011/132-2013/234taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın davacılar n.. e.., n.. t....
Yargıtay ceza genel kurulu - cezaların toplanması - ağır hapis cezası - düzelterek onama - kasten öldürme - müebbet hapis - takdir hakkı - haklı neden - kesinleşme - sonuçları - içtima - yağma - ikrar - ecr - bağ Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2009/45 K:2009/61
...y dairesi : 1. ceza dairesimahkemesi : adana 4. ağır ceza günü : 19.04.2005 sayısı : 293-80 sanık İ.s..’in; 1- kasten öldürme suçundan; 765 sayılı tcy’nın 450/7 ve 81/2. maddeleri uy...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2009/-44 K.2009/61
...nbsp;   yargıtay dairesi : 1. ceza dairesimahkemesi      : adana 4. ağır ceza günü            : 19....
Keşide yeri, kısaltmalar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2008/-404 K:2008/416
...tiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (kemalpaşa birinci asliye hukuk (birinci İcra) mahke-mesi)'nce davanın kabulüne dair verilen 21.12.2006 gün ve 2006/65-50 sayılı kararın incelenmesi davalı/a...
13.daire E.2005/967, K.2005/6208
...tay onüçüncü dairesi'nce duruşma için taraflara önceden bildirilmiş bulunan 27.12.2005 tarihinde davacı kurum vekili av. ...'in, davalı kamu İhale kurumu temsilcisi hukuk danışmanı ...'in geldiği, danıştay sav...
Yargıtay 15. hukuk dairesi E.2017/1160, K.2017/3310
...hukuk mahkemesi (tic. mh. sıf.)yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı ... ... sulama san. ve tic. a.ş. vekili tarafından istenmiş olmakla dur...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:1994/13 K:1994/13
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.davacı                :...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2011/-92 K.2011/125
...y dairesi : 6. ceza dairesimahkemesi : adana 6. ağır cezagünü : 07.09.2010sayısı : 123-243suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan sanıklar m..ç. ve m.e.’ın 5237 sayılı yasanın 220/1-3 ve 62. maddeleri ...
Yargıtay 3. hukuk dairesi E.2016/396, K.2017/9017
...taraflar arasındaki menfi tespit, istirdat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili ile davalı ... tarafından temyiz...
Yargıtay hukuk genel kurulu E.2009/-388 K.2009/453
...İş mahkemestarİhİ : 24/03/2009numarasi : 2009/51-2009/144taraflar arasındaki işçilik alacakları davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 4.İş mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair ve...
10.daire E.1994/3258, K.1995/2379
...rşı taraf (davacılar) : ... vekili : av. ... temyiz eden ve karşı taraf (davalı) : ... üniversitesi rektörlüğü, vekili : av. ... İstemin özeti : İzmir 3. İdare mahkemesinin ...
Yargıtay ceza genel kurulu - kendiliğinden hak alma - nitelikli yagma sucu - kasten yaralama suçu - sebepsiz zenginleşme - dolandırıcılık suçu - belgede sahtecilik - irade açıklaması - direnme karari - borçlar kanunu - borç ilişkisi - hukuki ilişki - huk Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2009/158 K:2009/263
...ıtay dairesi : 6. ceza dairesi mahkemesi : akşehİr ağır ceza günü : 18.03.2009 sayısı : 30-52sanıkların nitelikli yağma suçundan 5237 sayılı yasanın 37/1 ve 148/2. maddeleri yolla¬ma¬sıyla 149/1-c, 62 ve 53. m...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2008/193 K:2008/310
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.davacı           : ö.k.. davalı   &nbs...
Yargıtay 15.ceza dairesi E.2013/705 K.2014/14760
...sisuç : dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikhüküm : beraat, mahkumiyetdosya incelenerek gereği düşünüldü;dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davran...
Hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - resmi evrakta sahtecilik suçu - zaman bakımından uygulanması - yargıtay ceza genel kurulu - ruhsatsız silah taşıma - aleyhe bozma yasağı - alt sınırdan ceza - kesinleşme koşulu - ağır hapis cezası - cezaların iç Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2008/262 K:2009/51
...airesi : 1. ceza dairesimahkemesi : tekİrdağ ağır cezagünü : 04.01.2006sayısı : 123-231hükümlü m..a..’in 1- taammüden öldürmek suçundan; 765 sayılı tcy’nın 450/4-7 ve 59. madde...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2009/-152 K.2009/263
...ıtay dairesi : 6. ceza dairesi mahkemesi : akşehİr ağır ceza günü : 18.03.2009 sayısı : 30-52sanıkların nitelikli yağma suçundan 5237 sayılı yasanın 37/1 ve 148/2. maddeleri yolla¬ma¬sıyla 149/1-c, 62 ...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2012/264 K:2012/210
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.davacılar               ...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2008/-261 K.2009/51
...yargıtay dairesi  : 1. ceza dairesimahkemesi        : tekİrdağ ağır cezagünü             : 04.01.20...
