Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
İstinaf Mahkemeleri
0 Yorum

İSTİNAFLAR GEREKÇESİZLİK NEDENİYLE BOZMA YAPAMAYACAK

696  sayılı Kanun hükmünde kararname ile  getirilen düzenlemeye göre istinaf mahkemeleri  ilk derece mahkemelerinin kararlarını gerekçesizlik nedeniyle bozamayacak. 

MADDE 98- 5271 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “maddede” ibaresi “maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri hariç diğer bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 280 – (1) d) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddede “maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri hariç diğer bentlerinde” belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 

Hukuka kesin aykırılık hâlleri 
Madde 289 – (1) Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hâllerde hukuka kesin aykırılık var sayılır:
g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi. 
h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması.
  
24.12.2017 14:39:06

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim