Reformları bürokratlardan beklemek.....!!

İngiliz Muhipler Cemiyeti

Güncel kurtuluş mücadelesi adalet sisteminde verilmesi gerekir.

______________________________

Reformları bürokratlardan beklemek..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_________________________


1 hakim, 48 insan eder! Nasıl ve neden mi, ortalarda yazıyor.
________________________
Geçen yıl, kışın havaların çok soğuk olmasının nedeni: HAVALARIN ısınması imiş.

Nasıl mı? 
Küresel ısınma nedeniyle, kutuplarda aşırı erime ---> Işığın ve ısının kutuplardaki su tarafında daha çok emilmesi ----> Denizlerdeki sıcak akıntıların daha ısınması----> Kutuplar ve ekvator arsındaki alacak (ne alacağı, hukuk davalarına bakmayalı 2 sene oldu ama nerden geldi ise aklıma ALCAK)-yüksek basınç alanlarında değişiklik------> Kutup soğuklarını, kutuplara hapseden hava basıncının YETERSİZ kalması.
_________________

Adalet.org un paylaşım sitesi olarak, değer üretebilmesi için,

Düşünüp, katılımda bulunan forumcuları olarak bizlerin, fikir üretme-katma mantığımızı biraz daha zorlamamız gerekiyor. 

_____________________


KARŞIT gibi GÖZÜKEN fikirlerimiz bile, aslında bir biri ile karşıt olmayabilir.

"havaların çok soğuk olmasının nedeni: HAVALARIN ısınması" görüşünde olduğu gibi.

Aynı şeyi, farklı yerlerinden tutup da, bunun bilincine varmayarak, daha sonra da "aynı hususa ilişkin dile getirdiğimiz farklı yönler" nedeniyle, anlaşamadığını zannedip, bir de üzerine tartışmak!!!!.

_________________

Bir örneği: forumdaki "HUKUKÇU BİLİRKİŞİ" tartışması

_________________________

Aslında dile getirdiğimiz yani "fil"in, tuttuğumuz her biri yeri"ne göre fil'i tanımlamanın farkına varmalı.
Tanımlamalarımızı birleştirerek ANA tanımı yapıp : "BU BİR FİL DİR" diyebilmeliyiz. 

_______________________________________

Kararların yerindeliği, adilliği, savunma hakkının kısıtlanması, duruşmalarda yeteri kadar savunma için süre verilmemesi, bozulan karar oranın yüksek olması, bozma ilamlarının doğruluğu, bilirkişiden yersiz ve gerekçesiz rapor aldırılması, iddiaların (iddianame- dava dilekçesi-cevap dilekçesi) kalitesi,.....

Hangi soruna el atarsanız atın, parça parça tanımladığımız her sorunun altından UZMANLAŞMAMA çıkmaktadır.

FİL 'in adı "UZMANLAŞAMAMADIR"

______________________________________

Hayır, diyeceksiniz ki iş yükü, angaryalar, ikide bir çıkan tayinler, değişen yetkiler, hakim-savcı-avukatların kalitesi....


HEDEFİMİZE uzmanlaşmayı bir koyalım bakalım neleri değiştirebiliyor?

Öncelikle uzmanlaşma için, ikide bir tayin çıkmaması, yetkilerin sık değil istisna olarak değişmesi, 
Çaprak yetki mi? oda ne ki denmesi. Sulh hakimi isek asliye veya üst mahkeme hakimliği için kıstasların ve sürenin bulunması,
Amelelik ve angarya işlerin hakim-savcılar üzerinden kaldırılması,
Kesinleştirme infaz bürosunun adliyedeki tüm bu işleri yapması, mahkeme kaleminin sadece duruşma ve ara kararlara odaklanması, 
en basit ara kararın değil, en nitelikli ara kararın bile kalemce kendiliğinden, hakime sormadan yerine getirilmesi, 
Hakim ve savcıların tek işinin karar vermek olması,
Avukat diplomasını alanın hemen tüm mahkemelere çıkamaması,
Avukatın ceza ve hukuk avukatı olarak ayrılması
Daimi infaz savcılığı, cezaevi savcılğı.... uzman savcılıkların kural olması,
....
gerekecektir.

Artık davaCI avukatına delilerini ibrazı için 3. celsede süre verip de, AVUKATA neden kesin sürenin sonuçlarını açıklamadın diye bozan Yargıtay görüşü olmayacak,

Elindeki dosyası bittiği zaman, işi de biteceğinden, karar verdiği dosyaların angaryaları yine kendisine kalmayacağından;karar çıkarmak ve DAİMİ-İlelebet mahkemesinde rahat, az derdestli, sorunsuz dosyalı yaşamanın mutluluğunu aracaktır.