Yargıtay 20. hukuk dairesi E.2018/4369, K.2018/7146
...taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda kur...n 04/04/2018 günlü hükmün yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davacılar ... ve ark. vekili av. ... tarafından istenilmekle, tayin olunan 06/11/...
Vekalet ücreti Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2004/-121 K:2004/143
...ek suçundan sanık rahmi y......'ın dönüşen suç niteliğine göre kasten adam öldürmek cürmünden tcy.nın 448. maddesi uyarınca 30 yıl ağır hapis cezası ve fer'i ceza ile cezalandırılmasına ve suçta kullanılan sil...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:1995/25 K:1995/29
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.hüküm uyuşmazlığının giderilmesini isteyen        : maçka suken...
Yargıtay 19. ceza dairesi E.2016/15686, K.2017/6937
...k kanunu'na aykırılıktan ... hakkında ordu trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğünün 18/03/2016 tarihli ve ma 13895665 sayılı idarã® para cezası karar tutanağı ile uygulanan 199,00 türk lirası idarã® para c...
Dava açma ehliyeti, dava açma ehliyeti, ormanların muhafazası, , dava açma ehliyeti, ormanların muhafazası, , dava açma ehliyeti Yargıtay 8. E:1998/397 K:1998/2243
...bulunan : orman genel müdürlüğü vekili : av. ... av. ... orman genel müdürlüğü diğer davalı : orman bakanlığı davalı idare yanında davaya katılan : ... turizm İşletmeleri a....
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-166 K.2010/216
...tay dairesi : 2. ceza dairesimahkemesi : konya ereğlİ sulh ceza günü : 06.12.2006sayısı : 952-962sanık m. t..’un kasten yaralama suçundan 5237 sayılı tcy'nın 86/2, 3-a ve 53. maddeleri uyarınca iki kez 9...
Yargıtay 9.hukuk dairesi E.2014/388 K.2015/13094
...dem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret, ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. yerel mahkemece, davanın ...
6136 sayılı yasaya aykırılık. - kasten öldürmeye teşebbüs - adil yargılanma hakkı - avrupa insan hakları - yargı bağımsızlığı - cumhurıyet savcısı - ceza yargılaması - iddia makamı - direnme Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2008/185 K:2009/48
...airesi : 1.ceza dairesimahkemesi : manİsa ağır cezagünü : 27.02.2007sayısı : 819-102kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı yasaya aykırılık suçlarından sanık d .a’nın 765 sayılı tc...
Yargıtay 11. hukuk dairesi E.2017/642, K.2019/237
...mesİ taraflar arasında görülen davada ... 3. asliye hukuk mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 13/10/2015 tarih ve 2013/102-2015/530 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından iste...
Yargıtay ceza genel kurulu - zorunlu müdafii atanması - adil yargılanma hakkı - yapılacak ödemeler - temyiz dilekçesi - savunma hakkı - yasa yolları - resmi gazete - tebligat - süreler - görev Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/124 K:2010/156
...ay dairesi : 6. ceza dairesimahkemesi : konya 3. asliye cezagünü : 20.03.2006sayısı : 752-195hırsızlık suçundan sanık b..h..’ın, 765 sayılı tcy’nın 493/2, 522 ve 523. maddeleri uyarınca 1 yıl 1 ay hapis cezası...
Görevli mahkeme, sigortalılığın iptali Yargıtay 10.Hukuk Dairesi E:2010/6607 K:2010/10507
...an'ın ve diğer davacıların ortak çocuklarının sigortalılık tescillerini iptal eden kurum işleminin iptalini istemiştir.mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.hükmün, davalı sgk başkanlığı vekili tarafın...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-118 K.2010/156
...ay dairesi : 6. ceza dairesimahkemesi : konya 3. asliye ceza günü : 20.03.2006 sayısı : 752-195hırsızlık suçundan sanık b..h..’ın, 765 sayılı tcy’nın 493/2, 522 ve 523. maddeleri uyarınca 1 yıl 1 a...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2008/-184 K.2009/48
...yargıtay dairesi : 1.ceza dairesimahkemesi      : manİsa ağır cezagünü            : 27.02.2007sayısı  &n...
