ATGV icra araçlarının aldığı yüksek ücretler KDK'ya taşındı

18.4.2018 17:48:17
Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) icra araçlarının yüksek, adaletsiz ve keyfi olarak ücret talebi olduğu yönünde şikayet başvurusu yapıldı.
Başvurucu, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yaptığı şikayetinde; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) icra araçlarının yüksek, adaletsiz ve keyfi olarak ücret talebi olduğunu belirterek bu durumun usul ekonomisine aykırı olduğunu ve borç yükünü artırdığını bildirdi. Başvurucu, ATGV icra araçlarının belirlenmiş tarifelerin her bir dosya için adliye kalkışlı gidiş ve dönüş ücretinden oluştuğunu, toplu olarak 5 ve üstü dosyadan hacze çıkıldığında ATGV şoförlerinin indirim adı altında farklı rakamlar belirlediğini, oysa ki 5 dosyanın hiçbirinde adliyeye dönüş yapılmadığını bildirdi. Başvurucu, güzergah, yüzdelik indirimler, beklemeler gibi durumlar her bir ATGV şoförünün ve avukat temsilcisinin karakterine göre gün sonunda çatışmaya sebebiyet vereceğini, araç yakalama ve kıymet takdir avansları daireler arasında hatta aynı dairedeki müdür yardımcıları arasında farklılık arz ettiğini bildirdi. 7 dosyada ilk 6 dosya için tarifedeki ücretin ½ si gidiş ücreti olarak 7’inci dosyada ise tarifedeki ücretin tamamı adliye dönüşü sebebiyle gidiş-dönüş olarak tahsilinin işin niteliğine ve hakkaniyete uygun olacağını ayrıca icra dairelerinde güncel ücret tarifelerinin herkesin görebileceği yerlere asılarak detaylı bilgilendirme yapılmasını talep etti.
Şikayet başvurusunu alan Kamu Denetçiliği Kurumu, konuyu inceleyeceğini bildirdi.
  

Kaynak: Mynet