Anayasa Mahkemesi Kararları bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi Kararları ve Anayasa Mahkemesi Karar Arama İpuçları

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi Kararları ve Anayasa Mahkemesi Karar Arama İpuçları


Bu makalemizde, hukuki uyuşmazlıklarda ihtilafın çözümünde emsal karar bulmak amacıyla sıkça ihtiyaç duyulan Anayasa Mahkemesi kararlarının ne olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin tanımı, emsal kararın ne işe yaradığı, kolayca Anayasa Mahkemesi karar aramanın nereden ve nasıl yapılabileceği, online içtihat programı olan Hukuk Medeniyeti ve Hukuk Work ile üyelik ve ücret gerektirmeden emsal Anayasa Mahkemesi karar aramayı nasıl yapabileceğimiz konuları ele alınmıştır


Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları nedir?

Anayasa Mahkemesi, Genel Kurulu, norm denetimi yoluyla kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetleyerek kanunların iptiline ilişkin verdiği kararlara Anayasa Mahkemesi Kararları denilmektedir.

Bireysel başvurunun uygulamaya geçirilmesiyle, kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren anayasal yargı denetimi başlatılmış olup AYM'si, bireysel başvuru kararları verebilmektedir. Buna göre, 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla herkes, Anayasa’mızda güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilmektedir.

Anayasa Mahkemesi bu kararların dışında, Yüce Divan yargılamaları, siyasi parti kapatma davaları, milletvekilliğinin düşmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı seçimi gibi konulanda da karar verme görev ve yetkisi bulunmaktadır.


Anayasa Mahkemesi emsal kararları nedir?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları, bu kararın verildiği dosya açısından bağlayıcı ise de benzer hukuki durumlarda bağlayıcı nitelikte olmayıp Anayasa Mahkemesi kararları emsal karar niteliğindedirler. Anayasa Mahkemesi kararlarının, tamamı için emsal karar niteliğinde olduğunu söylemek mümkün değildir, istisnai kararlar olduğu gibi,hatalı verilen kararlar da bulunmaktadır ki bu tür Anayasa Mahkemesi kararlarının emsal karar olma özelliği bulunmamaktadır.


Anayasa Mahkemesi karar aramasını nereden yapabilirim ?

Emsal kararları, Yüksek Yargının internet sitelerinden de aratabilirsiniz. Ancak tam metin arama desteği bulunmadığı gibi her arama için Captcha doğrulaması yapılması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi kararları resmi sitesinde yayınlanmaktadır. Resmi siteye gitmek için lütfen tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi kararı aramak için en kolay ve başarılı arama motoruna ulaşmak için lütfen tıklayınız : Anayasa Mahkemesi Kararları

Tüm Yüksek Yargı Kararlarını kolayca ve çok daha başarılı bir şekilde aramak Karar Arama Sayfamızdan faydalanabilirsiniz.


Anayasa Mahkemesi karar arama tüyoları

Anayasa Mahkemesi karar araması için hukukçu olmanız bile gerekli değildir. Öncelikle hukuki sorununuzu bir düşünün, sonra bu hukuki sorunu, tercihen üç veya 10 kelime aralığında tanımlamak isteseniz hangi kelimeler ile tanımlardınız onu düşünün ve bulduğunuz bu kelimeleri Anayasa Mahkemesi karar arama motorumuza yazın ve de enterlayın. Hepsi bu kadar.

Örnek;

1- tutuklama kişi hürriyeti ve güvenliği

2- sınınr dışı hayata saygı

3- yargılamanın uzun sürmesi makul sürede yargılanma hakkı

Gördünüz gibi Anayasa Mahkemesi karar arama oldukça kolay.

Bu konuda pratik bilgi edinmek ve sonuçta karar arama için Karar Arama Sayfamızdan faydalanabilirsiniz.