'Dava sonucu :karara çıkmış' ne demek

13.6.2016 20:58:39

Dosyanın Karara Çıkması


Dosyanın karara çıkması davada nihai (son ) kararın verildiğini gösterir.USULDEN -ESASTAN KARAR ÇIKMASI

Dosyanın karara çıkması, esastan olabileceği gibi usulden de olabilir.

Dosyanın esastan karara çıkması, dava konusu ihtilaf hakkında kabul, ret veya kısmen kabul veya ret kararı verilmesi şeklinde olurken ; davanın usulden karara çıkması ise, davanın dava ehliyeti, arabuluculuk şartı nedeniyle reddi ile görevsiz mahkeme veya yetkisiz mahkemede açılması nedeniyle görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilerek reddi şeklinde olmaktadır.   KESİNLEŞME - İCRAYA VEREBİLME

Davada nihai karar verilmiş ise kanun yolu süreci (istinaf - temyiz)  başlar (eğer karar kesin kararlardan değil ise ve taraflardan biri kararı istinaf etmiş ise). Kararın istinaf edilmemesi veya kesin kararlardan olması halinde kararın icrasını sağlayabilirsiniz.

Aslında bir çok karar verilir verilmez, kesinleşmeye ihtiyaç duymadan infaz edilebilir.   Örneğin boşanma kararı, kira tespit kararı kesinleşmeden icra edilemezken işçi alacağı, kira ücreti alacağı kararları kesinleşmeden icra edilebilirler) 
KARARA ÇIKMIŞ DOSYA KAÇ GÜNDE SONUÇLANIR


Karara çıkmış dosya, zaten sonuçlanmış dosyadır. Karara çıkmış dosyada gerekçeli karar yazma süresi ceza mahkemelerinde 15 gün hukuk mahkemelerinde ise bir aydır. 

Taraf; dosyanın numarasını, dava açılış tarihini, dava türünü, duruşma günü ve saatini, dosya karara çıkmış ise karar sonucunu, dosyanın taraflarını öğrenebilir.

Dosyanızda verilen kararın, Yüksek Yargı kararlarına uygun olup olmadığını öğrenmek ister misiniz ?  


Dosyanıza ilişkin kavramları yazarak, davanız ile benzer konuda Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesinin hangi yönde karar vediğini görmek için karar araması yapmanız yeterli olacak. Emsal karar aramak tek yapmanız gereken tıklamak ve davanızı anlatan bir kaç kelime yazmak . Emsal karar aramak için lütfen tıklayınız.