Zaman kipiyle kullanılan fiillerin sövme ve tehdit suçlarından hangisine konu edileceği


Bir kişiye sövmek suretiyle o kimsenin onur,şeref ve saygınlığına saldırılması TCK nun 125 nci maddesi uyarınca suç teşkil etmektedir.

Bu suç ile korunan hukuksal yarar kişilerin şeref, haysiyet ve namusu,toplum içindeki itibarı,diğer bireyler nezdindeki saygınlığıdır.

Mevcut yargı uygulamalarına göre, sövme sözü niteliği taşıyan fiilin zaman kipiyle kullanılması halinde  sövme suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı, tehdit suçundan işlem yapılması gerektiği, ya da sövme ve tehdit suçlarının birlikte oluştuğu, tehdit suçunun cazasının daha ağır olması nedeniyle bu suçtan uygulama yapılması gerektiği kabul edilmektedir.

Kip, fiilllerin zaman, şahıs, tekillik ve çoğulluk bildiren şekilleridir.

Fiillerin gerçekleşme zamanını bildirmek için zaman kipi ekleri kullanılır.

Zaman kavramı taşıyan kipler zaman ekleriyle yapılırlar. Bu şekilde "bir haberi" bildirirler. 

Fiile " - acek/ecek(acağım/eceğim)" şeklinde bir ek getirilmişse, o fiilin  gelecekte yapılacağı bildirilmiş olmaktadır.

Burada kendisine  anlam yüklenen şey "salt  fiildir". Bu anlam,"Türkçe dilbilgisi kuralları bakımından" ve "en yalın haliyle"  yüklenmiştir. 

Fiilin anlamının ne olduğunun hukuk kuralları bakımından yorumlanması için ise ,  Türkçe dilbilgisi kuralları  bakımından mevcut bulunan yalın anlamın yanında ve hatta  ötesinde, cümledeki diğer kelimeler,  somut olayın gerçekleşme  tarzı özellikleri ,eylem  kastını ortaya çıkaran nedenler ve faiilin eylem ile ne amaçladığı gibi hususlar da  nazara alınmalıdır.

Örneğin,  "Senin ananı s......ceğim" şeklinde bir sözün söylenmesi gerçekleşen bir eylemde fail  "etmek" fiilini "edeceğim" şeklinde zaman kipiyle kullanmış olmakla ,mağdura  hitaben annesinin gelecekte sinkaf edileceği yönünde bir beyanda bulunmuştur. Fiilin Türkçe dilbilgisi bakımından en yalın anlamı budur.

Eylem hukuk kuralları bakımından yorumlanırken fiilin salt dilbilgisi kuralları çerçevesindeki anlamı dikkate alınırsa atılı sözlerin 106/1,1 nci  cümlede yer  alan  "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının..... cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi......cezalandırılır " tarifi uyarınca tehdit suçuna vücut verdiği sabit bulunmaktadır.

Bununla birlikte somut  olayı ortaya çıkaran nedenler, taraflar arasındaki ilişkinin niteliği , söylenmişse diğer sözler ve sözlerin yanında sergilenen  diğer  davranışlar  da nazara alındığında, failin atılı sözlerle  o an itibariyle veya gelecekte mağdurun şeref ve onurunu incitmek istediği sonucuna varılması da mümkün bulunmaktadır.

Gerçekten de benzeri olaylarda fail  ne o anda, ne de gelecekte mağdurun annesinin  cinsel dokunulmazlığına yönelik bir fiili  saldırı gerçekleştirmeyecektir.  Buna niyeti dahi yoktur. Böyle bir niyeti olduğuna dair bir tehdit algısı oluşmasını da  hedeflememiştir.Amacı sözün söylendiği o an itibariyle mağduru incinmesini sağlamaktır.Mağdur sözü duyduğu anda incinmiş,annesinin cinsel dokunulmazlığına yönelik olarak gelecekte bir saldırı gerçekleşebileceğine ilişkin herhangi bir korku yaşamamıştır.Bu itibarla bu ve benzeri durumlarda atılı sözlerin sadece sövme suçuna konu edilmesi gerektiği kabul edilmelidir.


Sonuç itibariyle,mahkemelerin  fiilin salt dilbilgisi bakımından anlamı ile hukuk uygulaması bakımından anlamı arasında ayırım yapmaları, her bir anlamı kendi içinde ve karşılıklı olarak değerlendirmesi  halinde maddi gerçeğe en uygun çüzüme ulaşılabilecektir.

 

Önceki Forum

Cep Telefonu Hattı Abonelik sözlemesine Bağlı Hazırlanan Cihaz Taahhüt Sözleşmesi Sahteciliği

Sonraki Forum

Önleme aramasının sınırları

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.