zedeleme kararları

, arama sonuçlarını akıllı içtihat arama motoruyla listelemektedir.

 • Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2012/10946 K:2012/14378

  Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2012/10946 K:2012/14378

  ...mahkemesİ aslİye hukuk mahkemesİ dava türü tenkİs taraflararasındagörülen davada; davacı,miras bırakanın saklı payı zedeleme kastıyla, her iki davalıya vasiyetname ile banka hesaplarını,davalı ,, vakfına ise hibe ile 410 ada 3 parsel sayılı taşınmazda yer alan 6 numaralı bağımsız bölümü devret...
 • Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E:2015/14295, K:2018/12908

  Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E:2015/14295, K:2018/12908

  ...sİ aslİye hukuk mahkemesİ taraflararasındagörülen davada; davacılar, mirasbırakanları ,, ın davaya konu 3 nolu meskenini saklı paylarını zedeleme kastıyla davalı vakfa hibe ettiğini ileri sürerek tenkise karar verilmesini istemişlerdir davalı, temlikte saklı payı zedeleme kastının bulunmadığ...
 • Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E:2012/9395, K:2012/13391

  Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E:2012/9395, K:2012/13391

  ...,olmadığı taktirde tenkis isteminde bulunmuştur davalı vekili, temlik tarihinde murisin hukuki ehliyete sahip olduğunu, bağış işleminde saklı payı zedeleme kastının bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur mahkemece, miras bırakanın temlik tarihinde hukuki ehliyete sahip olduğu ve saklı p...
 • Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2013/16665 K:2014/5973

  Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2013/16665 K:2014/5973

  ...det taşınmazını kadastro tespitinden önce bağışladığını, yapılan işlemlerin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu, murisin saklı payını zedeleme kastı ile hareket ettiğini ileri sürerek tenkise karar verilmesini istemiştir davalı, davanın reddini savunmuştur mahkemece, miras bırakanın sa...
 • Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E:2015/872, K:2017/4322

  Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E:2015/872, K:2017/4322

  ...saklı paylarını zedelediğini ileri sürerek saklı payı aşan kısmın iptaline karar verilmesini istemişlerdir davalı, dava konusu temlikin saklı payı zedeleme kastı ile yapılmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur mahkemece, davalıya yapılan kazandırmanın saklı payı zedeleme kastı taşımadığı ve d...
 • MAHFUZ HİSSE, MAHFUZ HİSSE, SAKLI PAY, TENKİS DAVASI, , MAHFUZ HİSSE

  MAHFUZ HİSSE, MAHFUZ HİSSE, SAKLI PAY, TENKİS DAVASI, , MAHFUZ HİSSE

  ...oğlu hasan ile torunu aziz e hibe etmiştir mirasbırakanın ölümünden bir yıldan daha önceki zamanda gerçekleştirdiği bağışlamalar, ancak saklı payı zedeleme kastıyla yapıldığının aşikar olması halinde tenkise tabi olur (tkm m 507 4) davalılara yapılan bu bağışların saklı payı zedeleme kastıyla yapıldı...
 • Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E:2019/395, K:2019/1710

  Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E:2019/395, K:2019/1710

  ...kik hakimi ,, ın düzenlemiş olduğu rapor okundu, açıklamaları dinlendi, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü karar dava, tenkis isteğine ilişkindir davacı, mirasbırakan ,, un ,,köyü nde bulunan taşınmazlarını mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla ölen oğlu ,, a hibe ettiğini, ,, un ölümü ile taş...
  ...mahkemesİ aslİye hukuk mahkemesİ dava türü tenkİs taraflararasındagörülen tenkis davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla, tetkik hakimi ,, ın düzenlemiş olduğu rapor okundu, açıklamaları dinlendi, do...
  ...tmediği bulunan bu rakam üzerinden hesaplanır tasarruf oranı aşılmış ise tasarrufun niteliğine göre icap ederse kazandırma işleminde, saklı payları zedeleme kastının bulunup bulunmadığı objektif (nesnel) ve sübjektif (öznel) unsurlar dikkate alınarak belirlenmelidir zira tasarruf oranını aşan her kazand...
 • Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E:2014/3610, K:2015/3117

  Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E:2014/3610, K:2015/3117

  ...an annesi f ö in kayden malik olduğu 1494 parsel sayılı taşınmazını, davalı gelinine bağış suretiyle devrettiğini, yapılan işlemin saklı payı zedeleme kastı taşıdığını ileri sürerek tenkise karar verilmesini istemiştir davalı, bağış işleminin saklı payı zedeleme kastı ile değil minnet duygusu ile...
 • Sitemizde Yargıtay kararlarını, nokta atışı bulma imkanınız vardır. İçtihat programcılığını 21, yüzyıla taşıyan Hukuk Work’ün arama imkanından Hukuk Medeniyeti sitemizde ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hukuk Work’ün, profesyonel bir çok özelliğinden faydalanmak için ise lütfen tıklayınız.


 • Daha fazla sonuç ve aramanızı kolaylaştıracak eşşiz, kullanıcı dostu bir çok özellik için
  Hukuk Work'u 2 ay ücretsiz keşfedin ...