zemin kararları

, arama sonuçlarını akıllı içtihat arama motoruyla listelemektedir.

 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E:2016/4309, K:2018/8060

  Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E:2016/4309, K:2018/8060

  ...mahkemesİ asliye hukuk mahkemesi k a r a r tasarruf konusu,,346 ada 1 parsel 1 42 arsa paylı taşınmaz üzerindeki l blok, zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm, l blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm, n blok zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm, n blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölümlere ait (davalı borç...
 • Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E:2017/98, K:2018/5879

  Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E:2017/98, K:2018/5879

  ...i konuşuldu karar heyetçe incelenmesine gerek görülen, satış sözleşmesine konu, ,, ,, mahallesi ,, ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın zemin kat 13, zemin kat 14, zemin kat 15 ve zemin kat 16 nolu bağımsız bölümlerin davalılar ,, ve ,, ya satışına ilişkin resmi satış akit tablolarının i...
 • Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E:2015/13046 K:2016/10572

  Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E:2015/13046 K:2016/10572

  ...rı yerinde değildir ancak;dosya içerisindeki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporlarının incelenmesinde; tarafların murisleri tarafından yapılan ve zemin katta ve 1 katta birer bağımsız bölümden oluşan binanın zemin kat bağımsız bölümün davalıların, birinci kattaki bağımsız bölümün ise davacıların ku...
 • Yargıtay 2. Ceza Dairesi E:2016/186, K:2016/3741

  Yargıtay 2. Ceza Dairesi E:2016/186, K:2016/3741

  ...lunan dairede kendisinin ikamet ettiğini beyan etmesi, 13 06 2013 tarihli keşif zaptında dinlenen tutanak düzenleyicisi tanık 4 katlı binanın zemin katında bulunan daire için sayaç olmaksızın direk hat çekmek suretiyle kaçak elektik kullanıldığından tutanak düzenlendiğinin beyan etmesi,bilirkişi...
 • Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E:2014/10272, K:2014/11107

  Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E:2014/10272, K:2014/11107

  ... mahkemesİ ticaret mahkemesi k a r a r uyuşmazlığın zemin kaplama işini konu alan eser sözleşmesinden kaynaklanmasına göre, dosyanın temyiz incelemesi dairemizin görevi dışındadır sonuç yukarıda açıklanan nedenle...
 • Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E:2014/8528, K:2014/9354

  Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E:2014/8528, K:2014/9354

  ...mahkemesİ ticaret mahkemesi uyuşmazlığın dekoratif zemin kaplama işini konu alan eser sözleşmesinden kaynaklanmasına ve mahkemenin nitelemesinin de bu yönde bulunmasına göre, dosyanın temyiz incelemesi dairemizin görevi dışındadır sonuç yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın temyiz inceleme...
 • Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E:2015/18192, K:2016/1401

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E:2015/18192, K:2016/1401

  ...mahkemesİ sulh hukuk mahkemesi davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu taşınmazda a blok bodrum + zemin + 6 kat 28 daire ve b blok bodrum + zemin + 6 kat 28 daire ve toplam olarak 56 daire, 2 otopark ve 2 bodrum ile c blok bodrum + zemin + 6 kat 28 daire ve d blok bodrum + zemin + 6 kat 21 dair...
 • Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E:2011/15147, K:2012/526

  Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E:2011/15147, K:2012/526

  ...n hafriyatın kaldırılıp, taşınmazın kullanabilecek hale gelip gelmeyeceği belirlenerek, kullanılmaz hale gelmiş ise, eski hale getirme masrafları ile zemin bedeli hesaplanarak, zemin bedeli eski hale getirme masrafından az ise taşınmazın zemin bedeline, zemin bedeli fazla ise eski hale getirme masrafına...
 • Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E:2017/4239, K:2017/9440

  Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E:2017/4239, K:2017/9440

  ...günlük süre verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir dava konusu uyuşmazlık projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istemine ilişkindir dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece projeye aykırılıklar tespit edilerek eski hale geti...
  ...dosya incelendi, gereği düşünüldü k a r a r davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının arsa vasıflı taşınmaz üzerinde kurulu binanın zemin katındaki 1 ve 2 nolu iki adet işyerini ortak alanları da içine alacak şekilde,, markete kiralamış olması veya kullanımına tahsis etmiş olması nedeni...
 • Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2008/12015 K:2009/954

  Yargıtay 1.Hukuk Dairesi E:2008/12015 K:2009/954

  ...;           karar dava, yolsuz tescil nedenine dayalı tapu iptali tescil, olmadığı takdirde alacak isteğine ilişkindir mahkemece, alacağa karar verilmiştir dosya içeriği ve toplanan delillerden, m ç p ve a m p tarafından g e ve c e aleyhine 24 1 20...
  ...i aslİye hukuk mahkemesİtarİhİ 08 05 2008numarasi 2007 220 2008 146taraflararasındagörülen davada;davacı, maliki bulunduğu 17 sayılı parseldeki zemin + 1 kattan oluşan işyerinin 2002 57 sayılı icra takip dosyasında sadece 29 m2 lik zemin katının haczedilip değer tespiti yapıldığını ve bu hali ile...
 • Sitemizde Yargıtay kararlarını, nokta atışı bulma imkanınız vardır. İçtihat programcılığını 21, yüzyıla taşıyan Hukuk Work’ün arama imkanından Hukuk Medeniyeti sitemizde ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hukuk Work’ün, profesyonel bir çok özelliğinden faydalanmak için ise lütfen tıklayınız.


 • Daha fazla sonuç ve aramanızı kolaylaştıracak eşşiz, kullanıcı dostu bir çok özellik için
  Hukuk Work'u 2 ay ücretsiz keşfedin ...