Cep Telefonu Hattı Abonelik sözlemesine Bağlı Hazırlanan Cihaz Taahhüt Sözleşmesi Sahteciliği

     5809 sayılı Elektronik Haberleşme Yasasının 56/4. Maddesi uyarınca, kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi veya işlemi veya elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işleminin yapılması, yaptırılması, bu amaçla gerçeğe aykırı evrak düzenlenmesi, evrakta değişiklik yapılaması ve bunların kullanılması suç teşkil etmektedir.

    Bu suçun  maddi unsurunu oluşturan eylemler,  "bir  cep telefonu hattının tesis edilmesi için abonelik sözleşmesi düzenlenmesi, abonelik sözleşmesi ile  tesis edilmiş bulunan bir  hattın başka bir servis sağlayıcı bünyesine taşınması amacıyla numara taşıma sözleşmesi düzenlenmesi, abonelik sözleşmesi ile tesis edilen bir  hat için verilmiş bulunan sim kartın yenilenmesine ya da değiştirilmesine ilişkin sözleşme düzenlenmesi, abonelik sözleşmesine konu hattın numarasının değiştirilmesi amacıyla sözleşme yapılması, cep telefonu cihazlarına ait elektronik kimlik bilgisi niteliğini haiz ımeı numaralarının kopyalanması , kanuna tabi cihazların elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gerecin yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanması, muhafaza edilmesi ve dağıtılması " şeklinde tanımlanabilir.

    Mevcut yargı uygulamalarına göre,abonelik sözleşmelerine bağlı olarak yapılan "cihaz taahhüt sözleşmesi düzenlemesi" eylemleri de  5809 sayılı Elektronik Haberleşme Yasasının 56/4. Maddesi kapsamında değerlendirilmektedir.

    Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Cep telefonu cihazı taahhüt sözleşmeleri , sözleşmeyle satışı yapılan   cep telefonu cihazının  markasını, cinsini, bedelini ve  ödeme koşullarını  göstermekte, bu hususta varılan karşılıklı  anlaşmayı ifade eden hükümler  içermektedir. Bu haliyle  bir hakkın veya hukuksal sonuç doğuran bir eylemin kanıtlanmasına özgülenmiş bir yazı niteliği taşımaktadır. Bu nedenle taahhüt sözleşmesinin  5809 sayılı Yasanın 56/4 maddesinde tanımlanan abonelik tesisi ve  abonelik işlemi veya  elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt işlemi yapılmasına ilişkin bir evrak olarak tanımlanması mümkün olmayıp, bu belgelerdeki sahteciliğin    özel belgede sahtecilik suçuna konu edilmesi gerekmektedir.

  

 

 

Önceki Forum

Sahte Kredi Kredi Kartı Üretilmesi Suçu

Sonraki Forum

Zaman kipiyle kullanılan fiillerin sövme ve tehdit suçlarından hangisine konu edileceği

Yorumlar