Kararlar davanın kabulü ise, neredeyse "mükemmel olan dava dilekçenin" gerekçesi ile,
red ise cevap dilekçesinin gerekçesi ile çıkacaktır.

_____________________________

Olan: UZMANLAŞAMAMA.

___________________

Biz hakimi SORUMLULUK açısından:

"Üniversitelerde Anayasa hukuku anabilim dalı, 1- genel kamu hukuku anabilim dalı, 2- hukuk felsefesi ve sosyolojisi anabilim dalı, 3- idare hukuku anabilim dalı, milletlerarası hukuk anabilim dalı, 4-ceza ve 5- ceza muhakemesi hukuku anabilim dalı, 6- mali hukuk anabilim dalı, hukuk tarihi anabilim dalı, 7- iş hukuk ve sosyal güvenlik hukuku anabilim dalı, 8- medeni hukuk anabilim dalı, 9- medeni usul hukuku ve 10- icra-iflas hukuku anabilim dalı, milletlerarası özel hukuk anabilim dalı, roma hukuku anabilim dalı, 11- ticaret hukuku anabilim dalı
Yargıtay'da 15 Ceza dairesi ve 22 Dairesi" yerine hiç utanmadan koyarken, tüm bunları tek bir hakimin yapabileceği güçte görüp de, 11+15+22 = 48 katı sorumluluk altında ezip (48 rakamı uzmanlıkların, dairelerin sayısının toplamı= Hocalar kadar teoriyi bilip, yargıtay kadar uygulamayı bilmesi zorunluluğu nedeniyle ikisi toplandı)

Üzerindeki en KÜÇÜK angaryayı BİLE almayı ve hatta bunu DÜŞÜNMEYİ bırak, 
bir de tam tersine ESD(ekonomik sosyal durum araştırması için yazılan) müzekkeriyi bile E İMZA İLE 20 saniye vakit ayırarak imzalamak.... gibi yükümlülükler yüklüyoruz.


_______________________

Meslekte 11 yılımı doldurdum, ceza hakimi miyim hukuk hakimi miyim halen bilmiyorum!
Kütüphanemde, tek bir doktora kitabı yok!!!!!!


Ceza hakimi olduğumu baştan beri bilse idim ve de 3 bölge sistemine göre bulunduğum yerde en az 5 sene kalacağımı, sulh cezadan (sulh hukuk)başlamam gerektiğini,
Asliye ceza (hukuk)(aile, ticaret, fikri ve sınai haklar....için ayrı kıstaslar ve sertifikalar gerektiğini) için 5 yılın geçmesinin zorunlu olduğunu, ağır ceza için 7 sene, ÖYM için 10 sene geçmesi gerektiğini bilse idim;

İlk beş yılda ceza ve sulh cezayı (sulh hukuku) su gibi yutar, doktirin kitaplarını, makaleleri rafıma dizer, MAKALE YAZMAYA BAŞLARDIM.

Bir hakimin İŞİ SADECE KARAR VERMEK olsa idi,
Yani infaz, kesinleştirme, değişik iş, temyiz işleri, nöbet olmasa idi.
Bu işler ne kadar vakit alır mı ki??????

Bakınız: "Karar Başına 3 Dk, Süper Adalet"
......

Böyle bir hakim yetişse idi, o hakim ile birlikte aynı nitelikte avukat da, katip de, müdür de bir birlerini yetiştirirdi.

Öyle bir hakimle, istediğiniz şekilde BİLİRKİŞİ de, ayrıca bir kuruma gerek olmaksızın bile yetişirdi.______________________________

Her hatamızı ve hatta yaygınlaşan KASTİ YANLIŞLARIMIZI tabi ki yukarıdaki UZMANLAŞAMAMA sorununa bağlamıyorum.

Basit bir inceleme ile içinden çıkılabilecek dosya bile hukukçu bilirkişiye veriliyorsa!!!!!!!!!

Ama ANA SORUNU ÇÖZEMEDİĞİMİZ SÜRECE, istisnalar da, istisnaların ÇOĞALMASI, GENELLEŞMESİ de sistem içinde erir gider, görünmez, dokunulmaz olur.

Ne zamana kadar görünmez olur? Güç, size dokunmak isteyene kadar.

Önceki Forum

Yeni ve Bağımsız HSYK'dan beklentilerimiz

Sonraki Forum

Parya Hakim ve Asil Kamyon

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.