Dolandırıcılığa yol vermemek

Yargıtay, yerleşik içtihadından vazgeçerek yeni bir görüş serdetti. Sahtelik iddiasının imza itirazı dışındaki bir nedene (yazıda sahtelik) dayanması halinde Daire daha önce , İcra Ve İflas Kanunu'nda bir düzenleme bulunmadığından HMK'nun 209. maddesinin uygulanması gerektiği görüşünde iken, daha sonra içtihat değişikliğine gidilerek, senet üzerinde bulunan yazıdaki sahtelik iddiasının borca itiraz niteliğinde olup, bu konunun da İİK'nun 169/a maddesinde düzenlenmiş olması nedeniyle, HMK'nun 209. maddesinin bu yönden de uygulama yerinin olmadığı görüşü benimsendi.

Bunun anlamı şu : enet üzerinde bulunan yazıdaki sahtelik iddiasında bulunulması halinde takip artık durmayacak.

Halbuki eski yerleşik kararın hakkaniyete ne kadar uygun olduğu bu kararda ne güzel de belirtilmiş: "...diğer yandan kötüniyetli takiplere karşı takip borçlusunun kendisini korumasını sağlayacak hukuki çareler bulmak,"

Bu içtihadın sakıncasını anlatmak gereksiz bir de şunu hesaba katınca sakınca kat be kat artıyor : bir haftalık eğitim ile adli grafoloji uzmanları olanları düşününce!

"

Önceki Forum

Türkiye’de Hukuk Eğitimi ve Adalet Sistemi

Sonraki Forum

REKABET KALİTE GETİRİR

Yorumlar

  • Ülke insanlarının hayatına kast eden beddualara benziyor!

  • hukuk derde derman olmalıdır. böylesi bir yaklşım ise sahtekarlara prim vermek olur.

  • Sahtelik iddiası : hoop takip dursun. Bence bu nedenle yerine bir karar