Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Forumlar

Forum Ekle


Başlık Ekleyen Yorum
Adi ortaklığın tasfiyesi Oktay Demir 0
İntifa hakkı Oktay Demir 0
Terk sebebiyle boşanma davası Oktay Demir 0
T.b.k 346 md.sinde yer alan "kiracı aleyhine düzenleme yasağı" nın uygulanması Adnan Taşkıran 0
Tasarruf iptal davasında aciz vesikası Oktay Demir 0
Dolandırıcılık suçu Mahmut Asrağ 0
Sahtecilik suçu tck.204 Mahmut Asrağ 0
Bilinçli taksir- taksir Semra Öztürk 0
Ada edinmek veya yapay bir ada yapmak Burhan ÇELİK 3
İşe iade davası Oktay Demir 1
Kusurlu sürücünün mirasçıları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir mi ? Mahmut Asrağ 0
Munzam zarar nedir ? Adnan Taşkıran 0
Şirket birleşmeleri Mahmut Asrağ 0
Başka ülkelerde zamanaşımı süreleri Mehmet A. Çelik 0
Destekten yoksun kalma tazminatı Mehmet A. Çelik 0
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Mehmet A. Çelik 0
Hukuk hakiminin ceza mahkemesi karşısında durumu Mehmet A. Çelik 0
Meskeniyet şikayeti Mehmet A. Çelik 0
İhtiyati tedbir kararı cebri satışa engel mi Taner Erdoğan 0
İhtiyati tedbir kararının satışa etkisi Taner Erdoğan 0
Zilyedlikle iktisap nedenine dayalı tescil davasının zamanaşımı süresi dolmadığından reddi halinde 20 yıllık süre şartı yeniden başlar Mehmet A. Çelik 0
Yabancı mahkeme ilamlarının gerekçesiz oluşu kamu düzenine aykırılık oluşturmaz Mahmut Asrağ 0
Ara yol : icra memuru tebligatta yokluk veya ağır usule aykırılık halinde bunu resen dikkate almalı Taner Erdoğan 2
Hukuk eğitimi nasıl olmalı ? Mahmut Asrağ 0
Cemaatin yeni oyun stratejisinde demokrat yargı nerede duruyor? Oktay Demir 1
İlhan cihaner'i nasıl tutuklamışlardı? Emel Öztürk 2
Bugün 12 eylül… Aydın Aktaş 1
Taraflar rıza gösterse bile avukat menfaati çatışan kişinin vekaletini alamaz Oktay Demir 0
Markanın haczi ve paraya çevrilmesi Oktay Demir 0
İcra ve iflâs kanunu’nda yer alan cezaî hükümler (m.331–354)ve anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrası Oktay Demir 0
Noter tespitlerinin delil değeri Oktay Demir 0
Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsil edilmesi amacıyla yağma niteliğindeki fiillerin işlenmesi Oktay Demir 0
Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrası Oktay Demir 0
İhtiyati haciz, kambiyo senedi, yetkili mahkeme Oktay Demir 0
Muris muvazaası Mehmet A. Çelik 0
Tasarrufun iptali davalarında yetki, görev, süre, harç ve vekalet ücreti Mehmet A. Çelik 0
İhalenin feshi-yargıtay kararları Mehmet A. Çelik 0
İlamlı takiplerde, icra mahkemesince icranın geri bırakılması kararı verilebilmesinin şartları nelerdir? Mehmet Korkmaz 0
İcra takibinde ve icra mahkemelerinde vekalet ücreti Taner Erdoğan 0
Aylıksız izinli iken avukatlık stajını tamamlayan kamu görevlisinin avukatlık ruhsatnamesi talebinin kabulünde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. Mahmut Asrağ 2
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte senet aslı icra dairesine verilmeli mi Taner Erdoğan 1
Haksız tahrik Mehmet A. Çelik 1
Belirsiz alacak davası Mehmet A. Çelik 1
Reşit çocuk nafaka talep edebilirmi ? Mehmet A. Çelik 0
Borçlunun hamile olması yada gelirinin olmaması taahhüdü ihlal suçunu ortadan kaldırır mı ? Mehmet A. Çelik 0
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte yetki Mehmet Korkmaz 0
Terörle savaşın boyutları Mehmet A. Çelik 0
Nereye gidiyoruz ? Mustafa Güneş 0
Algı oyunları ve akıl tutulması Oktay Demir 0
Amaç ethnos ve plethos yaratma olursa çatışma durmaz Mahmut Asrağ 3
Çatlak ses… Aydın Aktaş 4
Tsk kaybedecek pkk kazanacak (!) osman karlı 1
Temiz iş FERHAT ALABACAK 1
Bir trafik cezam bile yok… Aydın Aktaş 3
Sayın cumhurbaşkanı'na arzımdır osman karlı 3
Avukatlıkta uzmanlaşma, reklam yasağı ve staj meselesi. Oktay Demir 1
Terörden de tehlikeli! osman karlı 1
İletişim becerileri Semra Öztürk 1
Cemaat / terör örgütü Ahmet Burak Özmen 2
Çekilmeye davet mi dediniz… Aydın Aktaş 9
Altın çıkartıp, 7 milyar doları kaçırmak ne zaman gazetecilik faaliyeti oldu? A.Kemal Yılmaz 1
Reyhanlı katliamı bağıra bağıra gelmiş osman karlı 4
Denetimli serbestlik Yusuf Gengörü 3
Adaletin metal yorgunluğu../f.özdemir.. Fehmi Özdemir 6
Ydg-h: pkk'nın kara gömleklileri osman karlı 2
Çin’de sorun yok batı neden telaşta? Emel Öztürk 2
Cfr: türkiye ypg’yi engelliyor Emel Öztürk 2
Yeşil yol, imar terörü, yaylaları koruyacak yol'suzluk Taner Erdoğan 1
Asker cemevindeki törene de katıldı Taner Erdoğan 1
Ergenekon'daki tutuklu sayısını az göstermek için mi dst çıkarıldı? A.Kemal Yılmaz 0
5275 105/a uygulaması Rahmi Ofluoğlu 1
Vicdan! Mahmut Asrağ 2
Niye sadece celal kara! A.Kemal Yılmaz 1
Pkk-pyd-kck-hdp terör-şiddet ekseniyle mücadele derinleştirilmelidir osman karlı 0
Hagb varken, hagb verilememesi düzenlemesi anayasaya aykırı değildir. Taner Erdoğan 1
Chp ön seçim zorunluluğunu neden kaldırdı? A.Kemal Yılmaz 0
90’lı yıllar; sizin de bildiğiniz gibi değil… osman karlı 0
Ne parlamenterizmi 'kes' be! osman karlı 1
Zombileşen hukuk A.Kemal Yılmaz 2
Demirtaş barış için risk almalıydı Mahmut Asrağ 2
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim