Ödeme Emrine İtiraz ve Şikâyetin Farkları konusunda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Ödeme Emrine İtiraz ve Şikâyetin Farkları

Hukuki MakalelerÖdeme Emrine  İtiraz

Ödeme Emrine Karşı Şikâyet


1. Maddi hukuka dayanan sebeplerden dolayı takibe karşı konulmasıdır.


1. İcra ve iflâs dairelerinin icra ve iflas hukukuna ilişkin hükümlerine karşı başvurulabilir.


2. Kural olarak icra dairesine yapılır.

2. Kural olarak icra mahkemesince yapılır.

İstisnaları: a. Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takipte şikâyet 5 gün içinde İcra Dairesine yapılır. Ticaret mahkemesi inceler.

İstisnaları: Gecikmiş itiraz ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte itiraz icra mahkemesine yapılır.

b. Tereke tasfiye memurlarının işlemlerine karşı şikayet sulh hukuk mahkemesine yapılır.

c. İhtiyati tedbirin icrasında görevli icra dairesinin işlemlerine karşı şikayet ihtiyati tedbir kararı veren mahkemeye yapılır.

d. Ortaklığın giderilmesinde yapılacak şikayetler sulh hukuk mahkemesine yapılır.

3. İtiraz süresi tebliğle başlar.

3. Şikâyet süresi, işleminin öğrenilmesiyle(ıttıla tarihinde) başlar.

4. Gecikmiş itiraz müessesi vardır. Engelin kalktığı tarihten itibaren 3 gün içinde icra mahkemesine yapılır. Takip mahkemenin kararı ile durur.

4. Gecikmiş şikâyet kurumu mevcut değildir.

5. Süresiz itiraz kurumu mevcut değil:

5. Süresiz şikâyet kurumu vardır.

6. Sıfat yokluğu ve icra dairesinin yetkisizliğinin ileri sürülmesi itiraz sebebidir.

6. Taraf ve takip ehliyetinin yokluğu şikâyet nedenidir.

7. Tarafları alacaklı ile borçludur.

7. Şikâyetin tarafları, şikâyet eden ve şikâyet edilendir.

8. İtiraz yoluna başvurmak sadece borçluya aittir.

8. Şikâyet yoluna, menfaati olan herkes başvurabilir. Bu kişiler alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler olabilir.

9. İtiraz ile takip kendiliğinden durur.

9. Şikâyet yoluna başvuru durumunda icra takibi kendiliğinden durmaz. Mahkemenin kararı ile durur.

Önceki Haber

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Sonraki Haber

Kısa mesafeden yolcu almayan taksiciye ceza geliyor

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap