MİNİMAL ADALET

 

MİNİMAL ADALET...

Yaklaşık 10 yıl evvel Yeni Ceza Kanunu Tanıtım Seminerlerinde hakimin, sanık hakkında alt veya üst sınırdan ceza tayin ederken bir heykeltraş ,bir ressam ,bir arkeolog gibi hareket etmesi gerektiği anlatılmıştı.

O tarihlerde akademisyen bir arkadaşımızın bu konuda verdiği örneği bende bir çok seminerlerde anlatma fırsatı bulmuştum.O örneği dilim döndüğünce toparlayarak burada paylaşmak istiyorum...

Türkiye’den Fransa’ya göç eden kalabalık Türk ailesi ,aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen yaşadığı topluma uyum sağlamakta güçlük çekmekte,evin haylaz büyük oğlu ise çalışmak yerine kısa yoldan para kazanma derdindedir…Sözde evin direği olan ağabeyin suç örgütleri ile tanışması geç olmaz…Bir müddet sonra sokak başlarında uyuşturucu satıyordur artık ...Evin küçük oğlu ise kendine uygun bir iş aramakla meşgulse de bir gün kendisini , ağabeyi ile birlikte farklı sokak başlarında uyuşturucu satmakta bulur…

Yapılan operasyon sonucu ağabey ve küçük kardeşi üzerlerinde aynı miktarda satılmaya hazır uyuşturucu madde ile yakalanırlar…

Yargılama başlamıştır…
Fransız yargıç , işledikleri suçun cezasının 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olduğunu söyler…
Ancak Fransız Yargıç, adil bir yargılamanın sadece devletler için değil, yargılanan sanıklar için de önemli olduğunun farkındadır…
Yargıç dosyayı inceledikten sonra ilk talimatını verir…
Sanıklar Türk vatandaşı ve aynı zamanda ağabey –kardeştirler…
Sanıklar hakkında ayrıntılı sosyal inceleme raporu düzenlenmelidir…

Günler sonra raporlar ve Yargıçın kişisel araştırmaları tamamlanır ve KARAR GÜNÜ gelir çatar…
Yargıç her iki sanığı kürsüye davet eder…
İşledikleri suça ilişkin kanun maddesini ve haklarındaki suçlamaları anlattıktan sonra verilen cezayı açıklar…
Uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak suçundan ağabeye 5 yıl , kardeşine ise 3 yıl ceza verir…

Sanık vekilleri şaşkındır….
Sanıkların eylemleri birliktelik arz etmesine rağmen, verilen cezalardaki makas aralığı neden farklılık göstermiştir ? ...

Yargıç şaşkınlığın farkındadır…Biraz sonra gerçekçesini açıklar…

'' Sanıklar Fransa'da yaşayan Türk Vatandaşları oldukları gibi , Fransız aile yapısından farklı olarak ataerkil bir yaşam tarzında yetiştirilmiş ağabey-kardeştirler... Aralarındaki abi-kardeş ilişkisi, aynı zamanda küçük kardeşin büyüğüne saygısını arttırabileceği gibi , ağabeyin kardeşi üzerinde otoriter baskı kurmasına da yol açabilecektir...Bu otoriter baskı, kardeşlerin yetiştirildikleri ortam gereğidir ...

Her ne kadar ele geçen maddeler ve sanıkların eylemleri sabitse de , suçun faillerinden olan ağabeyin , bu suçu işlemesi için kardeşi üzerine manevi baskı kurabileceği gibi , kardeşin de yetiştiriliş tarzı gereği ağabeyinin kendisi hakkında kötü bir şey düşünmeyeceğini zannederek bu tür bir eyleme istemeden de girişmiş olabileceği toplanan sosyal inceleme raporlarından ve duruşmadaki gözlemlerden anlaşılmış ve bu gerekçelerle kardeş sanık hakkında daha az ceza verilme gereği hasıl olmuştur '' denilmek suretiyle Fransız Yargıcın hükmün kurduğu anlaşılmıştır…

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki ,Sosyal hayattan ve hayatın gerçeklerinden uzaklaşarak hukuk mesleğini icra edenlerin adalet anlayışları, her zaman MİNİMAL ADALET anlayışı olmuştur…
Saygılarımla ...

Önceki Forum

MİRASIN REDDİ DURUMUNDA MAL PAYLAŞIMININ NASIL OLACAĞI...VERASET İLAMI

Sonraki Forum

Başarılar

Yorumlar


  • SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ, SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLERİ, MEYDANA GELEN ZARARIN AĞIRLIĞI, SANIĞIN ŞAHSİ VE SOSYAL DURUMU......

    gerekçelerimizde bu klişe cümleleri hep yazarız ama ne kadar somut durumu irdeleriz bilmiyorum.

    yukarıdaki örnek bu anlamda çok çarpıcı, çok önemli bir misal teşkil ediyor.