HSK, yeni kararname yayınladı

19.1.2018 17:29:48

C.

KİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

  

 

BAZI YER ADLİ YARGIKİMLERİNİN 

MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

    

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 2017-2021 Stratejik Planında yer alan “Hâkimlik ve savcılık teminatını güçlendirmek ile yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak” amacı dikkate alınarak; bazı yer adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde EK-4’te gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın ise “İtiraz Talebi” şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

EK-1_Adli%20Yarg%c4%b1_1_B%c3%b6lge_M_Yetki_Karar_18_01_2017-99.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; color: blue;">1-Bazı Yer 1. Bölge Adlî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

EK-2_Adli%20Yarg%c4%b1_2_B%c3%b6lge_M_Yetki_Karar_18_01_2017-100.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">2-Bazı Yer 2. Bölge Adlî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

EK-3_Adli%20Yarg%c4%b1_3-4-5_B%c3%b6lge_M_Yetki_Karar_18_01_2017-101.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">3-Bazı Yer 3, 4 ve 5. Bölge Adlî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

EK-3_M%C3%BCstemir%20Yetki%20Ekran%C4%B1%20Kullanma%20Klavuzu.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 22px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">4-Talep Gönderme Yöntemi