Yargıtay Karar Arama motorumuzun sizin için seçtikleri :              

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
14 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
15 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
17 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
17 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
17 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
17 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
23 gün Önce soruldu
Masa sandalye
26 gün Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

HAGB'ye itiraz üzerine hem şekil hem de esastan incelenir

Hakkı olmayan yere tecavüz suçundan sanık S.nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 154/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 5 ay hapis ve 80,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da

Kurtulmak istenen suç yok ise Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşur

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan sanık İshak 'ın 5237 sayılı TCK'nun 268. maddesi delaletiyle 267/1, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin, Pendik 2.  Asliye Ceza Mahkemesince verilen 13

Şirket adına çek ciro etme yetkisinin sözlü verildiği iddiası ispatlanabilir ise sahtecilik suçunun oluşumunu engeller

Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 11. Ceza Dairesi Mahkemesi : ANKARA 6. Ağır CezaGünü : 05.06.2007 Sayısı : 264-181 Davacı : K.H.Sanık : Orhan Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık Orhan ’in lehe kabul edilen 765 sayılı TCK’nun 342/1 ve 59/2. maddeleri uyarınca

marka haklarına ve ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi, haksız rekabetin men'i, unvan terkini-hacıbekir markası

.  Taraflar arasındaki “marka haklarına ve ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi, haksız rekabetin men'i, unvan terkini” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 02.10.2009 gün ve 2007/18 Esas-2009/2

Ziynet eşyası-belirsiz alacak davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESAS NO : 2014/13262 KARAR NO : 2015/5108 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ TARİHİ : 06/03/2014 NUMARASI : 2013/626-2014/180 DAVACI : DAVALI : Taraflar arasındaki ziynet eşyası alacağı Da

Boşanma davasında dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların eldeki dosyada dikkate alınmayacağı

Y A R G I T A Y   İ L A M IİNCELENEN KARARIN:MAHKEMESİ              : Tekirdağ Aile MahkemesiTARİHİ                       : 10/07/2014NUMARASI              

Boşanma davasından önce gerçekleşmesi halinde ve buna davada dayanılması durumunda hükme esas teşkil edebileceği

Dava: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 2.Aile Mahkemesi'nce asıl davanın kabulü ile karşı davanın reddine dair verilen 23.12.2008 gün ve 2008/224 E- 2008/964 K. sayılı kararın incelenmesi davalı-karşılık davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,Yargıtay 2

GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA, EKMEK FIRINININ ÇIKARDIĞI SES

I-Genel İlkeler ve Yargılamaya Konu Olayda Uygulanacak Mevzuat ve Düzenleyici İşlemler:Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56/1. maddesine göre herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında getirilen düzenleme ile de çevreyi geliştirmek, çevre sağlığın

Avukata duruşma bitiminde hakaret etmek

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:KARAR : Sanığın suç işlemeye eğilimli kişiliği olumsuz kabul edilerek hakkında C.M.K.nın 231/5. maddesinin uygulanmamasında isabetsizlik bulunmadığı gözetilerek tebliğnamedeki düşünceye katılınmamış, dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülm

Konuşmak için telefonu alıp vermemek hırsızlık suçudur

DAVA : Güveni kötüye kullanma suçundan sanık Y. Ç.’in 5237 sayılı TCY’nın 155/1, 62 ve 52. maddeleri uyarınca 5 ay hapis ve 80 Lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, Kartal 2. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 06.11.2007 gün ve 789-1161 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzeri