Emsal Karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Emsal karar nedir, ne işe yarar, hangi kararlar emsaldir?

Emsal karar nedir, ne işe yarar, hangi kararlar emsaldir?


Hukuki sorunların çözümünde, önemli enstrümanlardan biri olan emsal karar nedir, ne işe yarar, bir karar ne zaman emsal teşkil eder, emsal karar uyulması zorunlu bir karar mıdır, çelişkili emsal kararlar olabilir mi, emsal kararlar değişir mi , emsal karar en kolay nasıl bulunur konu başlıkları bu makalede açıklanmaya çalışılacaktır


Emsal karar nedir?


Emsal karar, daha önce verilmiş bir mahkeme kararının, benzer bir hukuki uyuşmazlıkta uygulanabilme olanağıdır. Emsal kararın bu özelliği nedeniyle; karar aşamasına gelmemiş bir davada taraflar, kendi lehlerine karar verilmesi için benzer davalarda daha önce verilen ve kendi lehine olan kararları örnek olarak mahkemeye sunarak haklı olduklarını mahkemeye kabul ettirmeye çalışırlar.

Sadece Yüksek Mahkemelerin kararları mı emsaldir?


Emsal karardan bahsedebilmek için illa yüksek dereceli mahkeme tarafından verilmesi gerekmemektedir. Ancak üst mahkemelerin – örneğin Yargıtay veya Danıştay'ın emsal kararlarının , örnek olarak kabul görmesi daha olasıdır.Emsal karar bağlayıcı mıdır?


Kararlar, bu kararın verildiği dosya açısından bağlayıcı ise de benzer hukuki durumlarda yani emsal karar olarak kullanılacağı zaman bağlayıcı nitelikte değillerdir.

Emsal karar bağlayıcı değil ise ne işe yarıyor


Her ne kadar emsal karar mahkemeleri bağlayıcı nitelikte değil ise de ilk derece ve istinaf mahkemeleri, önlerindeki uyuşmazlıkları, Yüksek Yargının daha önce başka dosyalarda vermiş oldukları emsal kararlara uygun olarak karar vermeyi büyük çoğunlukla tercih etmektedir. Bu tercihin nedeni gerek Yüksek Yargının , son sözü söyleyecek üst mahkeme olmasından gerekse Yüksek Yargı kararlarının yıllara dayanan, hukuki gerekçesi sağlam yerleşik uygulamaya dayanmasından kaynaklanmaktadır.Her karar emsal karar mıdır?


Mahkeme kararlarının tamanın emsal karar niteliğinde olduğunu söylemek mümkün değildir, istisnai kararlar olduğu gibi, hatalı verilen kararlar da bulunmaktadır ki bu tür kararlarının emsal karar olma özelliği bulunmamaktadır.Diğer dosyalar açısından da bağlayıcı olan kararlar var mıdır?


İçtihadı Birleştirme kararları, diğer mahkeme kararları içinde emsal karar olma ötesinde diğer dava dosyalarında da bağlayıcı özelliği bulunmaktadır.Emsal karar ile Yerleşik uygulama arasında bir fark var mı?


Emsal kararır, uzunca bir süre değişkliğe uğramadan benzer uyuşmazlıklarda uygulanmasın halinde ise emsal karar, yerleşik karar , yerleşik uygulama özelliğini de kazanacaktır. Emsal kararın, yerleşik karar seviyesine ulaşması halinde bu kararın aksine karar verilmesi pek de mümkün olmayacaktır.Emsal karar aramasını nereden yapabilirim ?


Karar arama için Karar Arama Sayfamızdan faydalanabilirsiniz.