Firas aslan ve hebat aslan başvurusu anayasa mahkemesi kararı Yargıtay 1. Bölüm E:2012/1158 K:0/0
...bİrİncİ bölüm   karar   fİras aslan ve hebat aslan başvurusu (başvuru numarası: 2012/1158)   karar tarihi: 21/11/2013 bİrİncİ bölüm karar   başkan  : ...
Görevde yetkiyi kötüye kullanmak - kamusal iddia makamı Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2004/210 K:2004/231
...i evrakta sahtecilik ve irtikaba kalkışmak suçlarının sübuta ermediği ve bu suçların yasal öğelerinin de oluşmadığı kabul edilerek beraatına; sanığın, bacanağı şinasi adına zilyetlik payının satın alınması, ka...
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması - hukuka aykırılık - yasa yararına bozma - denetim süresi - denetimli serbestlik - ceza genel kurulu - kesinleşme - yargılama hukuku - kasten yaralama suçu - haklı neden Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/239 K:2010/257
...gıtay dairesi : 2. ceza dairesimahkemesi : acipayam sulh cezagünü : 07.10.2009sayısı : 273-279sanık m... e... t... , silahla kasten yaralama suçundan, 5237 sayılı tcy'nın 86/2, 86/3-a-e, 62/1 ve 52/2. madd...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2013/30818 K.2015/14335
...aflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı . avukatınca temyiz edil...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-237 K.2010/257
... 2010/153227yargıtay dairesi : 2. ceza dairesimahkemesi  : acipayam  sulh cezagünü  : 07.10.2009sayısı  : 273-279sanık m... e... t... , silahla kasten yaralama suçu...
Maddi hata - adli para cezası - hükmün açıklanmasının geri bırakılması - mala zarar verme ve kasten yaralama - mala zarar vermek. - asliye ceza mahkemesi - zamanaşımı - yargıtay ceza genel kurulu Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/64 K:2010/85
...y dairesi : 9. ceza dairesimahkemesi : eskİşehİr 3. asliye cezagünü : 03.04.2007sayısı : 188-250sanık s.k.'in, kasten yaralama suçundan lehe olan 765 sayılı tcy’nın 456/4, 51/1, 59 v...
Spor kulübü’nün renkleriyle piyasa’ya sürülen ürün • haksız rekabet Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2010/0 K:2010/371
...rketin galatasaray spor kulübü derneği ile imzalamış bulunduğu sözleşme ile galatasaray futbol takımına ilişkin her türlü marka, ambem, ad, unvan, logo, renk, slogan, işaret, imaj gibi tanıtım vasıtaar'ının ku...
Hırsızlık - suç vasfı - mülkiyet - teslim - yetki - terk Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2003/3003 K:2004/3
...... ç........'nın tcy.nın 493/1-son, 522 ve 523. maddeleri uya-rınca 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hakkında 40. maddenin uygulanmasına ve tu-tukluluk halinin devamına ilişkin zeytinburnu 1. as...
Kastın saiki, suçta kasıt Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2003/-2997 K:2004/3
...... ç........'nın tcy.nın 493/1-son, 522 ve 523. maddeleri uya-rınca 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hakkında 40. maddenin uygulanmasına ve tu-tukluluk halinin devamına ilişkin zeytinburnu 1. as...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-55 K.2010/85
...rgıtay dairesi : 9. ceza dairesimahkemesi      : eskİşehİr 3. asliye cezagünü            : 03.04.2007 sayısı ...
Hırsızlık - görev - fatura - dolandırıcılık suçu - hileli davranış - yargıtay ceza genel kurulu - bilirkişi raporu - oranı Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2009/40 K:2009/236
...ay dairesi : 5. ceza dairesimahkemesi : alanya 1.ağır ceza günü : 20.04.2007sayısı : 10-123sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçundan, lehe olduğu kabul edilen...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2013/112 K:2013/871
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.                davacı&...
Rapor, ruh sağlığı Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2011/-51 K:2011/76
...undan sanık şahin'in 5237 sayılı tcy'nin 103/2, 103/6 ve 43. maddeleri uyarınca 21 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında 5237 sayılı tcy'nin 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin, (ankara yedinci ağ...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2009/-35 K.2009/236
...040 yargıtay dairesi    : 5. ceza dairesimahkemesi            : alanya 1.ağır ceza günü        ...
ihracat kaçakçılığı teşekkül halinde kaçakçılık emsal ihracat ve iç piyasa bedelleri döviz beyan tutanağı kaçakçılıkla mücadele kanunu Yargıtay 7.Ceza Dairesi E:2013/3274 K:2013/24265
... temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra türk milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,e.. entegre tarım ...
Kaçakçılıkla mücadele kanunu (5607) madde 3, kaçakçılıkla mücadele kanunu (5607) madde 3, kaçakçılıkla mücadele kanunu (5607) madde 4, , kaçakçılıkla mücadele kanunu (5607) madde 3, kaçakçılıkla mücadele kanunu (5607) madde 4, Yargıtay 7.Ceza Dairesi E:2013/3274 K:2013/24265
... temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra türk milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,e.. entegre tarım ...
Eşitlik işlem ilkesine aykırılık, ayrımcılık tazminatı, doğum yapan işçi Yargıtay 9.Hukuk Dairesi E:19835/2009 K:46440/2011
...acı işçi, 01.05.1999 tarihinde çalışmaya başladığını, başlangıçta iş­venin 8 işçisi olduğu halde dava tarihinde 150 çalışanın olduğunu, satış servis­lerini davacının oluşturduğunu, performans değerlendirm...
Başlıksız Yargıtay Hukuk Bölümü E:2008/61 K:2008/291
... dairesi başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.            davacı   &n...
Adli para cezasının ertelenmesi - kısa süreli hapis cezası - kazanılmış hak ilkesi - yasa yararına bozma - seçenek yaptırımlar - ceza genel kurulu - hukuka aykırılık - yargılama hukuku - erteleme Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/181 K:2010/234
...tay dairesi : 2.ceza dairesimahkemesi : fatİh 1. sulh cezagünü : 16.06.2009sayısı : 825-835hükümlü r..d..in, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, 5237 sayılı tcy’nın 228/1, 62 ve 55. maddeleri u...
Suçta kullanılan aracın zoralımı Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2004/-167 K:2004/198
...anık abbas k..'ın tck'nun 201/a maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 59. maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay ağır hapis ve 833.333.333 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, suçta kullanılan nakil aracının tck'nun ...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2009/-126 K.2009/251
...06816                                  ...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-253 K.2011/141
...ay dairesi : 8. ceza dairesimahkemesi : adana 2. ağır cezagünü : 22.03.2006sayısı : 394-149kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ayaklanma suçundan sanıkların, yapılan yargılama sonucunda; ayaklanma suçundan 52...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2010/-179 K.2010/234
...tay dairesi : 2.ceza dairesimahkemesi : fatİh 1. sulh ceza günü : 16.06.2009sayısı : 825-835hükümlü r..d..in, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, 5237 sayılı tcy’nın 228/1, 62 ve 55. madd...
Avukat olmayan kişi temsilci yetkisiyle dava açabilir mi? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2011/631 K:2011/745
...ın önlenmesi ve yıkım" davasında yapılan yargılama sonunda, batman 2.asliye hukuk mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.10.2010 gün ve e:531, k:667 sayılı kararın incelenmesi davacı asil tarafından iste...
Tehdit - ...korku - nitelikli - ceza tayini - türk dil kurumu - ceza hukuku - direnme kararının onanması Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2009/17 K:2009/42
...dairesi : 2. ceza dairesi mahkemesi : kadiköy 2. sulh ceza günü : 14.05.2007sayısı : 1501-543kavgada silah boşaltma suçundan sanık m. ö..’ün beraatına ilişkin kadıköy 2. sulh ceza mahkemesince verilen 26.09.20...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2011/-226 K.2011/262
...ay dairesi : 5. ceza dairesimahkemesi : İstanbul 6. ağır ceza günü : 27.10.2010sayısı : 272-399davacı : k.h.nitelikli cinsel istismar suçundan sanık m. g.’in 5237 sayılı tcy’nın 103/2, 103/6, 62 ve...
Yargıtay ceza genel kurulu E.2009/-15 K.2009/42
...dairesi : 2. ceza dairesi mahkemesi : kadiköy 2. sulh ceza günü : 14.05.2007sayısı : 1501-543kavgada silah boşaltma suçundan sanık m. ö..’ün beraatına ilişkin kadıköy 2. sulh ceza mahkemesince verilen 26...
Dolandırıcılık suçu - soruşturma - parmak izi - yargıtay ceza genel kurulu - koruma tedbirleri - alışveriş merkezi - hukuki nedenler - cumhurıyet savcısı - avrupa insan hakları sözleşmesi - oy çokluğu Yargıtay Ceza Genel Kurulu E:2010/37 K:2010/66
...gıtay dairesi : 11. ceza dairesimahkemesi : bursa 1. ağır cezagünü : 19.04.2007sayısı : 331-145davacı y. k. k. vekilinin; dolandırıcılık suçu şüphesi ile yakalanıp, göz altına alınan...Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim