Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Tüketici hakları
0 Yorum

Ağır hasarlı aracı hileyle satan tespit masraflarını da ödeyecek

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesi gerektiğine hükmetti.

Tekirdağ'da yaşayan bir kişi, 37 bin 700 lira ödeyerek satın aldığı ancak sık sık arıza veren aracını servise götürdü. Burada yapılan kontrolde aracın ağır hasarlı olduğu ve ayıplarının gizlendiği tespit edildi.

Bunun üzerine alıcı, otomobil için ödediği 37 bin 700 lira bedelin yasal faiziyle satıcıdan tahsilini istedi.  Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti. Mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak aracın 33 bin 500 liraya alındığına karar verdi ve bu miktarın alıcıya ödenmesine, aracın da satıcıya teslim edilmesine hükmetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 13. Hukuk Dairesine geldi.  Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu ve ağır hasarlı aracın ayıplarını gizleyerek alıcıyı zarara uğratan satıcının, satış bedelinin yanında zararın tespiti için yapılan masrafları da ödemesini hükme bağladı.

Bozma kararında, yerel mahkemece araç satış bedeli olarak 33 bin 500 liranın tahsiline karar verildiği ancak taraflar arasında düzenlenen Çorlu 5. Noterliğinin evrakında satış bedelinin 37 bin 700 olduğunun belirlendiği kaydedildi.


Belirlenen miktarın tarafları ve mahkemeyi bağlayacağı vurgulanan gerekçede, mahkemece bu yön gözardı edilerek, tanık ifadesine dayanılarak bedel tespiti yapılmasının doğru olmadığı vurgulandı.

Gerekçede, "Mahkemenin araç bedeli olarak satış sözleşmesindeki satış bedelinin tahsiline karar vermesi gerekirken, tanık ifadesiyle belirlenen bedelin tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Ayrıca, davacı tarafından yapılan tespit masraflarının yargılama giderlerine dahil edilerek hüküm tesisi gerekir." denildi. 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü....

2-Her ne kadar mahkemece, araç satış bedeli olarak 33.500,00TL'nin tahsiline karar verilmiş ise de; taraflar arasında düzenlenen ... 5. Noterliğinin 30.12.2013 tarih ve 11087 yevmiye sayılı araç satış sözleşmesinde satış bedelinin 37.700,00TL olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bu miktar tarafları ve mahkemeyi bağlar. Mahkemece bu yön gözardı edilerek tanık ifadesine dayanılmak suretiyle bedel tespiti yapılması doğru değildir. Hâl böyle olunca; mahkemenin araç bedeli olarak satış sözleşmesindeki satış bedelinin tahsiline karar vermesi gerekirken, tanık ifadesiyle belirlenen bedelin tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Kabule göre de, davacı tarafından yapılan tespit masraflarının yargılama giderlerine dahil edilerek, hüküm tesisi gerekir. Açıklanan hususlar gözardı edilerek karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. ...


T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/23526
Karar No:2017/10470
K. Tarihi:31.10.2017 


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, davalıdan 30/12/2013 tarihinde 37.700,00TL bedelle 2. el araç aldığını, meydana gelen arızalar üzerine aracı servise götürdüğünde, aracın ağır hasarlı olduğunun ve araçtaki ayıpların gizlendiğinin tespit edildiğini ileri sürerek, davalı tarafa ödenen 37.700,00TL araç bedelinin satış tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş; tespit dosyasında yapılan toplam 658,50 TL'lik yargılama giderini de talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 33.500,00TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bedel davacıya ödendiğinde aracın yasal ve fiziki olarak davalıya teslimine, karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Her ne kadar mahkemece, araç satış bedeli olarak 33.500,00TL'nin tahsiline karar verilmiş ise de; taraflar arasında düzenlenen ... 5. Noterliğinin 30.12.2013 tarih ve 11087 yevmiye sayılı araç satış sözleşmesinde satış bedelinin 37.700,00TL olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bu miktar tarafları ve mahkemeyi bağlar. Mahkemece bu yön gözardı edilerek tanık ifadesine dayanılmak suretiyle bedel tespiti yapılması doğru değildir. Hâl böyle olunca; mahkemenin araç bedeli olarak satış sözleşmesindeki satış bedelinin tahsiline karar vermesi gerekirken, tanık ifadesiyle belirlenen bedelin tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır. Kabule göre de, davacı tarafından yapılan tespit masraflarının yargılama giderlerine dahil edilerek, hüküm tesisi gerekir. Açıklanan hususlar gözardı edilerek karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 
SONUÇ: Yukarıdaki 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.713,39 TL. kalan harcın davalıdan alınmasına, peşin alınan 575,00 TL harcın istek halinde davacıya iadesine, HUMK'nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren ... gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  
18.3.2018 13:47:54
Kaynak: Mobil
http://mobil.hurriyet.com.tr/ekonomi/agir-hasarli-araci-hileyle-satan-tespit-masraflarini-da-odeyecek-40776176

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim