Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Özel Hukuk
0 Yorum

Yargıtay: Evlilik dışı çocuğa babalık davası açılmadan nafaka yok!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa baba tarafından nafaka ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa baba tarafından nafaka ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa karşı babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için çocukla arasında soy bağı kurulması gerektiğine hükmetti.

Bursa'da bir kadın, evlilik dışı birliktelik yaşadığı kişiden çocuk sahibi oldu. Kadın, birlikte olduğu kişiye karşı kendisi ve çocuk için üç yüz ellişer liralık nafaka davası açtı.

Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek, davalı babanın çocuk için 200 lira nafaka ödemesine karar verdi.

Davalı tarafından temyiz edilen yerel mahkeme kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesince bozuldu.

Kararda, "Evlilik dışı doğan çocuk yönünden babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için çocukla babası arasında soy bağının kurulmuş olması zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

Türk Medeni Kanunu'nun 333. maddesinde "Babalık davası ile birlikte nafaka istenir ve hakim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir" hükmüne yer verildiğine işaret edilen kararda, söz konusu dosyanın ise babalık davası olmadığı belirtildi.


örnek karar :  3. Hukuk Dairesi         2016/606 E.  ,  2016/3462 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki iştirak nafakası ve tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın nafaka yönünden kabulüne, tazminat yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı dilekçesi ile; davalı ile 2011 yılından bu yana gayri resmi olarak birlikte yaşadıklarını, kendisi hamile iken davalının kendisini terk ettiğini, bebeğinin 24.06.2014 tarihinde dünyaya geldiğini, şu an 7 aylık olduğunu, davalının bebeğini görmediğini, ihtiyaçlarını gidermediğini, kendisini mağdur ettiğini iddia ederek müşterek çocuk lehine aylık 500 TL iştirak nafakası ve ayrıca mağduriyetinden dolayı maddi ve manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı duruşmada; açılan davayı kabul etmediğini, kendisinin defalarca çocuğuna ulaşmaya çalıştığını, ancak ulaşma şansının olmadığını, ne zaman ulaşmaya çalıştıysa davacının kendisini karakola şikayet ettiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece; küçük yararına kararın kesinleşmesinden itibaren aylık 500 TL iştirak nafakası takdiri ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya kapsamına göre, tarafların bir süre gayri resmi nikâhla birlikte yaşadıkları ve bu birliktelikten 2014 doğumlu bir çocukları olduğu, daha sonra ayrıldıkları, çocuğun davacı anneyle kaldığı, çocuğun davalıyla soybağı ilişkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Evlilik haricinde doğan çocuk için babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için, çocukla babası arasında soybağının kurulmuş olması zorunludur. Baba ile soybağı ise; tanıma, ana ile evlilik, hakim hükmü ve evlat edinme yoluyla kurulur (TMK. m.282).
Somut olayda; davalı ile çocuk arasında, kanunda gösterilen usullerden biriyle soybağı tesis edilmediği görülmektedir.
O halde; çocukla davalı baba arasında soybağı kurulmasına yönelik olarak dava açılıp açılmadığı araştırılarak, açılmışsa sonucunun beklenmesi, açılmadıysa gerekirse bu davayı açmak üzere davacıya süre verilerek öncelikle bu ön sorunun çözülmesi ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 09.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

  
3.2.2017 13:27:06
Kaynak: Haber
http://haber.sol.org.tr/toplum/yargitay-evlilik-disi-cocuga-nafaka-yok-184448

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim