Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
İstinaf Mahkemeleri
0 Yorum

Karşılıksız çekte, önceki cirantaların şikayet süresi ne zaman başlar?

                      T.C.
                İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
          15. CEZA DAİRESİ

BOZMA

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

Esas No : 2017/2320
Karar No : 2017/1865


İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 2. İcra Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03/03/2017
NUMARASI : 2017/136 (E) ve 2017/90 (K)

SUÇLAR                                            : Karşılıksız Çek Düzenleme
SUÇ TARİHİ : 2017
HÜKÜMLER : Şikayet dilekçesinin reddi
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA 
BULUNAN : Müşteki vekili


 İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla,  CMK'nın 279.maddesi  uyarınca dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonucunda;  gerekçe, diğer belge ve deliller ile istinaf dilekçesi incelenerek, CMK.nın  280.maddesi gereğince Dairemizin görev ve  yetkisi, başvuranın hakkı, başvuru süresi, yasa yolunun açıklığı, başvurularının kapsamına göre müşteki vekilinin istinaf başvurusunun kabul edilebilir olduğuna karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Dosya içerisinde bulunan çek fotokopisinin incelenmesinde şikayetçi şirketin çeki bankaya ibraz eden hamil olmadığı, ilk ciranta olduğu, çeki bankaya ibraz edenin son  ciranta  olduğu, çekin karşılıksız çıkması üzerine ciro silsilesi içerisinde çekin şikayetçi şirkete geri döndüğü ve bu şekilde hamil konumuna geldiği anlaşılmıştır. Bu durumda şikayetçi şirketin fiili öğrenme tarihi, çekin karşılıksız işlemine tabi tutularak kendisine geri döndüğü tarihtir ve şikayet hakkı bulunmaktadır. Bu husus gözetildiğinde, ilk derece mahkemesince müşteki şirketin yetkili hamil olmadığı kabul edilerek şikayet dilekçesinin reddine karar verilmek suretiyle, CMK 230. maddesine aykırı olarak yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile karar verilmesi,   

Yasaya aykırı ve istinaf başvurusunda bulunan müşteki vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmüş olduğundan hükmün CMK'nın 289/1-g ve 280/1-b maddeleri uyarınca BOZULMASINA,  dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, kesin olmak üzere 22/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


     Başkan                                  Üye                                      Üye
 Ö.KARAÇAM                            N.KAYA                             Ç.DEMİRCİ
 ¸e-imzalıdır                    ¸e-imzalıdır                       ¸e-imzalıdır  Kararına uygundur.
      Yz. İşl. Md.
          S.E.G.

  
9.10.2017 13:37:19

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim