Yargıtay Karar Arama motorumuzun seçtikleri :        

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
17 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
18 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
20 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
20 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
20 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
20 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
26 gün Önce soruldu
Masa sandalye
29 gün Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

İŞYERİ - kar payı - hizmet akdi - Bilirkişi raporu

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, ihbar tazminatı ile ücret alacağı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edil

asliye hukuk mahkemesi - TEMYİZ DİLEKÇESİ - Tapu kaydı - KADASTRO - TAŞINMAZ

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RTapulama sıra

Ziynet Eşyası Alacağı - TAZMİNAT - KUSUR - davacı (kadın) - Nafaka - ispat yükü altındadır. - evde kaldığını - evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu - dava konusu ziynet eşyasının varlığını - delillerin takdi

MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma- Ziynet Eşyası AlacağıTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından; kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar, velayet düzenlemesi ve kadının kabul e

hukuka aykırılık - İDDİANAME - görevi ihmal - kamu davası - basın özgürlüğü - direnme karari - YETKİ - İŞYERİ

ESAS NO : 2009/4-113 KARAR NO : 2009/140 MAHKEMESİ : İstanbul 5. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 04/11/2008NUMARASI : 2008/216-2008/203 Taraflar arasınDaki “Manevi Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 1

TANIK BEYANLARI - Beraat kararı - hakaret. - ÇELİŞKİ

MAHKEMESİ :Sulh Ceza MahkemesiSUÇLAR : Hakaret, basit yaralamaHÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraatYerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:1-) Sanığın yaralama suçuna ilişkin kararda öngörülen cezanın nitelik ve niceliği

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi E:2013/19517 K:2014/73

MAHKEMESİ : Sulh Hukuk MahkemesiDava dilekçesinde, bağımsız bölümde meydana gelen arızanın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz edilmiştir.Y A R G I T A Y K A R A R ITemyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra

hukuk usulü muhakemeleri kanunu - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu - KARAR DÜZELTME - Takibin iptali - BOZMA ÜZERİNE - iyiniyet - DİRENME - İCRA

MAHKEMESİ : İstanbul 15.İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ :27/11/2012NUMARASI :2012/1015 E 2012/1460Taraflar arasındaki “takibin iptali“ davasından dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; İstanbul 15.İcra Hukuk Mahkemesinden verilen 27.11.2012 gün ve 2012/1015 E-2012/1460 K. sayılı kararın bozulmasını kapsa

İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE AÇILACAK TAHLİYE DAVASI

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşmazlık iki haklı ihtar nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece istemi

MÜDAFİİ - TUTUKLULUK - Tahliye

Tebliğname No: 1 - 2013/22892MAHKEMESİ : Aydın 2. Ağır Ceza MahkemesiTARİHİ VE NO: 23/10/2012, 2012/222 (E) ve 2012/315 (K)Suç : Kasten öldürmeye teşebbüsTÜRK MİLLETİ ADINA1-Sanık Bilal müdafiinin yasal süreden sonra gerçekleşen duruşmalı inceleme isteminin CMUK.nun 318. maddesi uyarınca reddine kar

Sebepsiz zenginleşme kuralları - TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - tapu sicil müdürlüğü - hak düşürücü süre - Uygulanacak yasa - TEMYİZ DİLEKÇESİ - Orman kadastrosu - MAHKEME KARARI - mülkiyet hakkı - yolsuz tescil - satış bedeli - resmi gazete - Tapu kaydı

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı Hazine ve müdahil Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: Dav