İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA 3. KİŞİYE DE HUSUMET YÖNELTİLEBİLİR Mİ?

Değerli Meslektaşlarım,

25 yıllık mühendis, yeni avukatım: S Eğer uygunsa bir şey danışmak istiyorum: 

Bir meslektaşım bir şahıs firmasına ilamsız icra ile  takip başlattı. Alacak aslen bir faturaya dayanıyor. Şahsın adresine tebligat yapılmış ancak konut olarak tebligat memuru şerh düşmüş. Zaten sonra da şahıs firmayı  kapatıp çocuklarının üzerine LTD. Şirket kurmuş. Her iki firma da aynı marka ile satış yapıyor. Şahıs firması kapatıldığı için LTD. Şirkette haciz yapıldı. LTD ŞTİ İstihkak iddia etti ,ancak akrabalık ilişkileri ve aynı markayı kullanmaları sebebiyle  önce bu talepleri reddedildi. Ve haciz yapılıp mallar yeddiemine teslim edildi. Ancak PTT memuru ilk tebligatı  şahıs firmasına yanlış yapmış olduğu için Tebligata itiraz ettiler. Tebligat iptal oldu, Mahkeme de hacizlerin kaldırılmasına istihkakın da konusuz kaldığına hükmetti. Firmalar arasında organik bağ olduğu aynı zamanda hacze gidildiğinde LTD şti borçlu adına kısmi ödeme yaptığı için de aslında açık. Ancak tebligattan bozulunca ve artık ortada tebligat yapılabilecek bir adreste bir şahıs firması da kalmadığı için GİDİLEBİLECEK BİR HUKUKİ YOL VAR MI sizce? Mahkeme tebligat usulsüzlüğünden dolayı yarın hacizleri kaldıracak ve adamlar göz göre göre malları alıp gidecekler. 

Bu konuda ihtiyati tedbir talepli genel mahkemelerde muvazaa , alacak davası açabilir miyiz? Husumeti şahıs firmasına değil LTD ye göstermemiz daha doğru olur değil mi? Ve tabii bu durumda görevli mahkeme Asliye Ticaret olur? 

Şimdiden çok teşekkürler 

Önceki Forum

Engellilerin ikinci rapor sorunu ile tarhedilen ötv mtv dava sonucu

Sonraki Forum

İdare, yargıya baskı anlamına gelecek tasarruflar yapmamalı

Yorumlar

  • itirazın iptali davasını  takibin borçlusuna açabilirsiniz. İtirazın iptali davası  icra iflas kanununda düzenlenmiş ve takip hukukuna özgü bir davadır. Bu davaya 3.kişiyi dahil edemezsiniz. 

  • HMK 389 uyarınca ihtiyati tedbir sadece uyuşmazlık konusuna ilişkin verilebilir. Para alacağına ilişkin  davada  talebiniz ihtiyati  haciz olmalıdır.