YAZARLAR
+ Hukuki makale ve tezlerinizi eklemek için tıklayın.

Hukuki Makaleler

İstinaf kanun yoluna başvuru süresi nedir? - Ceza

Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.( Anayasa m. 40/2) (Haklarını öğrenme hakkı)CMK’da da süreyle ilgili aşağıdaki hükümler mevcuttur.İlk derece mahkemesinde hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları

HMK, HMUK madde karşılaştırma

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Maddeler HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BAP Umumi hükümler

Ulusal Varlık Fonu

          Devlet bütçesi, devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli dönem içerisinde,  gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin uygulanmasına izin veren kanun ya da karardır. Bu kanun veya karar yasama organını

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
1 ay Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
1 ay Önce soruldu
İçtihat siteleri
1 ay Önce soruldu
İçtihat nedir?
1 ay Önce soruldu
İnfaz sıralaması
1 ay Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
2 ay Önce soruldu
Masa sandalye
2 ay Önce soruldu