zillet kararları

, arama sonuçlarını akıllı içtihat arama motoruyla listelemektedir.

 • Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E:2015/13936, K:2017/2612

  Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E:2015/13936, K:2017/2612

  ...u zilliyet ve tasarrufu 50 yıla aşkın bir zamandan beri ve babadan kalma olduğunu, hazine adına yapılan bu tespitin iptalini ve kendi adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir mahkemece yapılan yargılama sonucu davacının davasının kısmen kabulü ile; dava konusu batman ili kozluk ilçesi yolaltı köyünde bulunan 608 ada 18...
  ...mahkemesİ asliye hukuk mahkemesi taraflar arasındaki tapu iptali ve tescili davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün yargıtayca incelenmesi davalı hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü k a r a r davac...
  ...e,,, ili, ,, ,,mahallesi 608 ada 18 parsel nolu kendisine ait ve zilliyet ve tasarrufu altında bulunan taşınmazın hazine adına gözüktüğü, tasarruf ve zilleti kendini bildiği bugüne kadar devam ettiğini, bu zilliyet ve tasarrufu 50 yıla aşkın bir zamandan beri ve babadan kalma olduğunu, hazine adına yapıla...
 • Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E:2013/4749, K:2014/1008

  Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E:2013/4749, K:2014/1008

  ...taşınmazın imar ve ihya edildiğini, orman kadastro çalışmaları sırasında orman dışı bırakıldığını iddia ederek, taşınmazın müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiştir mahkemece davanın kabulü ile (a) harfi ile gösterilen 1800,50 m&² taşınmazın davacı adına tesciline karar verilmiş; davalı ,, ve orman yönetimi...
  ...tarafından temyiz edilmiştir dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, medeni kanunun 713 maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tescili istemine ilişkindir çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce 10 05 1982 tarihinde ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu ile 21 08 1987 tari...
  ...ava dilekçesi ile; konaklı beldesi, gerpelit mevkiinde kain, sınırlarını belirttiği yaklaşık 1800 m&² yüzölçümündeki taşınmazı müvekkilinin 35 yıldır zillet ve tasarruf ettiğini, taşınmazın imar ve ihya edildiğini, orman kadastro çalışmaları sırasında orman dışı bırakıldığını iddia ederek, taşınmazın müve...
 • Evlilik dışında doğan çocuk - kayyım - bir yıllık süre

  Evlilik dışında doğan çocuk - kayyım - bir yıllık süre

  ...doğrudan doğruya ona vermemiştir ananın maddi ve manevi sıkıntı içinde bulunması, tereddütler geçirmesi, çocuğun babası ile evlenmeyi ümit etmesi, zillet ve hicaptan korkması, hukuki bilgiden mahrum bulunması gibi sebepler bu hakkın anaya tanınmamasını zaruri kılmıştır (egger çağa ter sa 231 232 )...
 • Sitemizde Yargıtay kararlarını, nokta atışı bulma imkanınız vardır. İçtihat programcılığını 21, yüzyıla taşıyan Hukuk Work’ün arama imkanından Hukuk Medeniyeti sitemizde ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Hukuk Work’ün, profesyonel bir çok özelliğinden faydalanmak için ise lütfen tıklayınız.


 • Daha fazla sonuç ve aramanızı kolaylaştıracak eşşiz, kullanıcı dostu bir çok özellik için
  Hukuk Work'u 2 ay ücretsiz keşfedin ...