Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Avukatlık-Barolar
0 Yorum

Hukukçular, yeniden hesap bilirkişisi olabilecek

2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

    Daire Başkanlığımıza gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

   Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.

    Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları (EK-1) ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde (EK-2) yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için bilirkişilik temel eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen hesaplama eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacaktır.


NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
841 ALT UZMANLIK ALANLARI
842 65 65.01 AKTÜERYA (İŞ GÖREMEZLİK /DESTEKTEN YOKSUN KALMA)
843 65 65.02 İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
844 65 65.03 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
845 65 65.04 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
846 65 65.05 İCRA VE İFLAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR
847 65 65.06 AİLE VE MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

....
BİLİRKİŞİLİK TEMEL UZMANLIK ALANLARI

ARANAN NİTELİKLER
...

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak.

2- Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dâhil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak.

3-“Feraiz Hesaplamaları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için bu alanda en az 5 yıl süreyle bilirkişilik yapmış veya mesleki ya da akademik çalışmalarda bulunmuş olmak. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;

 Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisansveya doktora yapmış olanlar,

 Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar,

 “Aktüerya” alt uzmanlık alanında üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarının aktüerya bilimleri veya aktüerya ve risk yönetimi bölümlerinden lisans veya lisansüstü eğitim almış olanlar,

 “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı kuruluşların bu alt uzmanlık alanına uygun kadrolarında çalışan veya çalışmış olanlar. dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
  
10.3.2018 00:21:27
Kaynak: Bilirkisilik
http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/sayfalar/ikincidonembilirkisilikbasvurularinailiskinduyuru-2018.html

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim