Baro disiplin kurulunun reddi kararlarına karşı esas kararla birlikte itirazın mümkün olduğu

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARI
Tarih 
10.08.2017
Esas 
2017/528
Karar 
2017/739

* Disiplin Kurulunun nihai kararlarına itiraz mümkün olup, Disiplin Kurulu üyelerinin red talebinin geri çevrilmesine ilişkin karara itiraz ancak nihai karar aşamasında ve esas kararla birlikte incelenebileceğinden ve kovuşturma devam ederken henüz itiraz hakkı doğmadığından itiraz dilekçesinin reddi gerekmiştir.

(Av. Yas. 151)


İtirazın süresinde olduğu anlaşıldığından dosya incelendi:

 

İtiraz eden Avukatın 13.01.2017 günlü duruşmada “Adalet Bakanlığının talimatı ile … Barosu Yönetim Kurulu hareket ettiği ve Başta Y.Ş. isimli Cumhuriyet Savcısı olmak üzere benimle ilgili menfi kararlarda  imzası olan … Adliyesinde görevli birçok hâkim ve savcı ile birlikte hareket ettiği ve Disiplin Kurulunuz da bu talimat doğrultusunda hareket ettiği için tarafsız olamamaktadır. Bunun somut örneği eski disiplin kurulu başkanı Avukat N.E. karşı tarafın savunma ve şikâyetlerini kapsar şekilde ‘niçin büronu terk ettin’ şeklinde eski duruşmada soru sorması ve baroya niye şikâyet etmediğimi sormasıdır. Bu nedenle Disiplin Kurulunun bütün üyelerini reddediyorum.” şeklinde beyanda bulunduğu,

 

Baro Disiplin Kurulu’nca “Şikâyetli avukatın Disiplin Kurulu üyelerinin hepsini reddettiğini beyan ettiğini belirtmesi üzerine 1136 sayılı Yasa’nın 151. maddesi göndermesi ile CMK 22 ve devamı maddelerine göre red isteminin red gerekçesinin öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde yapılması gerektiği ayrıca olguları ile birlikte ortaya konulmadığı ve 31. maddesinde yazılı delilin gösterilmediği ve duruşmayı uzatmak amacıyla yapılmak istendiği açıkça anlaşıldığı için itiraz yolu açık olmak üzere geri çevrilmesine” karar verildiği,

 

İtiraz eden avukatın 15.06.2017 kayıt tarihli dilekçesinde özetle; Baro Yönetim ve Disiplin Kurulu’nca verilen kararlar imza atanların hukukçu olamayacaklarını, G.Y.’ye dosyalarından aldığı avukatlık ücretlerinin yetmemiş olduğunu, Baro Disiplin Kurulu’nun ikramı cezalarla birlikte sıranın manevi tazminat davalarına geldiğini, Baro Yönetim ve Disiplin Kurullarına asla evrak emanet etmeyeceğini, ceza davaları ile yaşadıklarının belgelendiğini, hakkındaki oyunun iki yüzü keskin bir bıçak olduğunu, erdemli kişilerin Baro Kurullarında yer alması gerektiğini, diğerlerini işgalci saydığını belirterek itirazının kabulü ile gerekli tedbirin alınmasını talep ettiği görülmektedir.

 

 Disiplin Kurulunun nihai kararlarına itiraz mümkün olup, red talebinin geri çevrilmesine ilişkin karara itiraz ancak nihai karar aşamasında ve esas kararla birlikte incelenebileceğinden ve kovuşturma devam ederken henüz itiraz hakkı doğmadığından itiraz dilekçesinin reddi gerekmiştir.

 

 Gereği düşünüldü:

 

Şikâyetlinin İTİRAZ DİLEKÇESİNİN REDDİNE, katılanların oy birliğiyle ile karar verildi. 

Önceki Forum

Seçimlerde aday olan avukatın broşür ve afişlerde avukatlık unvanını kullanması-reklam yasağı

Sonraki Forum

ZAMANINIZI YÖNETİN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.