Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Tüketici hakları
0 Yorum

Mahkeme karar verdi: Pasaportu geç teslim eden PTT, bilet paralarını ödedi

Balıkesir'de PTT'nin pasaportlarını geç teslim ettiği ailenin 6 bin 600 TL ödedikleri uçak biletleri yandı, ABD'ye gidemedikleri için de çocukları kazandığı burstan oldu. Gecikme nedeniyle bilet parasını istedikleri PTT, buna yanaşmayınca dava açan aile, kurumu tazminat ödemeye mahkum ettirdi. Yargıtay da kararı onadı.

ABD’ye gidecek ailenin pasaportunu postacı geç teslim edince, bilet paralarını PTT ödemek zorunda kaldı. Pasaportlarını zamanında teslim alamayan  aile, uçak biletlerini iptal ettirmek zorunda kaldı. Aile, hava yolu şirketinden uçak biletinin sadece 600 liralık bölümünü tahsil edebildi. Seyahatin iptal edilmesiyle bir aile ferdinin de bursu yandı. Bunun üzerine PTT’ye müracaat eden aile, 6 bin 600 liranın iadesini istedi. Kurumun olumsuz cevap vermesiyle de aile, şikayetini yargıya taşıdı.


Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde PTT aleyhine maddî ve manevî tazminat davası açan bir vatandaş, pasaportun gecikmesiyle mağdur olduklarını kaydetti. Mahkemede verdiği ifadede, mağduriyetlerinin giderilmesi için PTT'ye başvuruda bulunulduğunu ancak sonuç alınamadığını belirten şikayetçi, "Yaşanan olumsuzluklar ve stres sebebiyle derin üzüntü ve sıkıntı yaşadık. 6 bin 600 TL maddî ve 10 bin TL manevî tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava ediyorum" dedi.


PTT'nin avukatı ise savunmasında, kurumun eylemi ile davacıların zararı arasında illiyet bağının bulunmadığını, dava konusu olayda davacıların kusurlu olduğunu ileri sürdü. Davacıların tedbirli ve özenli davranmadığını iddia eden avukat, talep edilen tazminatın fahiş olduğunu beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, pasaportun tesliminin gecikmesinde kusurlu bulduğu PTT'yi maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Davacının ABD'ye gitmek için aldığı 6 bin 600 liralık biletleri iptal ettirmek zorunda kaldığına işaret edilen mahkeme kararında şunları ifade edildi: "6 bin TL’lik bilet ücretinin iade edilmediği, davacı ailenin reşit olmayan çocukları ile birlikte yurt dışına götürmek üzere seyahat planlaması yaptığı anlaşılmaktadır. Aile fertlerinden bir kısmının pasaportlarının gelmemesi durumunda diğerlerinin de planlarını iptal etmesinin normal olduğu ortadadır. Davalı PTT müdürlüğünde çalışan memur hakkında yapılan disiplin soruşturması evrakında geç teslim sebebiyle davalı tarafın mağdur edildiği belirtilmektedir. Belirsiz süreçte davacıların mecburen uçak biletlerini iptal ettirdiği gerekçesiyle maddî tazminat talebinin 6 bin TL bakımından kabulüne, aile ferdinin özellikle burs ve sağlık problemleri sebebiyle ABD’ye gitmek istediği, davacı tarafın ailece hazırlıklarını yaptığı, yaşanılan olay nedeniyle bütün planlarını iptal ettirmek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Bir aile ferdinin bursunun yandığı gerekçesiyle manevî tazminatın kısmen kabulüne karar verilmiştir."

PTT'nin temyiz ettiği karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nce de onandı. Kararla birlikte davacı aile, hem maddî, hem de manevî tazminatı tahsil etti. Hukukçular, emsal teşkil eden kararla birlikte gönderinin gecikmesinde kusuru bulunan görevli ve şirketin müşterinin mağduriyetinden sorumlu olacağını dile getirdi.

11. Hukuk Dairesi         2016/5642 E.  ,  2017/4704 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/11/2015 tarih ve 2013/363-2015/681 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacılar vekili; müvekkillerinin ABD’ye gitmek üzere toplamda 6.600 TL bedelle 4 adet uçak bileti aldığını, aile fertleri için çıkartılan pasaportlardan ... ve ... adına olanların zamanında teslim edilmemesi nedeniyle uçak biletlerinin iptal edildiğini ve 6.600 TL maddi zarara uğradığını, davalının görevlilerinin ihmali neticesinde mağdur olduklarını, mağduriyetlerinin giderilmesi için davalıya başvuruda bulunulduğunu ancak sonuç alınamadığını, yaşanan olumsuzluklar ve stres nedeniyle müvekkillerinin derin üzüntü ve sıkıntı yaşadığını beyanla, 6.600 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; müvekkili eylemi ile davacıların zararı arasında illiyet bağının bulunmadığını, dava konusu olayda davacıların kusurlu olduğunu, davacıların tedbirli ve özenli davranmadığını, ayrıca talep edilen tazminatın fahiş olduğunu beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafın ABD'ye gitmek amacıyla 6.600 TL tutarında bilet ücreti ödediği ancak pasaportların gecikmesi nedeniyle biletleri iptal ettirmek zorunda kaldığı ve 6.000 TL'lik bilet ücretinin iade edilmediği, davacılar ..., eşi ... ve reşit olmayan çocukları ... ile... 'i beraberinde yurt dışına götürmek üzere seyahat planlaması yaptığı, aile fertlerinden bir kısmının pasaportlarının gelmemesi durumunda diğerlerinin de planlarını iptal etmesinin normal olduğu, davalı PTT müdürlüğünde çalışan memur ... hakkında yapılan disiplin soruşturması evrakında geç teslim nedeniyle davalı tarafı mağdur edildiğinin belirtildiği, belirsiz süreçte davacıların mecburen uçak biletlerini iptal ettirdiği gerekçesiyle maddi tazminat talebinin 6.000 TL bakımından kabulüne, davacılardan ... özellikle burs ve sağlık problemleri nedeniyle ABD'ye gitmek istediği, davacı tarafın ailece hazırlıklarını yaptığı, yaşanılan olay nedeniyle bütün planlarını iptal ettirmek zorunda kaldığı, davacı ...'in bursunun yandığı gerekçesiyle manevi tazminatın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davacıların dava konusu gönderinin alıcısı konumunda olmalarına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA aşağıda yazılı bakiye 537,26 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
11.1.2018 23:14:44
Kaynak: Cnnturk
https://www.cnnturk.com/turkiye/mahkeme-karar-verdi-pasaportu-gec-teslim-eden-ptt-bilet-paralarini-odedi

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim