zaten kararları

, arama sonuçlarını akıllı içtihat arama motoruyla listelemektedir.

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi E:2013/13003, K:2015/27577

  Yargıtay 4. Ceza Dairesi E:2013/13003, K:2015/27577

  ...suçundan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi, 2 tehdit suçundan kurulan hükme ilişkin olarak ise, sanığın 26 01 2011 tarihli duruşmadaki “,,zaten mutfaktan bıçağı aldığımı görmedi eşim zaten kapıyı tuttu ve bıçağı bırakmamı istedi ben mutfaktan bıçağı mağduru korkutmak amacıyla almaya g...
 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E:2017/4209, K:2018/12707

  Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E:2017/4209, K:2018/12707

  ...dava konusu 5569 ada 20 parselin davalı ,, adına tescil edildiği akit tablosunn ilk tesis tarihinden itibaren istenmesine rağmen 01 02 2016 tarihli zaten dosya içerisinde mevcut olan akit tablosu gönderilmiştir mahkemelerin birinci görevi yargılamaların geçikmesine engel olacak gerekli önlemlerin alın...
 • Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:2014/33318, K:2015/1548

  Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:2014/33318, K:2015/1548

  ... 09 2014 tarih ve 2014 18871 e 2014 21121 k sayılı geri çevirme kararının 1 nolu bendinde takip dayanağı ipotek akit tabloları istendiği halde, zaten dosyada bulunan ipotek belgelerinin yeniden gönderildiği görülmüştür ara kararda açıkça belirtildiği şekilde ipotek akit tablolarının tekide maha...
 • Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2016/404, K:2016/4814

  Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2016/404, K:2016/4814

  ...tahkikat evraklarının(iş kazası inceleme raporunun) gönderilmesi için mahalline geri çevrilmesine karar verildiği, mahkemenin ise bu karar sonrasında zaten dosyada mevcut olan,, ve ,, bakanlığı İş kazası İnceleme raporunu dosyaya gönderdiği anlaşılmaktadır oysa ki istenen evrak ,,kurumu rehberlik ve ,,...
 • Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E:2013/9152, K:2013/8280

  Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E:2013/9152, K:2013/8280

  ..., kadastro mahkemesine ait 2007 348 2009 15 esas ve karar sayılı dava dosyasının getirtilmesi istenilmiştir ancak anılan dosyanın eldeki dosyamızda zaten mevcut bulunan bazı evrakların suretleri eklenerek dairemize geri çevrilmiştir bu nedenle 3 bir yazışmaya meydan verilmeksizin bizzat hakim denet...
 • Yargıtay 15. Ceza Dairesi E:2013/11535, K:2015/337

  Yargıtay 15. Ceza Dairesi E:2013/11535, K:2015/337

  ...ğı,, plakalı cekici ve dorsenin sanığa trabzon 3 İcra müdürlüğünce yedi emin olarak teslim edildiği, araçların geriye teslimi istendiğinde araçları zaten teslim ettiğini beyan ederek teslim etmediğine ilişkin anlatımın mahafaza görevini kötüye kullanma suçunu tanımlaması karşısında; İddianamedeki anla...
 • Yargıtay 2.Ceza Dairesi E:2010/28660 K:2012/16194

  Yargıtay 2.Ceza Dairesi E:2010/28660 K:2012/16194

  ...nde bir yazar var sevgili dinleyiciler tabi kerameti kendinden menkul adı aydın galiba soyadı da a,, hep okuduğum en kötü yazıları bu kişi yazar zaten kendisi gazeteci değil eski rekabet kurulu başkanıydı hasbel kader işte adamını bulup gazetede kendini maaşa bağlatmış efendim bana dava açmış ke...
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2013/17122, K:2014/1359

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2013/17122, K:2014/1359

  ...da atıfta bulunulan davacı ,, a ait ibranamenin ve kıdem tazminatı hesap tablosu dosyada olmadığından; söz konusu belgelerin celbi istenilmiş ise de; zaten dosya arasında bulunan dava dışı ,, a ait belgelerin gönderildiği anlaşılmakla, bilirkişi raporunda atıfta bulunulan davacı ,, a ait ibraname ile kıd...
 • Sitemizde Yargıtay kararlarını, nokta atışı bulma imkanınız vardır. İçtihat programcılığını 21, yüzyıla taşıyan Hukuk Work’ün arama imkanından Hukuk Medeniyeti sitemizde ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hukuk Work’ün, profesyonel bir çok özelliğinden faydalanmak için ise lütfen tıklayınız.


 • Daha fazla sonuç ve aramanızı kolaylaştıracak eşşiz, kullanıcı dostu bir çok özellik için
  Hukuk Work'u 2 ay ücretsiz keşfedin ...