HSK'dan Konkordato mahkemeleri düzenlemesi

6.4.2018 17:24:49

T.C.

0cm;margin-left:186.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-57.75pt;line-height: 143%"> mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:143%">HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİp>

0cm;margin-left:32.9pt;margin-bottom:.0001pt;tab-stops:112.25pt"> 11.0pt">Karar Tarihi      : 03/04/2018<o:p>

11.0pt">Karar No             12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt">538

 

margin-left:5.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:34.3pt; line-height:103%"> line-height:103%">28/02/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 46. maddesiyle 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa eklenen geçici 14. maddesinin ikinci fıkrasının, “Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki belirleme yetkisi kapsamında iflâs ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde belirler.” hükmü uyarınca, iflâs ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemelerinin belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;p>

0cm;margin-left:5.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: 35.35pt;line-height:103%">28/02/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 46. maddesiyle 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa eklenen geçici 14. maddesi uyarınca;

mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:41.35pt">1)             11.0pt">İflâs yoluyla adi takipten doğan;

mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:76.9pt">a)     11.0pt">İflâs davası (İcra ve İflâs Kanunu 156. .1pt"> Madde)p>

mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:76.9pt">b)     11.0pt">İtirazın kaldırılması ve iflâs davası (İcra ve İflâs Kanunu 156. Madde)

2)             11.0pt">Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yoluyla takipten doğan;

mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:76.9pt">a)     11.0pt">İflâs davası (İcra ve İflâs Kanunu 173. .05pt"> Madde)p>

mso-list:l0 level2 lfo2;tab-stops:76.9pt">b)     11.0pt">İtirazın kaldırılması ve iflâs davası (İcra ve İflâs Kanunu 174. Madde)

3)             11.0pt">Doğrudan doğruya;

0cm;margin-left:77.9pt;margin-bottom:.0001pt;mso-list:l0 level2 lfo2; tab-stops:76.9pt"> letter-spacing:-.2pt;mso-font-width:99%">a)      Alacaklı tarafından talep edilen iflâs davaları (İcra ve İflâs Kanunu 177. Madde)p>

tab-stops:76.9pt"> letter-spacing:-.2pt;mso-font-width:99%">b)     Borçlu tarafından talep edilen iflâs davaları (İcra ve İflâs Kanunu 178. -.55pt"> Madde)p>

0cm;margin-left:77.9pt;margin-bottom:.0001pt;mso-list:l0 level2 lfo2; tab-stops:76.9pt"> letter-spacing:-.2pt;mso-font-width:99%">c)      Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı davaları (İcra ve İflâs Kanunu 179. Madde)p>

mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:41.35pt">4)             11.0pt">İflâs tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik davalar (İflâs tarihinden önce açılıp yargılama sırasında kayıt kabul davasına dönüşen alacak davaları hariç olmak üzere kayıt kabul ve kayıt terkin davaları) (İcra ve İflâs Kanunu 235. Madde)

5)             11.0pt;letter-spacing:-.2pt">Takasa mso-bidi-font-size:11.0pt">itiraz davaları (İcra ve İflâs Kanunu 201. Madde)

6)             11.0pt">İflâsın kaldırılması talepleri (İcra ve İflâs Kanunu 182. Madde)

7)             11.0pt">İflâsın kapanması talepleri (İcra ve İflâs Kanunu 254. Madde)

tab-stops:41.35pt"> letter-spacing:-.4pt;mso-font-width:99%">8)             11.0pt">İtibarın yerine gelmesi talebi (İcra ve İflâs Kanunu 313 ve 314. Maddeleri)

tab-stops:41.35pt"> letter-spacing:-.4pt;mso-font-width:99%">9)             11.0pt">Adi konkordatodan kaynaklanan talepler (İcra ve İflâs Kanunu 285 ilâ 308/h Maddeleri)p>

tab-stops:44.5pt"> letter-spacing:-.4pt;mso-font-width:99%">10)        11.0pt">İflâstan sonra konkordatodan kaynaklanan talepler (İcra ve İflâs Kanunu 309. Madde)p>

tab-stops:44.35pt"> letter-spacing:-.4pt;mso-font-width:99%">11)        11.0pt">Malvarlığının terki suretiyle konkordatodan kaynaklanan talepler (İcra ve İflâs Kanunu 309/a ilâ 309/l Maddeleri)

tab-stops:44.35pt"> letter-spacing:-.4pt;mso-font-width:99%">12)        11.0pt">Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talepleri (İcra ve İflâs Kanunu 309/m ilâ 309/ü Maddeleri)

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language: TR;mso-bidi-language:TR">
mso-break-type:
section-break">

0cm;margin-left:34.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm">Hususlarından kaynaklanan davalara;

0cm;margin-left:50.9pt;margin-bottom:.0001pt;mso-list:l1 level1 lfo1; tab-stops:50.95pt"> letter-spacing:-1.0pt">1-             11.0pt">Üç ve daha az asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye ticaret mahkemesinin,p>

margin-bottom:0cm;margin-left:50.9pt;margin-bottom:.0001pt;mso-list:l1 level1 lfo1; tab-stops:50.95pt"> letter-spacing:-1.0pt">2-             11.0pt">Üçten fazla asliye ticaret mahkemesi bulunan yerlerde ise 1, 2 ve 3 numaralı asliye ticaret mahkemelerinin,

0cm;margin-left:50.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm">İhtisas mahkemesi olarak belirlenmesine,

0cm;margin-left:5.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent: 33.95pt;line-height:103%">7101 sayılı Kanun’un 46. maddesiyle 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa eklenen geçici 14. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kapsamda görülmekte olan davalar bakımından iflâsın ertelenmesi ve konkordato talepleri hakkında talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına, mahkemelerin derdest dava dosyalarının bu karara dayanarak anılan mahkemelere gönderemeyeceğine, iş bu kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren açılacak davaların ise anılan mahkemelere tevzi edilmesine karar verildi.

 

 

0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm"> 

0cm;margin-left:5.9pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm">NOT: İş bu karar, 05/04/2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.