Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

SAYIN ADALET BAKANINA MEKTUPSAYIN ADALET BAKANINA


AÇIK MEKTUP


 


Sayın Bakanım:


Teşkilatın içinden gelmediğiniz için sizi tanımıyoruz. Lakin göreve geldiğiniz günden itibaren sizinle ilgili aldığımız olumlu bilgiler ve referanslar, umudunu kaybetmiş bir teşkilatın mensupları olarak bizleri umutlandırdı ve heyecanlandırdı. Yüzünüzdeki samimiyet ışığı ve gözünüzden yansıyan enerjiden ümitliyiz.


Samimi bir gayretin içinde olduğunuzu ve adaletin sorunlarını çözmek istediğinizden de şahsım adına ümitvarım.


 


En büyük endişem geçmiş dönemin kronik yanlışlarında boğulmak ve manipülasyonlar nedeniyle ana rotayı kaybetmektir.


 


Bir başka ifade ile yanlış ve yetersiz kadrolarla, yanlış zamanlamalarla ve yanlış yönlendirme ve hamlelerle var olan emek ve enerjiyi israf etmektir


 


Sorunların devasa olduğundan şüphemiz yok. Sorunlar belki sizin tek başına üstesinden gelemeyeceğiniz oranda büyük ve karmaşık. Lakin gayretteki samimiyet, iyi bir yol haritası ve güçlü bir ekibin yapamayacağı iş yoktur. Bu samimiyet umulmadık kapılar ve umulmadık bereketler ihtiva eder ve bunun yolunuzu açacağını umuyorum.


 


Sayın Bakanım.


Sizden önceki adalet bakanlarına onlarca mektup yazmış biri olarak bu mektubu yazıp yazmamaktaki Tereddütlerimi yenmenin kolay olmadığını da söylemek isterim.


 


Ben 18 yılını bu teşkilata vermiş bir hakim olarak sizlere ne kadar faydası olur bilmediğim ancak kendi dünyamda yazmakta bir zaruret hissettiğim yol haritası tadında 10 maddelik bir önermeler zinciri aktarmak istiyorum.


Faydalı olması ümidiyle..


 


ADALETTE NELER YAPILMALI?


 


1-Lütfen teşkilatın envanterini çıkarın (aşağıda ayrıntılı olarak izah edilecektir)


 


2-Memnuniyet ve durum anketi yaptırın. (aşağıda ayrıntılar verilmiştir)


 


3-Daire başkanından yukarıya doğru tüm bürokratlardan katkı raporu ve yol haritası isteyin. Adalete ne gibi katkılar sağlayabileceklerini sorun ve gelen sonuçları kuracağınız bir komisyonda değerlendirin. Bu çalışma Ankara’daki körelmenin önünü açacaktır. Sizin yol haritanıza uymayan veya sizin amaçlarınızı sekteye uğrattığını düşündüğünüz bürokratları değiştirin veya eğitime gönderin.


 


4-Danışman kadronuzu güçlendirin. Aynı şeyleri tekrarlayan 10 kişiden ziyade farklı şeyleri ifade eden 10 kişi size yeni ufuklar açar. Her bir danışmanın görev alanını belirleyin(veya görev gurupları ihdas edin) ve bu danışmanlardan kendi görev alanlarıyla ilgili 3 ayda bir durum analizi ve raporlar isteyin. Gelişmeleri takip ettirin ve gelişmelerin önündeki engellerin sebeplerini sorun. Duruma ayak uyduramayanları değiştirin ve bu mesajı en güçlü tonda verin..


 


5-Yargıdaki kronik sorunların bu güne kadar neden bir türlü giderilemediğinin araştırmasını çok yönlü olarak profesyonel şirketlere yaptırın. Yapay değil rasyonel sonuçlara ulaşın. Bu araştırma yapılmadığı müddetçe yeni hatalar mutlaka tekrarlanacaktır . Adalete güvenin neden % 20 ler civarında olduğunun bununla bir ilgisi olduğunu lütfen unutmayın.


 


6-Adalet teşkilatı büyük ve kompleks bir teşkilat olduğu için sorunların çözümü noktasında ağır bürokratik yapı nedeniyle hantal bir örgüttür. Bu hantallığı giderecek yapısal reformlara gidilmelidir. (bu konuda bir çalıştay yapılabilir)


 


 


7- Teşkilatın enerjisini bloke eden, bozan ve motivasyonunu kıran Meslekteki dengesizliği ve çalışma barışını bozan unsurları lütfen tasfiye edin. Çalışmanın ve üretmenin mutlak bir getirisi olduğu algısını teşkilata verin ve bunu örneklendirin.


 


8- Merkezi idareyi lütfen yeniden dizayn edin. Başka meslek gruplarına yaptırılacak işleri lütfen hakimlerden alın ve onları kürsüye gönderin kürsüdeki erozyonu lütfen durdurun. Adaletin omurgası olan kürsüyü cazip hale getirin ve sorunları giderecek formüller inşa edin.


 


9-Mahkemelere Risk ve iş yükü ile orantılı olarak kürsü tazminatı getirin. Bunu getirmediğiniz müddetçe kürsüden kaçışları durduramayacak ve kürsüdeki zafiyeti sona erdiremeyeceksiniz.


 


10 Son olarak gerek teşkilata bir moral ve motivasyon olması, gerekse yeni döneme ait umutlarımız kaybetmemek ve sıcak tutmak adına sizden bir adım bir jest temenni ediyorum.


15 Temmuzdan itibaren en çok savrulan en çok yara alan ve bu teşkilata bir moral olması hasebiyle yıpranma tazminatı hakkında bir söz vermenizi bekliyorum. (geçmiş dönemde bunun için 4000 e yakın imza toplandığını hatırlatmak isterim)


 


Pek çok meslek grubuna verilen ve esasında o mesleklerden daha çok yıpranan bir meslek grubu olan bizler için yıpranma tazminatı sözü teşkilatta inanılmaz bir umut ve motivasyon sağlayacaktır. Bundan emin olun.


 


----------------------------------------------


1-ENVANTER ÖLÇÜMÜ


 


Şu an meslekte kimler var, hakim savcılar hangi özelliğe sahipler, mesleklerini seviyorlar mı, en büyük sorunları nedir, korkuları endişeleri ve ümitsizlikleri nedir. Şu an bulundukları görevde verimli olduklarını düşünüyorlar mı ,düşünmüyorlarsa hangi görevde olmaları halinde daha başarılı olabilirler. Mesleki yetersizlikleri ne oranda bunları nasıl giderebilirler. Teşkilata en büyük katkıyı nasıl sağlayabilirler. Sorunlar hakkında ne gibi önerileri var. Kendilerini nasıl tanımlıyorlar zaafları ve meziyetleri nedir. Bunun araştırılması gerekmektedir.


 


2- MEMNUNİYET VE DURUM ANKETİ.


Yapılacak bir ankette kronik sorunlar tespit edilerek yol haritası belirlenmeli. Sorunlar yakın orta ve uzak vadeli olarak gruplara ayrılmalı..Adalete güvenin neden bir türlü düzelmemesine hakimlerin nasıl baktığı sorulmalı.


Sorunların tahmini çözüm süreleri belirlenmeli ve çalışmaları disipline etmek amacıyla bu çözüm süreleri ilan edilmeli.


 


SON SÖZ:


Adaleti koruyamazsanız devlet,


Devleti koruyamazsanız millet helak olur.


Saygı ile.


 


Necati DAŞTAN


GAZİANTEP BAM ÜYESİ


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim