Örgüt üyeliği suçunda ceza infazı sorunu

Bizzat Devlet Başkanı tarafından yapılan tasnifleme ile: “ibadetle meşgul alt tabaka” olarak, örgüt üyeliği gerekçesi ile ceza almış olanların infaz durumları ile ilgili bir değerlendirme yapılmalıdır.

Uygulamada karşılaşılan tereddütler karşısında, İnfaz Kanunundaki aşağıdaki düzenlemesini kaleme alan bir akademisyen olarak Profesör İzzet Özgenç "İnfaz Kanununda, örgüt üyeliğinden mahkumiyet haline özgü olarak koşullu salıverilme için infaz kurumunda çekilmesi gereken süre bakımından bir hükme yer verilmemiştir (m. 107, f. 4). Bu, bilinçli bir tercihtir" dedi.

Özgenç, "Uygulamada karşılaşılan tereddütler karşısında, İnfaz Kanununun söz konusu düzenlemesini kaleme alan bir akademisyen olarak bu açıklamayı kamuyla paylaşmayı kendim için bir görev addetmiş bulunmaktayım" diye de devam etti.

İnfaz Kanununun 107/4 fıkrası şu şekildedir:

"(4) Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkümiyet halinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahküm edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına mahküm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler."

Türk ceza hukuku sistemi, alelıtlak örgüt üyeliğinden cezalandırılmaya müsait düzenleme içermemektedir.

Türk ceza hukuku sisteminde, örgüt üyesi olmak dolayısıyla mahkumiyet için,

a) örgütün faaliyeti çerçevesinde veya örgütün korkutucu gücünden yararlanılarak ("örgüt adına") bir SUÇ işlemesi,

ya da

b) örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bu özelliğini BİLEREK ve İSTEYEREK YARDIM etmesi,

gerekmektedir.

TCK ve TMK düzenlemeleri, bu fiiller olmadan örgüt üyeliğinden mahkumiyete asla izin vermemektedir.

Bu nedenledir ki, İnfaz Kanununda, örgüt üyeliğinden mahkumiyet haline özgü olarak koşullu salıverilme için infaz kurumunda çekilmesi gereken süre bakımından bir hükme yer verilmemiştir (m. 107, f. 4). Bu, bilinçli bir tercihtir.”

Bu açıklama ve kanun maddelerinden anlaşılması gereken husus şudur ki, infazı (yatarı) belirlenmeyen cezalarda, hapis cezaları hukuka uyar bir durum değildir ve suça bulaşmamış örgüt üyelerinin, sadece üye olarak belirlenmiş olmaları mahkumiyetlerinin cezaevlerinde hapis ile infaz edilmesine bir gerekçe olmamalı, rehabilitasyon maksatlı daha farklı cezaların öngörülmesi gerekmektedir.

Önceki Forum

İdare, yargıya baskı anlamına gelecek tasarruflar yapmamalı

Sonraki Forum

Ev Eşyalarının ve Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi davasında vekalet ücreti

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.